Norges utvikling gjennom sju før og nå-bilder

Bli med opp i lufta, og tilbake i tid.

Før og etter-bilder

RIVENDE UTVIKLING: Vi legger nye flyfoto oppå gamle og ser på hva som er endret.

Foto: Statens kartverk

I NRK-serien «Landet frå lufta» flyr vi over små og store steder i Norge, som alle har hver sin historie om forandring.

I denne saken stopper vi opp over sju utvalgte steder. Vi sammenligner 50-60-70 år gamle flyfotografier med bilder fra vår tid.

Hvor er de store forandringene? Hva skal vi legge spesielt merke til? Lokalkjente stemmer guider blikket og forteller historien – heng med!

1. Kristiansand

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Venke Moe, Plan og bygg-sjef i Kristiansand.

1: Vi begynner i vest og ser at Vesterveien (hvor Vilhelm Krag satt og skuet utover Vesterhavna) er en nokså smal vei i 1946. I dag vil man der kjøre på E39, fordelt på 5-6 filer...

2: I den delen av dagens havn som ligger mot jernbanestasjonen er det først og fremst danskeferja med Colorline og Fjordline som dominerer. Kristiansand mekaniske verksted er borte og tørrdokka ble fylt med stein for noen år tilbake.

3: Videre langs Østerhavna kan vi se transformasjonen som er skjedd. Området har gått fra å være lager og trelastindustri til å bli byens flotteste parkdrag med Otterdalsparken og festningsområdet i midten. Videre kommer vi til Bystranda og «Aquarama» – byens nye bade- og svømmearena.

4: I dag er dette et av byens mest moderne boligområder – utfyllingen som skulle bli dagens byggegrunn på Tangen var i 1946 bare så vidt påbegynt. Fra å bli benevnt som «Lortetangen» hvor man tømte kaggene har det vært litt av en klassereise til leilighetene på «Tangen ytterst».

5: Når det gjelder Lundsiden er det lite bebyggelse i 1946. Utbyggingen gikk fort etter krigen og store deler av Lundsiden er bygget ut (i henhold til strukturen som er vist i Langes reguleringsplan plan fra 1922).

TILLEGG: Midt i byen kan man se at byens hjerte med bebyggelsen rundt de gamle renessansetorvene er så godt som uendret. I disse dager et det et stort hull (nytt parkeringsanlegg på gang). Både Nedre torv og Torvet vil bli tilbakeført. Ellers er Festningsgata utvidet etter 1946 og man kan se rundkjøringen hvor man kommer inn på E18 i tunnel under Baneheia.

2. Kirkenes

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Rune Rafaelsen, Ordfører i Kirkenes

Kirkenes har gjennomgått store endringer. Det åpenbare er bombingen av Kirkenes som var svært omfattende. Mens Norge var okkupert, var det kontinuerlige krigshandlinger mellom Murmansk og Kirkenes. (Enkelt å se på hele flyfotografiet.)

Kirkenes er også kjent for en massiv industriarkitektur. Her er det store endringer i løpet av de siste 20 -30 årene.

Selve bybildet er også annerledes. Vi har nå midt i byen en svær skipshall i nærheten av en gågate. Kjøpesenter er dukket opp – i det hele er det store endringer på alle områder.

1: Veien som går ut av høyre bildekant er E6 (der også Hurtigruten stopper). Veien stopper i Kirkenes, rett utenfor bildet. E6 strekker seg til Trelleborg helt sør i Sverige og er ca 312 mil lang. (Før 1985 gikk E6 helt til Roma!)

2: Store landområder som benyttes til havneområde vunnet inn med utfyllinger i sjøen.

3: Jernbanesporet, skipshallen og industribyggene nedenfor er alle del av Sydvaranger gruveselskap. Gruvedriften opphørte i 1996, men i 2009 startet de opp igjen.

3. Fredrikstad

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Ulf Morten Davidsen, NRK-medarbeider og tidligere redaktør i NRK Østfold.

1. Østsiden av elva, rundt stjerneforsvarsverket til Gamlebyen: Legg merke til at navnet Byens Marker kommer til sin rett i bildet fra 1938. Utenfor festningsbyen var det praktisk talt ingen bebyggelse i 1938. Gudeberg, Mineberget og Prestelandet var ennå ikke utviklet. Men på Nabbetorp utgjorde bebyggelsen et sentrum. Gamlebyens festningsverker og vollgraver var, som du ser fra lufta, dårligere vedlikeholdt i 1938 enn det er i dag.

2. Fredrikstadbrua: I 1938 var det fortsatt 19 år unna åpning, og byen var uten sitt kanskje mest kjente landemerke. Buebrua over Glomma skiller Fredrikstad sentrum fra Østsiden og Gamlebyen. Brua, som ble åpnet i av kronprins Olav 18. august 1957 er 824 meter lang, har et hovedspenn på 196 meter og 39,5 meter seilingshøyde. I alt er den 64 meter høy med 23 spenn. Den er en viktig del av riksvei 110, og i disse dager pågår et to år langt restaureringsarbeid, som kanskje fører til irritasjon i rushtiden? I 1938 måtte du ta båten over elva, eller kjøre om Sarpsborg. Noe å tenke på når man sitter og stamper i kø…

3. Hele området vest for elva: Nordre Kråkerøy var i 1938 nærmest uutviklet og besto av skog, boliger rundt Kråkerøyveien og Smertu, og av Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV). Vi tenker ofte at Fredrikstad Verksted alltid har vært et stort område. I 1938 var ennå ikke dokka og de store områdene mot Gressvik utviklet. På bildet fra i dag ser vi nye Fredrikstad Stadion, og det som i dag betegnes som Værste-området, den nye bydelen i Fredrikstad.

4. Sykehuset Østfold: De store bygningene mellom kaikanten og jernbanen omtrent rett nord for der elva deler seg er Sykehuset Østfold: I 1938 var Cicignon, villaområdet oppkalt etter festningsbyens planlegger, fortsatt kun et boligområde på restene av det gamle festningsverket. Sentralsykehuset i Fredrikstad ble åpnet i 1956, etter en lang dragkamp mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nærhet til jernbane var et av kriteriene, men årsaken til at Fredrikstad vant dragkampen var at kommunen hadde tomt og kunne bygge nytt fra grunnen av. En hestehandel mellom Indre Østfold og Fredrikstad, hvor Indre Østfolds representanter stemte for sykehus i Fredrikstad, mot løfte om støtte til et nytt sykehus i Askim, var det som avgjorde saken.

4. Åsane i Bergen

Laster innhold, vennligst vent..

Våre guider: Marianne Herfindal Johannessen (lokalhistoriker i Åsane Historielag) og Sindre Helgheim (journalist i NRK Hordaland)

1: Fra egen kommune til en av Bergens forstader, Åsane har vokst fra rundt 5000 innbyggere på slutten av 40-tallet til over 40.000 i dag. Kjernen i Åsanes handleland er Åsane storsenter som er til høyre og bussterminalen like ved. Dette er det nærmeste man kommer samlingspunkt og sentrum i Åsane. Etter dette bildet er tatt er det kommet til flere kjøpesentre (Horisont), og flere boliger.

2: På det eldste bildet ser vi Riksveien mellom Bergen og Steinestø fra 1870-tallet. Samme bilde i 2009 viser europaveien som deler seg i E16 ved Vågsbotn, der E16 går østover og E39 går nordover. I 2014 ble dessuten Eikåstunnelen og det gjenreiste torvhuset i Vågsbotn åpnet av samferdselsminister Ketil Solsvik-Olsen.

3: Langs Åsanes kyststripe har det foregått en massiv utbygging på 1950- og 1960-tallet. Før var det gårdsbruk her, før det ble til hytteområde på 30-tallet og senere Åsanes flotteste boligtomter. Stedsnavnene her er Åstveit, Tertnes og Morvik. Et paradoks er at mens sjølinjen i dag er et attraktivt boligområde med høye boligpriser, var den samme strekningen i gamle dager bebodd av husmenn og fattigfolk.

4: Industriområdet Nyborg, Liavatnet og Flaktveit. På 1950-tallet da det første bildet ble tatt var dette området myrlendt jordbruksland. I dag er det et industriområde, og Flaktveit i øst ble på 80-tallet bygget ut som et enormt boligområde.

5: Rett over femtallet: Åsane gamle kirke som ble bygget i 1795. Denne ble påtent av Varg Vikernes og Jørn Tunsberg julaften 1992, og brant brant ned, men den ble bygget opp igjen. Ved Åsane gamle kirke og på Li (ved 4-tallet) var det under 2. verdenskrig fangeleire for sovjetiske krigsfanger. Øst for kirken ligger Norges største Ikea, som ble åpnet i 2012.

TILLEGG: Åsane besto av 50-tallet av vann, elver og myrområder. For å lage godt jordbruksland, ble det satt i gang storarbeid med å senke nivået i flere vann, kanalisere og drenere. Det ble det imidlertid aldri, i stedet ble området fra 1970-tallet gjort om til et handleland med flere og flere kjøpesentre; elver ble lagt i rør og de små innsjøene har blitt mindre og mindre med årene.

​5. Trondheim

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Terje Bratberg. Byhistoriker og kommentator i Trondheim.

Det første man ser på bildene er hvordan nye landområder er vunnet inn langs havneområdet

Det gjelder både ved både nummer 1 og 3.

På marinaen nedenfor nummer 3 lå det en rekke sjaluppskur. Disse er borte nå.

Rett over nummer 1 på bildetlaget fra 2014 ser vi de to bunkerne DORA I og II. De var ikke der i 1937, da de ble bygget av tyskerne under okkupasjonen.

Og så: Se på Elgeseter bro til høyre for nummer 2.Hvorfor gikk denne skjevt over elven og ikke rett mot Prinsens gate i 1937?

Fordi den var en gammel jernbanebro og stasjoenen lå vest for prinsens gate.

6. Forus i Rogaland

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Ragnar Christensen, redaktør i NRK Rogaland

1: Forus næringspark er en av de største næringsparkene i landet. 2500 bedrifter huser til sammen 40 000 arbeidsplasser. Området er delt mellom de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger. Det er fortsatt store utbyggingsplaner for området.

2: Her ligger Statoil sitt hovedkvarter. Statoil har til sammen 29 000 ansatte i 36 land. På hovedkontoret jobber om lag 3 000 ansatte. Statoil planlegger nå å bygge nytt hovedkontor på Forus.

Statoil ble etablert 18. september i 1972, og selskapet er i dag det desidert mest verdifulle selskapet i Norge.

3: ExxonMobil er en av de største produsenten av olje og gass på den norske kontinentalsokkelen, og har eierandeler i over 20 produserende olje- og gassfelt. Det som i dag heter ExxonMobil Norge ble etablert i 1893, noe som gjør det til landets eldste energiselskap, ifølge deres egne nettsider.

4: Forus travbane ble etablert den 6. juni 1920 og er landets eldste travbane hvor det fremdeles kjøres travløp. Tirsdag er fast løpsdag på Forus.

5: Jåttånuten er Stavangers nest høyeste punkt. Inne i fjellet er det sprengt ut og bygd et stort bunkeranlegg. Nato sitt Joint Warfare Center holder til her. Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) holdt også til her fram til det ble flyttet til Reitan i 2009.

6: E39 går gjennom området og knytter sammen byene Sandnes og Stavanger med en 4-felts trasé. Første del av motorveien opna i 1974.

7. Ålesund

Laster innhold, vennligst vent..

Vår guide: Torgeir Melsæter. Nestleder i Aalesund Historielag.

De mest sentrale endringene i landskapet i Ålesund (Aspøya og Nørvøya inn til Volsdalen) gjelder utfyllinger i sjøen som følge av utbygging av gater og veier samt utvidelser av havneanlegg, industri og andre foretak.

Seks utfyllinger du skal legge merke til på kartet:

1: Havneanlegg/industri på nordsida av Aspøya og bro over Steinvågsundet.
2: Havneanlegg i Skutvika.
3: Havneanlegg/kaiområder i sentrum.
4: Innfartsvei og idrettshall m.m.
5: Gateløp i sundet i sentrum.
6: Industrianlegg i området Flatholmen.

Nummer 1, 2, 4 og 6 viser inngrep i de naturlige kystlinjene på Aspøya og Nørvøya. Fra bakkenivå er imidlertid dette endringer man sjelden tenker særlig over da det kan virke som om de «alltid har vært der». Men ved å sammenlikne gamle og nye bilder på bakkenivå ser man selvfølgelig store forskjeller. Nummer 3 og 5 griper inn i den gamle historiske bykjernen.

Fortsatt ikke lei? Her er flere før- og nå-bilder, uten kommentar:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Opplev Noreg som du aldri har sett det før, og bli med på ei luftig reise i fotefara til dei som har forma landet vårt. Overalt er det spor i landskapet; spor etter menneske, spor etter dyr og spor etter katastrofar som har skapt fantastiske naturfenomen. I Jotunheimen møter du reingjetarar som prøver å samle ein enorm dyreflokk, turen går til frodige Stabbursdalen i Finnmark, gjennom Jutulhogget, i fotspora til gruvearbeidarar på Røros og over fantastiske fjellformasjonar i Nordfjord. (1:6)

PREMIERE: Opplev Noreg som du aldri har sett det før, og bli med på ei luftig reise i fotefara til dei som har forma landet vårt. Overalt er det spor i landskapet; spor etter menneske, spor etter dyr og spor etter katastrofar som har skapt fantastiske naturfenomen. I Jotunheimen møter du reingjetarar som prøver å samle ein enorm dyreflokk, turen går til frodige Stabbursdalen i Finnmark, gjennom Jutulhogget, i fotspora til gruvearbeidarar på Røros og over fantastiske fjellformasjonar i Nordfjord.

  • Fortsatt ikke lei? Sjekk ut nettsiden Norgeibilder.no – finn gamle og nye bilder fra ditt hjemsted!
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger