Storstreiken fortsetter – og kan vare lenge

To uker ut i skoleåret er det klart at lærerstreiken fortsetter. Etter flere dager med sonderinger mellom KS og lærerorganisasjonene, ble det søndag kveld klart at streiken fortsetter på 8. uka. Ordene er hardere, situasjonen er helt låst og ingen forslag ligger på bordet.

Ragnhild Lied og Per Kristian Sundnes snakker med pressen

INGEN ENIGHET: Ragnhild Lied fra Utdanningsforbundet og Per Kristian Sundnes fra KS skylder på hverandre mens storstreiken fortsetter.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ragnhild Lied og Per Kristian Sundnes

Ragnhild Lied og Per Kristian Sundnes forklarer sine standpunkter for pressen etter møteslutt.

Foto: Hallvard Norum/NRK

Begge parter i skolestreiken var spente på hva den andre hadde å si da de møttes på Kommunenes Hus søndag kveld kl. 18. Men møtet ble kortvarig. Allerede etter en halv time kom resultatet: Streiken fortsetter.

Lærerne varslet på forhånd at dette ville bli et avgjørende møte. Utdanningsforbundet hadde varslet at de ville sende sine medlemmene tilbake til klasserommet uten å vente på uravstemning, dersom det ble oppnådd enighet med KS. Men slik gikk det ikke.

– Vi kan nå konstatere at KS ikke vil fravike kravet om økt pålagt tilstedeværelse for lærerne. Det betyr at vi ikke har mer å gå videre på nå. Det betyr at streiken fortsetter, sier leder for Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied til NRK.

– Lærerne rygger

Men KS kaster ballen tilbake.

Ansvaret for denne konflikten ligger i stadig større grad hos lærerorganisasjonene."

Per Kristian Sundnes, forhandlingerleder KS

– Jo mer vi kommer lærerorganisasjonene i møte, desto mer rygger de. Slik kan vi aldri komme til en løsning. Da er det ikke lenger forhandlinger, sier forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes.

Møtene søndag kveld hadde fortsatt karakter av «sonderinger», og ikke formelle forhandlinger. Partene har ikke vært i formelle forhandlinger hos Riksmekleren siden forhandlingene brøt sammen torsdag 14. august.

Da partene gikk fra hverandre fredag kveld, var det et uttalt mål hos begge at det skulle komme en avklaring i løpet av helgen.

Begge parter beklager at forsøkene på å finne en løsning strandet nok en gang. Og begge parter mener den andre parten har skylda.

– KS-styret har åpenbart ikke tatt inn over seg at lærerorganisasjonene forhandler på vegne av medlemmene våre. Mandatet er klart: Nok er nok. Etter flere tiår der lærerne stadig har gitt – og ikke har fått – i forhandlingene med arbeidsgiver, setter de ned foten, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

– KS-krav hindret løsning

Dét det skorter på, er at KS ikke vil gi slipp på kravet om økt tilstedeværelse."

Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet
Ragnhild Lied

Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet, på vei inn til søndagens møte.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Stridens kjerne er stadig lærernes bundne arbeidstid. Partene er ikke blitt enige om hvordan eventuelle lokale forhandlinger om lærernes tilstedeværelse på skolen skal løses, dersom skoleeier og lærere ikke blir enige.

KS sier de forsøkte å komme lærerne i møte, men ble møtt med nei.

Ragnhild Lied sier at lærerne er enige i at det er smart å finne gode løsninger lokalt.

– Men dét det skorter på, er at KS ikke vil gi slipp på kravet om økt tilstedeværelse, sa hun etter møtet.

Skylder på hverandre

KS mener det er motsatt, at lærerne har skylda for at det ikke ble noen løsning:

Per Kristian Sundnes (t.h) og Ragnhild Lied

Per Kristian Sundnes (t.h) og Ragnhild Lied etter møtet søndag kveld.

Foto: Hallvard Norum/NRK

– Ansvaret for denne konflikten ligger i stadig større grad hos lærerorganisasjonene, sier Sundnes.

Utdanningsforbundet mener at det er KS-styrets krav om å redusere lærernes fleksibilitet som fortsatt hindrer en løsning.

– Hvis norske politikere vil ha dyktige, motiverte lærere må de vise dette på en helt annen måte enn hva lærerne har opplevd i mange år nå, sier Lied.

Hun sier det er vanskelig for lærerne å forstå hva som ligger bak det sterke ønsket om mer tilstedeværelse i skolebygget fra KS sin side, og peker på at norske lærere allerede ligger på Europa-toppen i binding, og samarbeider mer enn de fleste av lærerne i de 34 OECD-landene.

– Alle som kan ledelse og arbeidsliv VET at samarbeid ikke skapes gjennom struktur, men gjennom kultur, sier Lied.

Reduserte timekrav

Sundnes mener de må dele ansvaret:

– Dette er partenes ansvar, og det er selvfølgelig flere versjoner enn den som Ragnhild framlegger, sier han til NRK.

Hans versjon er at etter den frivillige meklingen og forslaget fra mai som lå i bunn, nemlig 7,5 timer bundet per dag, så har KS gått ned til 35 timer i uka. KS har fremmet forslag som innebærer at dersom lærere og skoleledelse ikke blir enige lokalt, skal det være en backupløsning med mer ukentlig tilstedeværelse.

– Men utgangspunktet er at dette avtales lokalt. Det har vi fått aksept for, sier Sundnes til NRK.

Stort press på partene

Ledelsen i Utdanningsforbundet på vei inn til sonderingsmøte søndag

KORT MØTE: Ledelsen i Utdanningsforbundet haster inn til møte i Kommunenes Hus søndag kveld, men kom ut med uforrettet sak. Fra venstre: Steffen Handal (2. nestleder), Ragnhild Lied (leder) og Terje Skyvulstad (1. nestleder).

Foto: Hallvard Norum/NRK

Formelt sett har konflikten vart i 11 uker nå, siden den opprinnelige enigheten som lærerne senere forkastet, ble nådd 26. mai. 1. juli gikk de første 33 lærerne ut i streik. Nå er nær 8000 lærere tatt ut, skolene har startet, og storstreiken er dermed 2 uker gammel.

Presset på dem er åpenbart stort, først og fremst fordi tredjepart – skoleelevene og foreldrene deres – blir hardere rammet for hver dag streiken pågår.

Til sammen er over 7800 medlemmer i de fire lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Musikernes fellesorganisasjon i streik.

Mistillit ødelegger

Bortsett fra arbeidstiden er økt rapporteringsplikt, byråkratisering av lærerrollen og at de generelt opplever mistillit fra arbeidsgiver andre årsaker til misnøye blant lærerne.

Utfordringene i forhandlingene ligger først og fremst i arbeidstiden. Lærerne sier kategorisk nei til å være mer på skolen i arbeidstiden, mens KS forlanger å få gjort endringer i avtalen slik den er nå, fordi de mener det vil lette planlegging av møter og lignende på skolene.

Lærerne har sagt at de ikke har så mye som en centimeter å gi på dette området.

Kan bli langvarig streik

Magnus Takvam

NRK-kommentator Magnus Takvam tror streiken nå kan bli langvarig.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

NRKs kommentator Magnus Takvam sier streiken nå kan bli langvarig.

Han forklarer at KS kom med et tilbud som var tre ulike varianter med mulighet for økt tilstedeværelse. Enten økt timetall i uka, på 2–3 timer, eller økt antall planleggingsdager.

– Dette aksepterte ikke utdanningsforbundet, fordi de kan ikke akseptere ett minutts økt tilstedeværelse utover det som er i tilfelle i dag.

Han sier det også er slik at KS har fått full backing for dette standpunktet i sine politiske organer.

– Det er også klart at dersom de skulle gått siste skrittet, og tilfredsstilt lærernes krav, ville de ha måtte vedtatt et nytt forhandlingsmandat, med det forhandlingskortet KS hadde nå var det ikke dekning å akseptere lærernes krav, sier han.

– Tilbake til under nullpunktet

Gro Elisabeth Paulsen, leder i lektorlaget

Gro Elisabeth Paulsen, leder i lektorlaget, er dypt skuffet over at det ikke ble noen løsning.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Også Norsk Lektorlag er tydelige på hun er skuffet.

– Nå er vi ikke tilbake til null, men vi er langt under null, langt nede på minus. Dette har utviklet seg svært negativt for Skole-Norge. Nå er tillitskrisen mellom KS og lærerstanden dypere enn noen gang, sier hun til NRK.

Også hun tror streiken nå kan bli veldig langvarig. .

– Det står jo ikke om liv og helse når lærerne streiker, så tvungen lønnsnemnd ligger langt inn, mener Paulsen.

Musikklærerne trapper opp

Også Musikernes fellesorganisasjon beklager at forsøkene på å finne en løsning strandet.

– Det er oppsiktsvekkende at KS ikke tar inn over seg at 80 prosent av lærerne har sagt nei til det fremlagte forslaget, og at lærerorganisasjonene ikke kan godta en avtale som er dårligere enn gjeldende avtale, sier forbundsleder i MFO, Hans Ole Rian.

MFO tar fra mandag ut 41 nye lærere i strik, og det vil ramme kulturskoler, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

De varsler søndag kveld at et nytt uttak kommer med virkning fra 1. september.

Opptrappingsplaner

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied antyder at det kan bli opptrappinger som kan ramme barneskolen.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Foreløpig er det ikke signalisert noen videre opptrapping fra lærernes side.

– Vi har lagt all vår energi på å forsøke å komme med en løsning, sier Lied.

Hun sier lærerorganisasjonene har ulike opptrappingsplaner, men vil ikke si noe om dette til NRK i kveld.

Men hun sier også at «det gjenstår å se om barneskolene i større grad vil bli rammet ».

Også Skolenes Landsforbund skal drøfte en opptrapping mandag.

– Vi beklager sterkt at konflikten rammer en uskyldig tredjepart, men ansvaret for dette ligger først og fremst hos KS, sier forbundsleder Anne Finborud.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger