Kristen skole fjerner sider om pubertet: – Det er sensurering

Alta kristne grunnskole (AKG) fjerner 22 sider i 5. klasseboken som handler om pubertet. De mener det er for tidlig å lære om slikt. AUF kaller det sensurering og krever bedre kontroll av religiøse privatskoler.

Alta kristne grunnskole

Styreformann ved Alta kristne grunnskole, Odd-Arne Thomassen, sa til Altaposten at det ikke bør komme som en overraskelse at foreldre til elever ved AKG ikke ønsker at barna skal få for tidlig tilgang til saker som strider mot deres verdigrunnlag. Etter oppslaget i Altaposten, sier han til NRK praksisen med å fjerne sider i lærerboka, skal evalueres.

Foto: NRK/faksimile

Det var Altaposten som først omtalte saken i papiravisen mandag, om at ledelsen ved AKG ikke ønsker at elever skal få for tidlig tilgang til pensum som handler om for eksempel abort og prevensjon.

Rektor Håkan Funck bekrefter overfor avisen at sidene i 5. klasseboka, som omhandler pubertet, grensesetting, forelskelse (blant annet homofili) og forplantning, er revet ut.

Funck sier til NRK at de har valgt å flytte innholdet til 7. trinn.

– Det viktigste er å holde seg til kompetansemålet i lærerplanen som gjelder etter sjuende klasse. Det er den som er styrende, ikke hvilken del av lærebøkene man bruker. Vi går gjennom disse temaene på et senere tidspunkt, i sjuende klasse, sier Funck til NRK.

Ifølge Funck er det hovedsakelig foreldre som bestemmer hvilke bøker som skal brukes og at noen sider skal fjernes. Den aktuelle boka ble vurdert for fem år siden.

– Hvis man hadde startet skolen nå, er jeg ikke sikker på at man hadde gjort akkurat det samme, sier han.

AUF: – Utrolig dumt

Ina Libak i AUF

Ina Libak, sentralstyremedlem i AUF.

Foto: AUF

Arbeiderpartiets ungdomsparti AUF mener praksisen viser at det er problemer knyttet til religiøse privatskoler.

– Jeg tror man hadde reagert hvis det var en muslimsk privatskole som gjorde det samme. AUF mener man bør ha strengere kontroll på de private skolene, og vi ønsker ikke at de får statsstøtte. Det er viktig å se på disse eksemplene fra religiøse privatskoler når regjeringen nå åpner for enda flere privatskoler, sier Ina Libak, sentralstyremedlem i AUF til NRK.

Hun sier at alle elever i Norge bør få den samme opplæringen slik at de møter voksenlivet med den samme ballasten.

– Vi mener at det er viktig, særlig siden vi lever i en verden hvor informasjonen flyter og man har lett tilgang på informasjon på nettet, at man som elev må oppleve at det er trygt å snakke om seksualitet på skolen og at man kan ta opp ting man lurer på med voksne man stoler på. At det blir borte her, er utrolig dumt for elevene det gjelder, som møter voksenlivet uten denne kunnskapen, sier Libak.

Skal evaluere praksisen

Styreformann ved AKG, Odd-Arne Thomassen, som tilhører den læstadianske menigheten i Alta, vil ikke gå så langt som å si at å fjerne sidene er sensur. Han sier at poenget ikke var å utelate informasjon, men å gi informasjonen på et senere tidspunkt.

– Det er ikke sensur, men vi synes denne informasjonen kommer litt for tidlig, man vil kanskje foretrekke å snakke med barna om disse temaene på et senere tidspunkt, sier Thomassen til NRK, men legger til:

– Internett har gjort dette stoffet uhyre mer tilgjengelig og vi må kanskje tenke på å ta opp temaene på et tidligere tidspunkt, sier Thomassen.

Han sier at oppslaget i Altaposten er noe som har blitt tatt opp i ledelsen på skolen.

– Dette blir gjenstand for evaluering. Jeg vil ikke forskuttere, men jeg tror praksisen vil bli gjort noe med, sier Thomassen.

– Stiller ikke krav til hvordan de bruker dem

Kunnskapsdepartementet skriver i en e-post til NRK at godkjente friskoler skal gi opplæring som er jevngode med opplæringen i den offentlige skolen. Skolene kan lage alternative lærerplaner, men kan ikke velge bort kompetansemål eller fagområder.

«Skolene må bruke de læremidlene som er nødvendige for å gi jevngod opplæring. Regelverket stiller ikke krav til hvilke læremidler skolene bruker, eller hvordan de bruker dem», skriver statssekretær Magnus Thue.

SISTE NYTT

Siste meldinger