Hopp til innhold

Brukte nesten 800 millioner på konsulenttjenester

I løpet av 2008 brukte norske sykehus 786 millioner kroner på å leie inn konsulenter og annen ekstern kompetanse. – Sykehusene må gå i seg selv og se hva de egentlig bruker penger på, mener konsulentforsker Ragnhild Kvålshaugen.

Video nsps_upload_2009_7_18_15_23_22_948.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NRK fått regnskapstall fra alle de fire helseregionene som viser hvor mye penger de brukte på konsulenter og eksterne eksperter i løpet av fjoråret.

Alt fra IT-konsulenter og strateger til innleid økonomipersonell finnes under totalsummen på 786 millioner kroner. Det er Helse Sør-Øst som har brukt den største delen av potten - totalt 434 millioner kroner.

Fremskrittspartiet er opprørt over pengebruken, og mener at dette er helt utrolige tall .

Konsekvens av reformer

– Det er ikke et mål for oss å bruke så mye konsulenter så mulig, men det er heller ikke et mål å bli en stor byråkratisk organisasjon. Derfor har vi valgt å leie inn nødvendig kompetanse eksternt, sier informasjonssjef Gunn Kristin Sande i Helse Sør-Øst.

Hun legger til at beløpet er en liten del av foretakets totale budsjett på omtrent 50 milliarder kroner.

Mange av konsulentutgiftene kommer som en følge av reformer og omstillingsprosesser i helseforetakene. I Helse Sør-Øst er det spesielt nye datasystemer og sammenslåingen av Oslo-sykehusene som koster penger.

– Når vi skal utvikle nye, felles IKT-løsninger trenger vi den ekstra kompetansen, sier Sande.

– Veldig mye penger

Ragnhild Kvålshaugen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og har blant annet forsket på konsulenter. Hun er skeptisk til konsulentbruken ved sykehusene.

Det virker for meg som en veldig høy sum. Hver enkelt organisasjon bør ta en vurdering på hva man egentlig får ut av de konsulenttjenestene man betaler for, og for meg virker det som om sykehusene nå bør starte med dette, sier Kvålshaugen.

Hun understreker at hun ikke kjenner detaljene om hva det enkelte sykehus har brukt penger på, men mener at det det for folk flest ikke ser ut som om det innebærer noen reell endring.

– For allmennheten ser man ingen forbedring på hvordan sykehus drives, foruten at det brukes mer og mer penger. Da kan man jo lure på hva nytteeffekten ved denne konsulentbruken, sier Kvålshaugen.

– Avhengig av konsulentene

Helseforetakene bruker en rekke ulike konsulentbyråer, blant annet store og tunge aktører som Ernst&Young, Deloitte og McKinsey.

Helse Sør-Øst har også benyttet seg av Devoteam daVinci, som er landets største uavhengige konsulentbyrå. Avdelingsleder Håkon Iversen mener det er vanskelig å få gjennomført store reformer og omstillinger i helsevesenet uten konsulenthjelp.

– Det er ikke gjort i en håndvending å endre Helse-Norge fra hva det var for fem år siden til hva det skal bli. Da er man helt avhengig av å få hjelp utenfra, sier han.

NRK har tidligere fortalt om hvordan dårlig økonomi ved det nye Oslo universitetssykehus går ut over pasientene . Det nye storsykehuset består av tidligere Ullevål, Rikshospitalet og Aker universitetssykehus.

I fjor brukte Helse Sør-Øst 22 millioner på konsulenttjenester knyttet til sammenslåingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ