Innsatte får ikke rushjelp

I fjor fikk i underkant av 10 prosent av alle innsatte med rusproblemer i norske fengsler tilbud om hjelp.

Tone Heyerdahl Bredtvedt fengsel

Tone Heyerdahl er sosialkonsulent ved Bredtvedt fengsel.

Foto: Bjørn Christian Jacobsen / NRK

Det viser tall fra Kriminalomsorgen. Dermed havner flere innsatte på kjøret igjen når de blir løslatt.

- Det er klart at det er uheldig at så få får hjelp med kanskje det viktigste av de problemene de har. Det er uheldig for de innsatte at de må gå herfra uten den hjelpen de trenger, sier sosialkonsulent Tone Heyerdahl ved Bredtveit fengsel i Oslo.

- Bak murene i Bredtveit fengsel forvarings- og sikringsanstalt sitter 54 kvinner bak murene. De fleste her er rusmisbrukere.

Kort vei tilbake

Mange mennesker som soner i norske fengsler, sliter med rusmisbruk. Problemet er at få får hjelp. I fjor fikk bare i underkant av 10 prosent av innsatte med rusproblemer i norske fengsler tilbud om hjelp, viser tall fra Kriminalomsorgen.

Dette kan være enkle motivasjonsprogrammer eller andre rustiltak for folk i fengslene. Et fåtall av disse igjen fikk tilbud om reell behandling.

- Veldig mange av de som blir løslatt, går tilbake til det livet de hadde før soning med rus og mye kriminalitet. Det er jo ikke bra. Målsettingen for Kriminalomsorgen er jo å jobbe for at de skal komme ut av kriminaliteten sin, sier Heyerdahl.

Kommer tilbake til rusmiljøet

Rundt 60 prosent av alle innsatte i norske fengsler har et rusproblem, ifølge en undersøkelse fra forskningsstiftelsen FAFO. Også forskningen viser at det er en sterk sammenheng mellom rusmisbruk og tilbakefall til en kriminell hverdag.

- Jeg synes vi altfor ofte ser at innsatte kommer tilbake i rusmiljøet igjen, sier leder for Frelsesarmeens kontaktsenter for misbrukere i Urtegata i Oslo, Rune Rasmussen Isengran.

Han møter mennesker som kommer ut av fengslene, uten å ha fått hjelp bak murene.

- Soningen kunne vært en veldig god mulighet til å gjøre noe med den enkeltes situasjon. Samfunnet hadde tjent mye på å sette i gang et behandlingsopplegg og å være forberedt på den dagen den enkelte skal ut av soning, sier Rasmussen Isengran.

Vil bedre forholdene

Nå skal Justisdepartementet forsøke å bedre forholdene for mennesker som har rusproblemer bak murene.

- Hvis du ser det i forhold til det store problemet som rusmiddelmisbruk er for innsatte i fengslene, så skulle vi gjerne gitt et tilbud til mange flere, sier Kristin Bølgen Bronebakk. Hun er ekspedisjonssjef i Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet.

En arbeidsgruppe skal nå se på forholdene og lage en plan eller strategi for å bekjempe misbruk i fengslene.

- Det betyr blant annet å se på kontrolltiltakene for å holde rusmidler ute av fengslene, men vi skal også se på tilbudet til de domfelte, sier Bølgen Bronebakk.

Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal også forsøke å samarbeide bedre om ansvaret for rusmisbrukere.

Derfor blir det nå sendt ut et eget rundskriv om hva de ulike etatene skal gjøre, og hva slags ansvar de har.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger