Hopp til innhold

Frykter at 5900 studenter kan bli forsinket eller falle fra under koronaen

Norske studiesteder frykter kjempefrafall fra studiene på grunn av koronapandemien. Nå har en ekspertgruppe gitt syv råd for å unngå frafallet.

Lesesal på universitetet i Oslo

KAN FALLE FRA: Studentene har måtte tåle strenge restriksjoner og mye digital undervisning under koronapandemien.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) spurte institusjoner innen høyere utdanning hvor mange de frykter kan bli forsinket eller falle helt fra i studiene under koronaen.

Svaret skremte statsråden.

Tilbakemeldingen fra institusjonene var at så mange som 5900 studenter er i faresonen.

Det tilsvarer folketallet i en norsk småby.

– Det er jeg bekymret for, sier Asheim til NRK.

Henrik Asheim

BEKYMRET: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er bekymret for at mange studenter skal gi seg på oppløpssiden frem mot sommeren.

Foto: Ola Hana / NRK

Han sier det vil være synd om studentene som begynte høsten 2020, og som har holdt ut med strenge restriksjoner og mye digital undervisning, glipper på oppløpssiden.

Derfor satte statsråden ned en arbeidsgruppe der både utdanningsinstitusjonene selv, og studentene har vært representert. De har laget en rapport og kommet med en liste på syv råd for å motvirke frafall.

Asheim: – Har bare tiden og veien

Her er rådene (se mer utførlig gjennomgang i faktaboks):

  • Masseteste studenter.
  • Forlenge vårsemesteret eller starte høstsemesteret tidlig.
  • Utstede foreløpige vitnemål.
  • Gi betinget opptak til master.
  • Mer fleksibilitet knyttet til studenters praksis.
  • Utvidet oppholdstillatelse for utenlandsstudenter.
  • Bør vurdere tiltak også for neste studieår.

Nå håper Asheim at rektorene og studentene sammen vurderer hvilke tiltak som vil være mest effektive og best for sitt lærersted.

– Nå er det bare tiden og veien frem mot sommeren, og da er det ekstra viktig at vi gjør alt vi kan for at de som har holdt ut nå gjennom hele dette lange året, også klarer å fullføre og bestå.

Studentene: – Bra med tiltak, men kunne kommet tidligere

Runa Kristine Fiske er leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun sier hun her glad for at Asheim og Kunnskapsdepartementet er så tidlig på ballen.

– Jeg synes det er veldig bra at det allerede er tenkt på, og at man setter i gang med å ta dette på alvor.

Hun synes det er bra og lurt at man tar tak i hyppig testing, fleksibilitet for dem som sliter med praktisk gjennomføring av praksis, utvidet oppholdstillatelse for studenter som ikke kommer fra EØS-området og betinget opptak.

Runa Fikse, leder i studentparlamentet ved UiO.

BETINGET FORNØYD: Leder i Studentparlamentet på Universitetet i Oslo, Runa Fiske, mener tiltakene burde vært satt i verk tidligere, men er fornøyd med at departementet nå tar tak.

Foto: Studentparlamentet ved UiO

Men det er et men. Fiske mener at hele situasjonen kunne vært unngått hvis man hadde innført tiltak enda tidligere. Dersom Asheim og resten av departementet hadde prioritert studentene tidligere, ville disse tiltakene vært unødvendige.

– For eksempel når det gjelder massetesting. Det har kommet på UiO nå, og mange bruker det. Ved å teste seg to ganger i uken får man tilgang til for eksempel lesesaler. Slike typer tiltak ville vært positivt flere andre steder også. Jeg tror det kunne bidratt til at man kunne hatt mer åpent i løpet av semesteret, sier Fiske.

Hun mener også det burde fulgt med ekstra penger til studentene dersom det blir forlengelse av vårsemesteret, eller tidligere studiestart i høstsemesteret.

– Dette er tid man vanligvis bruker på å ha sommerjobb, og studenter er allerede i veldig utsatt økonomisk situasjon. Hvis man skal fratas tid som man ville brukt til å skaffe seg veldig sårt tiltrengte penger, så tror jeg det kan virke mot sin hensikt. Jeg tror det er viktig at det tas med i betraktning, sier Fiske.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ