Hopp til innhold

Krever plan for avvikling av politibevæpning

Arbeiderpartiet vil at justisministeren legger frem en plan for å hvordan bevæpningen av politiet skal avvæpnes. I dag fikk politiet forlenget tillatelsen til å bære våpen frem til august.

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet i Stortinget

Se redegjørelsen til Anundsen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

– Ingen kan si hvor lenge det trusselbildet vi har i dag vil vare, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sa da han redegjorde for Stortinget i formiddag at den midlertidige bevæpningen av politiet blir forlenget frem til 2. august.

Norsk politi har vært midlertidig bevæpnet siden 25. november i fjor. Ministeren viste til at det etter at bevæpningen ble innført i november i fjor har vært gjennomført terroraksjoner i blant annet Danmark, Paris, Canada og Tunisia.

– Ut fra det vi vet i dag er ikke situasjonen mindre alvorlig enn den var for et halvt år siden, sa Anundsen i Stortinget.

Anundsen sa ikke noe om hvor lenge han så for seg at politiet skal være bevæpnet på grunn av det gjeldende trusselbildet.

Vil ha plan for avvikling

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap) viser til at den midlertidige bevæpningen vil ha vart i ni måneder når vi kommer til august.

– Det er et sterkt behov for at justisministeren utvikler en plan for å trappe ned og avslutte den midlertidige bevæpningen i tråd med det Stortinget mener skal være normalsituasjonen for landet, sier Tajik til NRK.

Hadia Tajik (Ap)

Leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap),

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun peker på at fra andre land er det kjent at sterkere risikoforståelse, bedre etterretningsarbeid og objektssikring av symboltunge bygg kan bidra til å forhindre og avverge terrorangrep.

Justisministeren sa at vurderingene om bevæpning er basert på politifaglige råd og trusselvurderinger fra PST.

– Det er ikke slik at Politi-Norge higer etter størst mulig bevæpningsgrad. Noen reduserende tiltak er allerede gjennomført, andre vil vi ikke si noe om. Men det er vanskelig å legge fram en nedtrappingsplan, sier Anundsen.

Ingen geografiske begrensninger

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad tok opp spørsmålet om det hadde vært mulig å begrense i hvilke områder politiet skal være bevæpnet.

– Behovet for å se bevæpnet politi inne på festlokalet i Trøndelag er noe som kunne vært redegjort for, sa hun.

I sin redegjørelse sa imidlertid justisministeren at politiet hadde gitt beskjed om at de fant det vanskelig med geografiske begrensninger i bevæpningen.

Ny våpeninstruks fra årsskiftet

Justisministeren sa også at justisdepartement arbeider med en ny våpeninstruks for politiet som skal gjelde fra årsskiftet 2015/2016.

– Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon. I den nye politiinstruksen som vi legger fram før nyttår skal politiet fortsatt være ubevæpnet, sier Anundsen.

Han la imidlertid til at også den nye instruksen vil åpne for en midlertidig bevæpning av politiet.

AKTUELT NÅ