Kommuner bruker ulovlig tvang

Mange kommuner bruker ulovlig makt og tvang mot psykisk utviklingshemmede, viser en ny rapport fra Statens helsetilsyn.

Låste rom, begrenset tilgang på mat og eiendeler og unødvendig hardhendt behandling er noen av forholdene tilsynet har avdekket.

Rapporten som presenteres i dag viser at to tredeler av kommunene i undersøkelsen brukte ulovlig makt og tvang uten å melde fra om det.

Det er heller ikke første gang tilsynet påviser skjulte og ulovlige overgrep.

Lars E. Hanssen
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Skuffet

Statens helsetilsyn gjennomførte i fjor en undersøkelse av kommunene som hadde innrømmet bruk av tvang mot psykisk utviklingshemmede.

I rapporten som legges fram i dag har tilsynet sett nærmere på kommunene som ikke har rapportert inn bruk av tvang.

- Jeg er enda mer skuffet i år. I år så vi på dem som sa de ikke brukte tvang, men som likevel gjorde det. Funnene er egentlig mer alvorlige i år enn i fjor, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

Flere bekymringsmeldinger

Tove-Britt Henriksen er mor til en autistisk sønn på 32 år. Som fylkesleder Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Akershus opplever hun en økning av bekymrede meldinger fra foreldre med barn som trenger ekstra oppfølging.

Mange blir urolige når barnet kommer hjem i helgen og har forandret seg på en måte som viser at ikke alt er som det skal.

- De er mer utagerende, mer sår, slår seg selv, kaster gjenstander og har utviklet spisevegring, forteller Henriksen.

- Truer rettssikkerheten

Tvang og makt regnes i visse tilfeller som forsvarlig, men bare hvis alle andre muligheter er prøvd. Dersom man må ty til disse metodene, skal det rapporteres inn.

Den skjulte maktbruken viser en systemsvikt som kommunene må rette opp, mener helsedirektør Lars E. Hanssen. Han mener praksisen er en trussel for rettsikkerheten til noen av de svakeste i samfunnet.

- Nå må kommunestyremedlemmene og ordførerne rundt i landet ta fatt i dette, og ikke fortsette overgrepene mot egne innbyggere, sier Hanssen.

SISTE NYTT

Siste meldinger