Hopp til innhold

Jonas: – Jeg er overveldet

Det første Jonas Gahr Støre sa da han skulle holde sin første tale som partileder var takk. Så fortsatte han: – Jeg er klar.

Det første Jonas Gahr Støre sa da han skulle holde sin første tale som partileder var takk.

Støre sa han var klar til å lede et parti med en bærende idé som kjennes igjen på helheten fremfor enkeltsakene.

– Som Martin Tranmæl sa; et parti som står med beina plantet i norsk jord, med ansiktet vendt utover. Det er dette som er sosialdemokrati. Det er dette som er Arbeiderpartiet, sa Støre.

Han passet også på å takke partiets ungdomsorganisasjon AUF.

– La meg sende en spesiell hilsen til dem som kanskje har betydd mest for meg i møtet med Arbeiderpartiet. Jeg snakker om inspirasjonen og engasjementet fra partiets hjerte og puls. Vår fantastiske ungdom, AUF.

Han hyllet også Reiulf Steens minne. Den tidligere partilderen gikk bort for kort tid siden.

Morna Jens

– Også kjennes det vemodig å være den lederen som skal hilse til den forrige, hilse til Jens. Stein på stein, skritt for skritt. Det er din metod Jens. Og resultatene er mange, sa Støre.

Han ramset opp velferdsreformer, likestilling, felles ekteskaplovgivning, pappapermisjon, vaksiner til alle verdens barn og at han har vært regjeringssjef for et land med høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

– Og selvfølgelig handlingsregelen.

Støres politiske plan

Så fortalte Støre om sine politiske visjoner som ny partileder.

– Vi tapte valget i 2013. Velgerne ga oss beskjed, og vi kommer ikke tilbake uten å ta den beskjeden. Men vi er i gang. Velgerne nikker til det vi gjør, og det er en god start, sa Støre.

Han sa at det Arbeiderpartiet ikke maktet i siste valgkamp var å få velgerne til å forstå hva partiet ville med fire nye år i regjeringskontorene.

Så gikk han løs på fremtidens utfordringer. Blant annet en enorm befolkningsvekst.

– Alle byene våre vil oppleve befolkningsvekst. Oslo vil øke med 200 000 innbyggere, Bergen med 150 000. Det vil kreve politikk på sitt beste for å møte veksten, sa Støre.

Målet med politikken skal, etter Støres mening, være innrettet slik at den ikke skaper nye forskjeller mellom mennesker eller by og land, og at den skal bidra til å redde klimaet fremfor å være med å ødelegge det.

– Bli med å bygge ut nullutslippssamfunnet Norge, sa Støre som svar på spørsmålet om hva folk kan gjøre for å delta.

Han mente det krever kraftig satsing på kollektivtransport, stille krav om nullutslipp på nye bygg og boliger, taktskifte i utgynningen av sykkelveier og lede an i miljøforskning.

– Vi må komme forbi kranglene om at vi må satse på enten klima eller jobber. Vi setter ned et eget klimapanel som skal utfordre oss på å finne nye løsninger. Jeg skal selv lede panelet, sa Støre.

Kunnskapsløft

Støres andre store satsingsområde er utdanning og forskning.

– Vi skal leve av kunnskap. Dette er kanskje den mest brukte setningen i politikken i vår tid. Og den mest sann. Vår jobb er å bygge et utdanningssystem som forstår fremtiden og som stimulierer forskningen og oppmuntrer gründere, sa Støre.

Han sier det ikke betyr at alle skal ha universitets- eller høyskoleutdannelse.

– Det er nemlig grunn til alvorlig bekymring for det store frafallet blant nøkkelfolkene Norge trenger for å bygge landet; Fagarbeiderne, sa Støre.

Dette fordi oljesektoren, byggenæringen, helsevesenet og omsorgstjenestene begynner å mangle denne arbeidsgruppen.

– Hadde vi sett lignende frafall innen medisin ville vi slått alarm for lengst, sa Støre.

Helse og omsorg

Den nye partilederen sa også at han er opptatt av helse og omsorg.

– Trygghet handler om at spleiselaget kan betale når vi må på sykehus. Og ha råd til å gi alle en god barndom og en verdig alderdom. Derfor kommer Arbeiderpartiet aldri til å prioritere taxfree og påhengsmotorer i stedet for å bygge barnehager til alle, sa Støre.

Han sa det er tid for å ruste landet for å ta imot flere eldre fra 2020, løse kreftgåten og finne en kur mot Alzheimer.

– I stedet velger Høyre og Frp skattekutt. det er feil strategi, feil prioritering og det er trist. For de kunne valgt så mye bedre, sa Støre før han fortsatte:

– Vår kurs handler om at kvinner og menn i alle aldre skal stå på egne ben, ha frihet, føle at det er omsorg og trygghet rundt dem den dagen kreftene ikke strekker til. Da må politikken anerkjenne at behovene våre endres gjennom livet.

AKTUELT NÅ