Her er KrFs knallharde krav til Jan Tore Sanner

Enten må Sanner flytte ut statlige arbeidsplasser til distriktene ellers må Stortinget gjøre jobben for ham. Det sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) må levere varene i den kommende oppgavemeldingen for regionene.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Jan Tore Sanner

BLIR UTFORDRET: Jan Tore Sanner får en tydelig melding fra KrFs Ropstad.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) legger tirsdag fram (H) oppgavemeldingen for regionene.

I den forbindelse kommer KrFs Kjell Ingolf Ropstad med følgende knallharde krav:

– Dette er en krystallklar melding til Sanner: Hvis han ikke legger frem en melding om at det skal flyttes ut statlige arbeidsplasser, så må Stortinget gjøre jobben. Det initiativet er KrF beredt til å ta, sier Ropstad til NRK.

Arbeidsledighetskrisen gjør utflytting lettere

Ropstad sier Norge har god erfaring med denne type utflytting. Han viser til at daværende arbeids- og sosialminister Victor Norman (H) og Bondevik II-regjeringen flyttet ut nær 1 000 statlige arbeidsplasser i begynnelsen og midten av 2000-tallet.

Det er ikke hele sannheten. Det ble nemlig rabalder.

– I dag evalueres det som en kjempesuksess. Man har flyttet ut og spredt makt og man har kompetansearbeidsplasser i hele landet. Den suksessen er det på tide å gjenta.

– Enklere enn før

Han får blant annet støtte i et notat Stortingets utredningsseksjon utarbeidet for den danske regjeringen om erfaringer fra utflytting av statlige arbeidsplasser fra oktober 2015.

Der heter det blant annet:

Rapporten konkluderer blant annet med at regional rekruttering er om lag 70 pst, det vil si at de som var ansatt i virksomhetene på undersøkelsestidspunktet, bodde i regionen før tiltredelsen. Virksomhetslederne opplever at de klarer å rekruttere den arbeidskraften de har behov for. Særlig gjelder det der hvor en har forskningsmiljøer, andre statlige miljøer og utdanningsinstitusjoner.

Stortingets utredningsseksjon / http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/ul%C3%B8/bilag/32/1566446.pdf

KrF-politikeren mener det er flere forhold som gjør slik utflytting enda enklere nå enn det var den gang:

  • Stor arbeidsledighet, særlig på Sør- og Vestlandet, gjør at det er gunstig å etablere statlige kompetansearbeidsplasser her.
  • Arbeidsledigheten gir bedre tilgang på kompetent arbeidskraft ute i distriktene.
  • Det skal bygges mer enn 5 000 nye kontorplasser for å huse direktorater og departementer. Deler av denne utbyggingen er det mulig å ta i andre deler av landet.
  • Erfaring viser at kontakten med departementene som tilsyn og direktorater er underlagt ikke har blitt dårligere hos dem som ble flyttet ut av hovedstaden i forrige runde.

Bedre å legge nye etater utenfor Oslo

John Leirvaag

UENIG: John Leirvaag vil heller satse på nye statlige tjenester utenfor Oslo.

Foto: Norsk Tjenestemannslag / NTL

Leder i Norsk tjenestemannslag John Leirvaag sier erfaringene viser at folk heller sier opp enn å flytte med når statlige etater blir flyttet langt avgårde. Dermed mister man viktig erfaring, slik at virksomheten svekkes. Han mener også at det ofte er en god grunn til at virksomhetene ligger der de er i dag.

– Vi mener derfor man heller bør satse på å legge nye statlige tjenester utenfor Oslo, som for eksempel det nye Valgdirektoratet som er etablert i Tønsberg.

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier han ikke kan kommentere denne saken nå.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger