Hopp til innhold

Klar framgang for norsk skole

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Norske 15-åringer viser en tydelig fremgang i skolen, men ligger likevel ett klassetrinn under finske jevnaldrende på alle områder, viser Pisa-undersøkelsen som ble offentliggjort i dag.

I resultatene fra fjorårets Pisa-undersøkelse kommer det frem at norske 15-åringer viser fremgang på alle de tre test-områdene matematikk, lesing og naturfag fra 2006 til 2009.

Resultatene blir offentliggjort i formiddag.

Spenning etter 2006-nedtur

Programme for International Student Assessment (PISA) gjennomføres hvert tredje år, og måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.

Det har vært knyttet stor spenning til disse resultatene, etter at Norge gjorde det dårlig på testen i 2006.

– Pisa-undersøkelsen gir ikke det hele bildet av den norske skole, men de har vært brukt til å tegne et negativt bilde av norsk skole i ti år. Derfor kan vi nå glede oss over resultater som viser så god framgang, sier Halvorsen.

– Utviklingen har snudd

I 2006 presterte de norske elevene under OECDs gjennomsnitt i alle tre fagområdene. Fra 2006 til 2009 har denne utviklingen snudd, og resultatene er tilbake på det nivået de var i 2000.

Andelen elever som presterer svakt er redusert i forhold til undersøkelsen i 2000, men andelen som presterer på de høyeste nivåene er også redusert.

– I dag kan hele skole-Norge rette ryggen og glede seg over norske elevers prestasjoner. Samtidig gjennomfører vi tiltak for å sikre at utviklingen fortsetter i positiv retning, sier Halvorsen.

Pisa-undersøkelsene i Norden:

PISA-undersøkelsen 2000

År 2000

Finland

Island

Sverige

Danmark

Norge

OECD-gjennomsnittet

Lesing

546

507

516

497

505

500

Matte

536

514

510

-

499

500

Naturfag

538

496

512

481

500

500

Resultatene fra Pisa-undersøkelsen i 2000 i Norden, samt OECD-gjennomsnittet.

PISA-undersøkelsen 2003

2003

Finland

Island

Sverige

Danmark

Norge

OECD-gjennomsnitt

Lesing

543

492

514

492

500

494

Matte

544

515

509

514

495

500

Naturfag

548

495

506

481

484

500

Pisa-resultatene i Norden i 2006

 2006

 Finland

Island

Sverige

Danmark

Norge

OECD-gjennomsnittet

 Lesing

 547

484

508

494

484

492

 Matte

 548

501

502

513

490

498

Naturfag

563

491

503

496

487

500

PISA-undersøkelsen 2009

2009

Finland

Island

Sverige

Danmark

Norge

OECD-gjennomsnitt

 Lesing
 

 536

 500

497

495

503

493

 Matte

 541

 507

 494

 503

498

496

 Naturfag

 554

 496

495

 499

500

501

Finland skårer høyt

Finsk ungdom leverer nok en gang de desidert beste resultatene av de nordiske landene, og er regnet for å ligge minst ett klassetrinn over de norske 15-åringene i både matte, lesing og naturfag.

Ett klassetrinn blir regnet som 30 poeng. Forskjellen mellom de skoleflinke finnene og de norske test-elevene er størst i naturfag (54 poeng), men naboen i øst slår oss også grundig i matte (43 poeng) og i lesing (33 poeng).

De norske elevene presterer nest best i lesing i Norden, og alle de nordiske landene ligger omtrent på gjennomsnittet, bortsett fra Finland.

Forskjellene mellom Finland og de resterende landene i Norden har blitt mindre.

Enorm oppmerksomhet

Den internasjonale PISA-testen, som ble offentliggjort i dag, har blitt gjennomført i Norge tre ganger før. Og hver gang den kommer, får den enorm oppmerksomhet.

Undersøkelsen ble gjennomført på vårparten 2009 - med fokus på leseferdigheter. I overkant av 4600 elever fra den norske skolen deltok i undersøkelsen.

AKTUELT NÅ