Hopp til innhold

Frp vil stramme inn regjeringens kriselov

Frp-leder Siv Jensen og andre i opposisjonen gjør det klart at de ikke vil støtte regjeringens kriselov slik den foreligger nå. Jonas Gahr Støre skal ha foreslått tidsbegrensning på én måned.

Frp-leder Siv Jensen i Stortinget

SIER NEI: Regjeringen ønsker utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen, men tidligere regjeringskollega Siv Jensen og andre i opposisjonen krever endringer i lovforslaget for at de skal kunne støtte det.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er mange prinsipielt vanskelige sider ved å utvide regjeringens fullmakter, og det er naturlig sunn skepsis i Fremskrittspartiet mot en slik fullmaktslov. Vi kan derfor ikke vedta loven slik den foreligger fra regjeringen. Det må gjøres betydelige oppstramminger og klargjøringer slik at fullmakten ikke blir for omfattende, sier Frp-leder Siv Jensen.

Dermed er det ikke flertall i Stortinget for lovforslaget slik det foreligger nå i forslaget fra regjeringen.

Regjeringen har fått tilslutning fra Stortinget til å fremme en lov som gir den utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen.

Vil begrense kriseloven til å vare i én måned

Da NRK var i kontakt med Jensen ved 18-tiden fredag kveld kunne hun ikke svare på om fullmaktsloven vil kunne behandles for Stortinget lørdag som planlagt.

– Vi jobber med å finne ut av det nå. Jeg kan ikke svare noe annet på dette spørsmålet akkurat nå, sier Jensen til NRK.

Mens Fremskrittspartiet ber om mer tid til å behandle loven, skal Jonas Gahr Støre ifølge TV 2 ha foreslått at den begrenses til en varighet på én måned.

Apl-lederen går inn for at saken skal førstegangsbehandles i Stortinget allerede i morgen. Stortingets særskilte komité for koronasaker diskuterer saken sent fredag kveld.

Vil sette Stortinget til side

Loven skal gjøre det enklere for regjeringen å raskt iverksette tiltak som anses som nødvendige for å håndtere den ekstraordinære situasjonen.

Det innebærer at regjeringen med kriseloven i hånd kan vedta regler som den ellers måtte ha tilslutning til fra Stortinget.

Når Stortinget nå diskuterer det konkrete innholdet i kriseloven, er det imidlertid flere som vegrer seg for å støtte den slik den foreligger nå.

– Loven må avgrenses både i omfang og varighet og det må jobbes videre med mindretallsrettigheter, sier Siv Jensen.

– Kan ikke stemme for koronaloven slik den er nå

Også SV-leder Audun Lysbakken krever endringer.

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den er nå. I vårt parti er det sterk skepsis, sier Lysbakken.

Ifølge Lysbakken er det uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk.

– Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak, mener han.

Stortingets særskilte koronakomité drøftet loven fredag.

– Blant tingene vi diskuterer, er hvordan vi kan sørge for at bruken av loven begrenses til de tilfellene hvor det er absolutt nødvendig, og hvor lenge den skal vare. Det normale må være lovbehandling i Stortinget, også i korona-saker, sier Lysbakken.

Laster Twitter-innhold
SV-leder Audun Lysbakken står i Vandrehallen på Stortinget

SKEPTISK: SV-leder Audun Lysbakken varsler at SV ikke vil støtte kriseloven slik forslaget foreligger nå.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vil ha kortere varighet

Ap-leder Jonas Gahr Støre, som er saksordfører for Stortingets behandling av kriseloven, har fra før gjort det klart at det kom til å bli diskusjoner om lovens varighet.

I dag sier Støre at ett av spørsmålene Stortingets særskilte koronakomité drøfter, er om krisefullmaktsloven bør ha kortere varighet enn de seks månedene regjeringen har lagt opp til.

– Ett av spørsmålene er om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Støre til NTB.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig. Det må tydeligere illustreres hvordan Stortinget kan sikre sin helt nødvendige funksjon i henhold til Grunnloven, sier Støre.

Lovforslaget skal behandles i Stortinget lørdag.

Jurist: Lovforslaget savner sidestykke i norsk rettshistorie

Støre har også bedt ledende juridiske eksperter vurdere regjeringens forslag til krisefullmaktslov.

Blant dem er Advokatforeningen. I sitt innspill til Stortinget kommer foreningen med knallhard dom over regjeringens lovforslag: «Det foreliggende forslaget er både grunnlovsstridig og går lenger enn nødvendig.»

Foreningen mener loven i seg selv er i strid med Grunnlovens fordeling av kompetanse og makt mellom Stortinget og regjeringen. Den fraråder derfor Stortinget å vedta forslaget til koronalov i sin nåværende form.

«I den grad man kan identifisere behov for regelendringer på enkelte felt/sektorer, som ikke kan gjøres via eksisterende hjemler i smittevernlovgivningen og annen lovgivning, bør disse forelegges Stortinget som lovforslag,» skriver Advokatforeningen i sin vurdering til Stortinget.

Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, beskriver regjeringens lovforslag som at det «i praksis er snakk om en generalfullmakt for regjeringen til å gi og endre lover».

Han mener loven er lite avgrenset, og at det vil gjøre det vanskelig for både domstolene og Stortinget å føre kontroll med regjeringen.

«Etter mitt syn ligger derfor lovforslaget helt på grensen av Stortingets delegasjonskompetanse etter Grunnloven. Lovforslaget savner sidestykke i norsk rettshistorie i fredstid,» skriver han i sitt svar til Stortinget.

Holmøyvik mener det er klart at lovforslaget må endres i form av en presisering eller avgrensing av dets rekkevidde.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ