Hopp til innhold

Kilder til NRK: – Eritrea står bak norsk innvandrerorganisasjon

Eritrea, et av verdens mest undertrykkende regimer, står bak og kontrollerer en norsk innvandrerorganisasjon. Det hevder kilder i opposisjonsmiljøet overfor NRK. Organisasjonen mottar årlig støtte fra Oslo kommune.

Eritrea

Eritreas nest-mektigste mann, på Eventhallen på Bryn, 3. august. Festen ble arrangert av den Eritreiske forening i Oslo og omegn. Foto: Privat.

Foto: PRIVAT

Den eritreiske forening i Oslo og omegn er ifølge Brønnøysundregistrene en organisasjon som skal bidra til økt forståelse og kunnskap blant eritreere i Norge om norske og internasjonale spørsmål.

Men NRKs kilder mener dette er en dekkorganisasjon for et av verdens mest undertrykkende regimer, Eritrea.

  • En som var med å grunnlegge foreningen sier at Eritrea gradvis overtok kontrollen.
  • Mohamed Kheir Omer er en sentral mann i den eritreiske opposisjonen. Han sier foreningen brukes av Eritrea for å kontrollere eritreere i Norge.
  • Kjetil Tronvoll, en av Europas fremste Eritrea-eksperter, sier dette er en forening som klart støtter regimet i Eritrea.

Dette avvises av foreningen selv.

Festet for regimet

Det var denne organisasjonen som stod som arrangør av festen på Eventhallen på Bryn i Oslo i august. NRK fortalte at norsk-eritreere feiret det eritreiske regimet på fest i Oslo. Eritreas nest mektigste mann, Yemane Gebreab, deltok i feiringen av nasjonaltjenesten som ble innført for 25 år siden. Det er denne nasjonaltjenesten som er hovedårsaken til at mange norsk-eritreere har fått asyl i Norge.

–For å kontrollere eritreere

Mohamed Kheir Omer

Mohamed Kheir Omer var en del av en gruppe akademikere som krevde reformer i Eritrea. Det ble slått hardt ned på. Tilfeldighetene ville t han var i Norge på seminar da arrestasjonene ble gjennomført i Eritrea. Han har i en årrekke jobbet på Veterinærhøyskolen i Oslo etter at han fikk asyl i Norge.

Foto: privat

Mohamed Kheir Omer er en sentral mann i den eritreiske opposisjonen. Han var en del av det som kalles «G-13» i Eritrea, en gruppe på 13 akademikere som i 2001 krevde demokratiske reformer og frie valg. De fleste i gruppen ble arrestert, mange sitter arrestert fortsatt, 18 år etter. Men Mohamed Kheir Omer unnslapp, fordi han var på en veterinærkonferanse i Norge. Her søkte han asyl.

Om Den Eritreiske foreningen i Oslo og omegn sier Kheir Omer at den er kontrollert av regimet.

– Foreningen i Norge, som i andre land i Europa, er en forening som regimet i Eritrea bruker for å kontrollere eritreere, og teste deres lojalitet til regimet. Betaler de skatt, bidrar de med penger til å støtte regimet, sånne ting. De får ikke besøke landet, sender penger til familie eller får ikke tjenester i Eritrea hvis de ikke gjør det, sier Omer til NRK.

Hvis denne kontrollen over denne foreningen er riktig, hvorfor protesterer ikke flere norsk-eritreere da åpent på dette?

– Mange har familie i Eritrea, de har eiendom, de vil sende penger til familie, de vil besøke landet. Vi som er i opposisjonen til regimet ble kontaktet av noen i foreningen i 2011. De sa de ville ha en forening for alle eritreere i Norge, uavhengig av politiske holdninger. Vi gikk til møtet og sa at vi må ha en felles organisasjon. De samlet alle som støttet regimet og vant over oss. Da etablerte vi vår egen forening som heter Den frie Eritreiske forening, forklarer Kheir Omer.

NRK har snakket med flere andre norsk-eritreere som sier at Den eritreiske forening i Oslo og omegn blir kontrollert av regimet i Asmara.

Eritrea er et av verdens mest undertrykkende land, med grove menneskerettighetsbrudd. Freedomhouse rangerer Eritrea som verdens 3. verste land når det gjelder sivile og politiske rettigheter. Når det gjelder mangel på presse og ytringsfrihet ligger kun Nord- Korea og Turkmenistan dårligere an i verden. Human Rights Watch skriver at Eritrea er ansvarlig for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Til Norge er det innvandret mer enn 22.000 eritreere siden 1990. De fleste kom til Norge etter at landets diktator Isaias Afwerki i 2001 slo hardt ned på den politiske opposisjonen.

Kjetil Tronvoll: – En forening regimet bruker

Kjetil Tronvoll

Professor Kjetil Tronvoll ved Bjørknes Høyskole i Oslo.

Foto: Thomas Xavier Floyd / Thomas Xavier Floyd

Professor Kjetil Tronvoll har i snart 30 år forsket på menneskerettigheter og fredsprosesser i Afrika. Hans spesialfelt er Etiopia og Eritrea. Han er en av Europas fremste Eritrea-eksperter.

Han har også et godt nettverk her i Norge av norsk-eritreere, som han de siste to ukene har brukt for å undersøk foreningens forhold til regimet i Eritrea.

– Flere eritreere i mitt nettverk sier at dette er en forening som klart støtter regimet i Eritrea, og som regimet også bruker uformelt som sine «representanter» i Norge. De står blant annet bak samlinger og fester som støtter opp under regimet til president Isaias Afwerki.

Hvorfor ønsker Eritrea en slik kontroll med denne type forening?

– Det eritreiske regimet er avhengig av økonomisk og politisk støtte fra den store eritreiske diasporaen, eritreere i utlandet. Derfor er det svært viktig for regimet å ha sterke «vennskapsforeninger» som fungerer som deres forlengede arm.

Hvorfor er det viktig at dette ikke skjer åpent?

– Mange land i Europa har i økende grad satt et fokus på kontroll og politisk press fra eritreiske myndigheter, sier Tronvoll.

– Foreningen er muligens redd for at norske myndigheter skal sette et fokus på deres virksomhet her i Norge, mener Tronvoll.

Amnesty har skrevet om det de mener er Eritreas forsøk på å påvirke opposisjon i Europa gjennom trusler og trakassering av kritikere.

–Eritrea infiltrerte foreningen

En som var med på å grunnlegge organisasjonen og som har hatt lederroller der, sier til NRK at det fra 2004 til 2009 var et miljøskifte i foreningen.

– Det var ikke like lett å styre foreningen på et fritt og selvstendig grunnlag lenger. Den Eritreiske regjeringen, representert ved PFDJ, prøvde stadig å infiltrere foreningen ved å kommandere oss, forteller mannen til NRK.

PFDJ er det statsbærende og eneste partiet i ettpartistaten Eritrea.

Han ønsker ikke å bruke sitt navn, av frykt for hva det kan bety for hans familie i Eritrea.

– Når vi nektet å ta imot ordre fra PFDJ startet det en konflikt. Fra 2009 tok PFDJ fullstendig kontroll over foreningen, sier han til NRK.

–Jeg mener at foreningen har vært et verktøy for PFDJ siden 2009, understreker han.

Foreningen avviser at de er styrt – eller har bånd til – det eritreiske regimet.

–Leiekontrakten er et bevis

NRK vet at leiekontrakten for arrangementet 3. august, er skrevet under av Abraham Woldu. Han har ingen formell rolle i foreningen ifølge Brønnøysund-registeret, men han har på 2000 tallet vært Eritreas representant i Norge. Han beskrives av NRKs kilder som den som fortsatt uformelt representerer eritreiske interesser i Norge. Det samme bildet gis i flere avissaker de siste årene. Woldu avviser at han presser og truer folk til å betale skatt til Eritrea.

Woldab

– Denne foreningen er overtatt av regimet, og er under deres kontroll, sier Woldab Feshatzion. Han var selv med å stifte foreningen på 80-tallet, og bekrefter at den ble gradvis overtatt av regimet på starten av 2000 tallet.

Foto: Tormod Strand / NRK

–Det at Abraham Woldu har skrevet under leiekontrakten, er nok et bevis for at denne foreningen kontrolleres fullt og helt av regimet, sier Woldab Feshatzion. Han har siden 1980-tallet kjempet for et fritt Eritrea, og er leder for organisasjonen Eritreisk fellesskapsforening i Norge.

–Denne foreningen er overtatt av regimet, og er under deres kontroll, sier han. Feshatzion var selv med å stifte foreningen i 1986, og bekrefter at den ble gradvis overtatt av regimet på starten av 2000 tallet.

På en feiring av nasjonaldagen til Eritrea 1 juni i år i Ekeberghallen, er det Abraham Woldu som introduseres som representant for Eritreas ambassade i Norge. Han sier gratulerer med dagen på vegne av Eritreas regjering, og sier at han skal lese et budskap på vegne av regjeringen.

Lokalene der nasjonaldagen ble feiret ble leid av den Eritreiske forening i Oslo og omegn.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Abraham Woldu. Han har ikke svart på våre henvendelser.

NRK har tilgang til foreningens vedtekter fra 2005, som er skrevet på Tigrinja, et av språkene i Eritrea. I paragraf 7.8 står det at for å beskytte foreningen skal ledelsen i foreningen jobbe sammen med representanter for den eritreiske regjeringen. NRKs kilder sier denne formuleringen ikke er endret siden 2005.

paragraf 7.8

Dette er paragraf 7.8 i vedtekter fra den Eritreiske foreningen, skrevet i 2005. Her står det at for å beskytte foreningen skal ledelsen i foreningen jobbe sammen med representanter for den eritreiske regjeringen.

Foto: NRK

Foreningen avviser bånd til regimet

Foreningen skriver i en mail til NRK om vedtektene at de er 14 år gamle. og at NRK har mottatt de nye vedtektene, skrevet på norsk, på mail. De kommenterer ikke innholdet i vedtektene skrevet på Tigrinja.

Om forbindelsen med regimet i Eritrea skriver foreningen til NRK:

«Den Eritreiske forening er en selvstendig forening med egne retningslinjer som kun kan påvirkes av medlemmer i foreningen. En minoritetsorganisasjon har naturlig nok tilknytning og tilhørighet til opprinnelsesland. Vår forening har derfor som mål om å ha gode forbindelser med Eritrea og andre eritreiske organisasjoner i Norge. Prosjekter som omhandler utvikling og bistand i Eritrea er et naturlig samarbeidsområde. Vår forening er politisk uavhengig og demokratisk, vi ønsker derfor ikke å samarbeide med personer eller organisasjoner som benytter seg av udemokratiske virkemidler for å sabotere og påvirke politisk.

Ved feiring av nasjonaldager i utlandet er det vanlig praksis at representanter fra de respektive ambassader holder tale. I vårt tilfelle har vi ikke en Eritreisk ambassade i Norge og dermed har vi heller ingen representant fra den Eritreiske regjeringen. Derfor holdt Abraham Woldu, et av våre medlemmer, en tale. I talen siterte han en pressemelding som Eritreas regjering ga i forbindelse med feiring av nasjonaldagen i Eritrea. Videoen som NRK har lastet ned er lagt ut av et av våre medlemmer, og er enda et bevis på at vår forening er transparent og ikke har noe å skjule. Vi håper med dette at vår ståsted er klart. Det er en stor forskjell mellom å bli kontrollert og å samarbeide».

De mener kritikken mot foreningen kommer fra misfornøyde personer som tidligere har hatt innflytelse i foreningens ledelse.

Foreningen skriver at det i forbindelse med internkontroll for 2004–2010 ble avdekket omfattende feil og mangler med regnskap og dårlig styring av organisasjonen. Derfor ble hele styret endret på årsmøtet i 2011, skriver foreningen.

Foreningen viser også til at den er demokratisk styrt, og at alle valg foregår anonymt, slik at alle kan uttrykke sin mening.

Foreningen skriver i mailen at de arrangerer ulike aktiviteter: samarbeid med andre foreninger, morsmålsopplæring, feiring/markering av nasjonale høytider i Norge og Eritrea som nasjonaldag, og martyrenes dag. De feirer nyttårsaften og arrangerer kulturelle aktiviteter, og idrettsturneringer, skriver foreningen til NRK.

Over 800 000 i kommunal støtte

Foreningen har i 2019 mottatt 78 000 kroner i støtte, utbetalt av Oslo kommune. Siden år 2000 har den mottatt 852 000 kroner i støtte, under forskjellige støtteordninger til innvandrerorganisasjoner. NRKs kilder mener foreningen fra 2009 ble kontrollert av regimet. Siden 2009 har foreningen mottatt over 370 000 kr.

Det meste av støtten er gitt som grunnstøtte, der målet er å styrke lokal organisering av innvandrere, bidra til at innvandrere får adgang til flere sosiale nettverk og til å skape økt tillit til og tilhørighet i det norske samfunnet.

NRK har gitt Oslo kommune innsikt i det vi vet om organisasjonens bånd til regimet i Eritrea. Kathrine Tveit Heggset, fungerende seksjonssjef i Velferdsetaten i Oslo, sier de nå vil undersøke foreningen nærmere.

–Mottakere av kommunal støtte skal ha en demokratisk praksis. Hvis kommunen får informasjon om at en organisasjon bryter med dette, vil vi følge dette opp. Videre støtte til organisasjonen vil være avhengig av hva som konkluderes etter en slik gjennomgang, sier Tveit Heggset til NRK.

Mottar også tippemidler

Frida Blomberg

Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet sier de nå vil be Lotteritilsynet se nærmere på foreningen, etter NRKs opplysninger.

Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet

Foreningen mottar også penger fra tippemidlene, en såkalt grasrotandel.

Grasrotandelen en ordning der den enkelte spiller som for eksempel leverer inn tippekupongen selv velger seg et formål som får en andel av spillerens innsats.

– Det er Lotteritilsynet som fører kontroll og tilsyn med mottakerorganisasjonenes tilgang til og bruk av Grasrotandelen. I dette tilfellet er det snakk om en organisasjon som har fått en andel på 18 633 kr over fire år, sier statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet til NRK.

– Som følge av de lave summene foreningen har hentet ut av ordningen, har ikke Lotteritilsynet ført et eget tilsyn av denne organisasjonen. Etter at vi har fått disse opplysningene fra NRK vil vi nå be dem se nærmere på denne konkrete mottakeren, sier Blomgren.

–Et etisk poeng

Men hva er egentlig problemet med at denne foreningen, slik NRKs kilder sier, skal være kontrollert av regimet?

Det er fult ut lovlig og ha politiske støtteforeninger i Norge. Men det er et etisk poeng her, at en slik forening som støtter et av de mest undertrykkende regimene i verden i dag, samtidig mottar offentlig støtte, sier Tronvoll til NRK.

–Må miste støtte

Woldab Feshatzion mener foreningen må miste all støtte.

–Man skulle tro at en innvandrerorganisasjon skulle være et bindeledd mellom norsk-eritreere og nordmenn. Men denne organisasjonen er til hinder for at norsk-eritreere integrerer seg i Norge. Den har vært en propagandamaskin for regimet, og stemplet som forrædere alle oss som ønsker at foreningen ikke skal være under kontroll av et av verdens verste diktaturer, sier Woldab Feshatzion.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger