Hopp til innhold

Filmet for å vise hvor dårlig smittevernet er for ambulansefolk

Ambulansearbeidere frykter for egen og pasientenes helse. Forholdene ved flere stasjoner er så dårlige at smitterisikoen er stor, mener de.

Ambulanseforbundet sentralt har den siste tiden fått mange bekymringsmeldinger fra medlemmer rundt om i landet. Flere har også sendt inn videoopptak for å dokumentere forholdene ved stasjoner som ikke tilfredsstiller kravet til gode smitteverntiltak.

Ambulansearbeider Jon Are Aslaksen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest er blant dem som har gjort dette. Videoen viser en ambulansestasjon uten et klart skille mellom rene og urene soner.

Ambulansearbeider Jon Are Aslaksen i Hammerfest.

Ambulansearbeider Jon Are Aslaksen ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest sier at mange av ambulansestasjonene i fylket ikke er laget for å takle kriser som koronautbruddet.

Foto: Allan Klo

– Stor smitterisiko

Her henger blant annet arbeidstøy og vanlige klær i et og samme garderobeskap.

Det er heller ikke tilrettelagt for forsvarlig vask av ambulanse og klær, mener Aslaksen.

– Når vi kommer tilbake etter et oppdrag, er det veldig viktig at vi ikke drar med oss smitte innover i lokalene. Jeg frykter at vi gjør det, og situasjonen er den samme ved flere ambulansestasjoner i Finnmark. Du kan si at vi mangler en rød løper som tar oss gjennom stasjonenene fra reint til ureint og motsatt på en trygg måte, sier Aslaksen.

– Store forskjeller

Ola Yttre er leder i Ambulanseforbundet i Delta. Han forteller at reaksjonen fra Finnmark ikke er enestående.

– Et sted må du faktisk gjennom hele ambulansestasjonen – både oppholdsrom og kjøkken – før du kommer til nærmeste vask, sier Yttre.

– Arbeidstilsynet har lenge påkekt mangelen på nødvendige tiltak innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved ambulansestasjonene. Lite har skjedd. Selv ikke et koronautbrudd har endret stort på det, fortsetter Yttre.

Han understreker at det er bra flere steder, men det er fortsatt langt frem for mange stasjoner. Yttre savner derfor nasjonale retningslinjer for hvordan ambulansestasjonene skal være utformet.

– I dag er det altfor store forskjeller fra helseforetak til helseforetak, sier han.

OLa Yttre , leder Ambulanseforbundet

Leder i Ambulanseforbundet i Delta, Ola Yttre, forteller at de har påpekt store mangler flere steder i landet.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Ikke tilrettelagt

Ved ambulansestasjonen på Sortland i Vesterålen er de like frustrerte som kolleger i Hammerfest.

– Stasjonen er ikke tilrettelagt for å ivareta smittevern. Vi er bekymret for å dra med oss smitte til andre pasienter eller hjem til oss selv etter vakt, sier tillitsvalgt Espen Båtnes.

Han har sendt NRK en video og denne listen over mangler i forhold til smitteverntiltak.

  • Garasjen er uten sluk. Mangler mulighet for tapping av vann for utvendig og innvendig vask.
  • Garderobe er rett ut fra garasje, uten ren og skitten sone. Teppe på gulvet. Bare ett skap for klær, slik at private klær og arbeidstøy blir blandet.
  • Fra garasjen går det rett inn til oppholdsrom og kjøkken. Dit må ambulansearbeiderne gå for å hente vann til innvendig vask av bil!
  • De må også gjennom samme rom for å vaske klær. Maskinen er en vanlig vaskemaskin, ikke industrivaskemaskin.
  • Hvis de er skitne eller kontaminert med smitte, må de gjennom hele stasjonen for å vaske klærne sine og dusje.
  • De har ingen mulighet for smittevask, hverken på stasjonen eller i forbindelse med sykehuset etter avsluttet oppdrag.

Lover nye stasjoner

Når Nordlandsykehuset får se listen, svarer ambulansesjef Jan Ove Edvardsen slik:

– Ja, flere av våre ambulansestasjoner har dessverre ikke optimale løsninger for å takle smitteutfordringene koronapandemien har stilt oss overfor.

Han legger til at de har iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet skal ambulansearbeiderne ta på seg egne heldekkede dresser med munnbind og briller utenpå den vanlige uniformen når de er ute på oppdrag.

Edvardsen lover en grundig evaluering når koronautbruddet er over, slik at de kan stå bedre rustet i nye kriser.

Samtidig forteller han at Nordlandsykehuset nå planlegger nye ambulansestasjoner både i Svolvær og på Sortland.

Har hjemmevakter

I Hammerfest har Finnmarkssykehuset valgt å splitte ambulansearbeiderne i forbindelse med koronautbruddet. Det ene vaktlaget har vakt på stasjonen, det andre hjemme hos seg selv. Bakgrunnen er at pasienter som fikk påvist korona-smitte, førte til at mange ambulansearbeidere havnet i karantene.

For Jon Are Aslaksen betyr det at problemene bare er flyttet inn i hjemmene.

– Jeg har pårørende i risikogruppen. Hjemmevaktene fører til at min familie blir mer utsatt enn den strengt tatt trenger å være, sier Aslaksen, som også er redd for at mangelen på smittevern skal ramme pasientene.

– Selvfølgelig er jeg det. Vi havner i mange situasjoner, både inne på sykehusene, i private hjem og i bilvrak. Vi vet aldri hva vi drar med oss.

– Plan for å ruste opp

Også ambulansearbeiderne i Hammerfest møter forståelse hos sykehusledelsen.

– Vi har en utfordring ved de eldste stasjonene i Finnmark. Der er det vanskelig å få til et skille mellom rene og urene soner, sier klinikksjef for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen.

Han forteller at sykeuset nå planlegger å ruste opp flere av de gamle stasjonene, men at dette må skje trinnvis.

Samtidig understreker han at Finnmarkssykehuset har gode nok prosedyrer for smittevern i møtet med pasienter, og med tanke på vask og rengjøring av klær og utstyr.

Aslaksen er fornøyd med at ledelsen varsler forbedringer.

– Ambulansetjenesten har havnet bakpå i Fnnmark. På sykehusene har de vært godt forberedt med tanke på koronaviruset, men vi som jobber i ambulansen har følt oss glemt og utelatt, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger