Hopp til innhold

Store inntektsforskjeller blant innvandrere i Norge

Mens somalierne kommer helt nederst på inntektsstatistikken i Norge, tjener innvandrer fra Storbritannia og Danmark mer enn folk flest her i landet.

Innvandrere

Illustrasjonsfoto: Enkelte innvandrergrupper tjener langt dårligere enn resten av befolkningen.

Foto: Heiko Junge / NRK

I 2012 var den såkalte medianinntekten (se faktaboks til høyre i artikkelen) per forbruksenhet for hele befolkningen vel 325.000 kroner etter skatt, mens tilsvarende tall for innvandrere var på snaut 252.000 kroner. Det tilsvarer 77 prosent av medianinntekten for hele befolkningen, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over inntektsstatistikken innvandrere for 2012.

Innvandrere fra EU-land som Storbritannia, Danmark og Sverige hadde inntekter på nivå med, eller høyere enn, medianinntekten for hele befolkningen.

«Innvandrere er av SSB definert som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandske besteforeldre – de har på et tidspunkt innvandret til Norge.»

Dårligst ut kommer innvandrere fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Irak. Somaliske innvandrere hadde en medianinntekten på 50 prosent av hele befolkningen – noe som er et fall på tre prosentpoeng fra 2006.

(Statistikken under viser Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landbakgrunn.

Innvandreres inntekt etter skatt per forbruksenhet, etter landbakgrunn

Storbritannia

349.200 

Danmark

328.000

Norge (Hele befolkningen)

325.200

Sverige

320.300

USA

319.900

Tyskland

307.600

India

299.200

Bosnia-Hercegovina

283.500

Chile

278.600

Sri Lanka

277.300

EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand

272.800

 

 

Innvandrere i alt

251.500

Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS

233.900

Pakistan

229.900

Litauen

215.400

Irak

195.600

Afghanistan

192.800

Eritrea

183.200

Somalia

163.800

Ekspander/minimer faktaboks

Forskningssjef i Forskningsstiftelsen Fafo, Anne Britt Djuve, sier statistikken bekrefter mønsteret de har sett tidligere.

Anne Britt Djuve

Forskningssjef i Forskningsstiftelsen Fafo, Anne Britt Djuve.

Foto: Fafo

– Mange av dem som kommer fra land som Afghanistan og Somalia er nyankomne flyktninger. En stor andel av dem er ikke er i arbeid, og en stor andel dem som er i arbeid, har lave lønninger. I tillegg er yrkesandelen blant kvinnene svært lav i flere av disse gruppene, sier Djuve.

Hun tror grunnen til at britene er i toppen, er fordi en stor andel av dem jobber i oljesektoren, og at de er høyt utdannet.

– Det er en helt annen gruppe innvandrere enn de som kommer fra Afghanistan og Somalia, som kommer hit først og fremst fordi de er på flukt. Mange har lav eller ingen utdanning, og en god del av dem fra Somalia er rett og slett analfabeter, sier forskningssjefen.

Ifølge statistikken falt inntektsnivået for innvandrere fra EU fra 95 prosent i 2006 til 84 prosent i 2012. SSB mener noe av grunnen kan være at mange av innvandrerne fra EU som har kommet siden 2006, er arbeidsinnvandrere fra EU-land som Polen og Litauen og deres familier. En stor del av disse hadde kun bodd noen få år i Norge i 2012.

Inntekt stiger med botid

Hvor lenge innvandrere har bodd i Norge, har også mye å si for inntektsnivået.

Tallene fra SBB viser at innvandrere fra EU med en botid på under tre år i 2012 hadde en medianinntekt etter skatt på snaut 207.000 kroner, mens inntekten blant dem som hadde bodd ti år eller mer i Norge var nærmere 341.000 kroner.

Inntekten steg også blant innvandrere fra Afrika og Asia med lengre bodtid.

Djuve sier det fortsatt er litt tidlig å si hvordan det vil gå med dem som kommer fra gruppene med lav inntekt, men at mye tyder på at det vil gå langt bedre.

– Det er tidlig å si fordi det er så få etterkommere fra disse gruppene foreløpig, men det som forekommer av statistikk om etterkommerne, er at de klarer seg betydelig bedre enn første generasjon.

Større andel yrkesinntekt

Ifølge SSBs statistikk mottok innvandrerhusholdninger en større andel yrkesinntekt enn hele befolkningen. 78 prosent av inntektene var yrkesinntekt, mens andelen overføringer var på 20 prosent.

Tilsvarende tall for hele befolkningen var 71 prosent yrkesinntekt og 24 prosent overføringer. Resten var kapitalinntekter.

Djuve forklarer dette med at innvandrerbefolkningen er en nokså ung befolkning

– Sammenlignet med resten er det relativt få alderspensjonister, og det er jo en veldig stor overføring, sier hun.

Men de med minst andel yrkesinntekt, er de samme som har lav medianinntekt – innvandrere fra Eritrea, Afghanistan, Somalia og Irak, viser statistikken.

SSB skriver i sin artikkel at en husholdning der hovedinntektstakeren var innvandrer fra Somalia, fikk i gjennomsnitt 43 prosent av alle inntektene sine gjennom yrkesinntekt i 2012, mens resten kom som ulike overføringer.

AKTUELT NÅ