Innrømmer feil på Trandum

Politiet innrømmer sviktende rettslig grunnlag i Politiloven når de har satt utlendinger på glattcelle ved den omstridte interneringsleiren på Trandum.

 

Porten foran utlendingsinternatet på Trandum.
Foto: Scanpix

NRK har tilgang til et brev som er sendt fra Politiets Utlendingsenhet (PU) til Politidirektoratet hvor innrømmelsen kommer.

Politiloven er ikke beregnet til å bruke på lukkede institusjoner slik som Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen.

"Svakt rettslig grunnlag"

 I brevet skriver PU:  ”Det må således erkjennes at bruk av sikkerhetscelle under henvisning til Politilovens §7 har hatt et svakt rettslig grunnlag.”

 

Brevet er sendt i forbindelse med at Sivilombudsmannen fører en tilsynssak med internatet.

Over 80 personer er blitt plassert på glattcella på Politiets utlendingsinternat på Trandum siden opprettelsen i januar 2004. Glattcellene er bygd med argumentasjon om at Politiloven gir rett til å bruke disse.

-Vi erkjenner at det har vært et svakt rettslig grunnlag i forhold til Politiloven, sier Politimester Arne Jørgen Olavsen ved PU.

Siste stopp

Internatet på Trandum er ofte siste stopp på vei ut av landet for asylsøkere med avslag. Internatet har fått kritikk fra både Sivilombudsmannen og Europarådets antitorturkomité, blant annet har spørsmål ved tilsyn gått på lovgrunnlag for driften av den omstridte leiren.

Siden opprettelsen i januar 2004 har Trandum leiren manglet regler for maktbruk. Slike regler er nå sendt ut på høring, men ikke vedtatt.

Politimester Arne Jørgen Olavsen mener at de ikke har gjort noe galt på Trandum, selv om politiet nå innrømmer at Politiloven ikke er bra nok ved bruk av glattceller. Han viser nå til nødretten.

-Vi har hatt god nok hjemmelsgrunnlag i alminnelige nødrettsbetraktninger for bruk av cellene. Cellen blir jo brukt for å beskytte den innsatte og omgivelsen, sier Olavsen.

Skeptisk

Harald Stabell, leder i Advokatforeningens strafferettsutvalg, er svært skeptisk til denne bruken av nødrett.

-Dersom en person går seg vill på fjellet og blir møtt av uvær, tåke og vind, og for å berge livet, bryter seg inn i en hytte, så vil en slik handling normalt ikke kunne straffes. Dette er en allmenn forståelse av nødretten, sier Stabell.

Derfor mener Stabell det er rart at politiet bruker nødrett som argument for systematisk bruk av glattceller på Trandum.

-Ved bruk av nødrett må det i tillegg svært mye dokumentasjon til for å vinne i rettsapparatet, sier Stabell.

Europarådet 

I en rapport fra Europarådets Antitorturkomité, går det fram at Tranduminternatet svært ofte mangler dokumentasjon for når og hvorfor de kaster utlendinger på glattcella.

Allikevel skriver Politiets Utlendingsenhet i brevet til Politidirektoratet at det skal ligge en rapport til grunn ved bruken av glattceller som forklarer hvorfor glattcellene taes i bruk.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger