Her avsløres omsorgsarbeideren i narkorazzia

Mannen eide et privat omsorgsfirma, men jobbet i en narkoliga. Politiet frykter at kriminelle er på full fart inn i helse- og omsorgsbransjen.

Amfetamin-beslag

AMFETAMIN: Beslaget til venstre viser to kilo amfetamin som skulle overdras til en mann omtalt i saken. Til høyre er 3,6 kilo amfetamin funnet på en adresse i Hønefoss.

Foto: POLITIET

Den 35-år gamle mannen var medeier og miljøarbeider i omsorgsfirmaet Munin Miljøarbeid AS, på Hønefoss, da han ble avslørt som tung narkotikakriminell.

Avlyttet og fotfulgt

Mennene i narkoligaen ble avslørt etter at Vestfold politidistrikt iverksatte kommunikasjonskontroll av en kjent kriminell. Det skjedde i januar 2014, og politiets spanere fotfulgte også mannen. Dermed fikk politiet kjennskap til at han hadde utstrakt telefonkontakt med en kamerat som var miljøarbeider – og medeier – i Munin Miljøarbeid AS. De to mennene hadde også sosial kontakt, og den narkodømte mannen overnattet flere ganger i den andres leilighet.

Beslag funnet i pose

SKJULT I POSE: Politiet beslagla nærmere to kilo amfetamin som ble funnet i en bærepose i en bil.

Foto: POLITIET

I dommen framgår det at «Firmaet solgte tjenester til helsevesenet, i hovedsak innenfor psykisk helse, rusomsorg og barnevern». Det framgår videre at han var en av fire medeiere.

Like før politiet sprengte ligaen rekrutterte medeieren sin kriminelle kamerat som miljøarbeider til institusjonen. Det er noe uklart hvor langt arbeidsforholdet kom, men ifølge dommen jobbet han minst en vakt

Spor i snøen

Tidlig i februar 2014 slo politiet til mot ligaen. De hadde blant annet avfotografert skoavtrykk i snøen i Hønefoss sentrum av en av de involverte, og sikret seg store mengder opplysninger fra spaning og telefonavlytting.

Politiet stoppet bilen til to av de involverte, og fant 1,977 gramamfetamin i bilen.

Senere samme dag gjennomførte politiet flere ransakinger i Hønefoss. I leiligheten tyskeren disponerte fant de 3,6 kilo amfetamin i kjøleskapets frysedel. Politiets beviser knyttet også medeieren i Munin miljøarbeid AS og en annen mann til narkotikaen.

Psykiatri og rus

Han ble dømt for oppbevaring og overdragelse av over fem kilo amfetamin. Han måtte også tåle en inndragning på 100 000 kroner til fordel for statskassa. NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer, men han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Tre andre menn, blant dem en tysk statsborger, ble også funnet skyldige i saken. Etter ankebehandling i Borgarting lagmannsrett i mars i år ble dommene på nesten fem års fengsel rettskraftige. En av mennene fikk lavere straff etter en tilståelsesdom

Munin Miljøarbeid AS har, etter det NRK erfarer, hatt fokus på voksne beboere med psykiatriske problemer, gjerne i kombinasjon med rus. I det aktuelle tidsrommet skal det ha vært en klient ved institusjonen. Bedriften hadde driftsinntekter på over 12 millioner kroner i 2014.

NRK har vært i kontakt med en av de andre medeierne i saken. Han var på det aktuelle tidspunktet daglig leder, og ble sittende med oppryddingsarbeidet etter pågripelsene. Han nekter å medvirke i saken.

Munin Miljøarbeid AS er under avvikling og de to husene selskapet eier, skal selges.

Det opplyser styreleder i helse- og omsorgsselskapet Stenimed, Nina Torp Høisæter, til NRK.

Selskapet kjøpte Munin Miljøarbeid AS våren 2016, to år etter narkorazziaen mot medeieren i selskapet.

– Jeg har derfor absolutt ingen kunnskap om denne saken, og jeg kan av samme grunn ikke besvare NRKs spørsmål om personer som var ansatt i selskapet på et tidspunkt vi ikke eide det. Det ber jeg om forståelse for, sier Høisæter, som legger til at all omsorgsvirksomhet fordrer topp kvalifisert personell med plettfri vandel.

– Utsatte mennesker

Politi og skattemyndigheter slår i en ny rapport alarm om at kriminelle miljøer har beveget seg inn i den private helse- og omsorgssektoren.

Hans Christian Holte

Skattedirektør Hans Christian Holte i skattedirektoratet.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Forbrukersiden innen helse- og omsorgsbransjen kan bestå av mennesker i en veldig utsatt situasjon, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK. Han bekrefter at de har saker under etterforskning, men ønsker ikke å kommentere det ytterligere.

Rapporten fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter slår fast at kriminelle innenfor arbeidslivet stadig blir mer profesjonelle.

– Det vi ser er at de som driver arbeidslivskriminalitet stadig tenker nytt og finner nye former. De finner nye bransjer eller finner former med et respektabelt ytre, sier skattedirektøren.

– Mye penger

Fellesnevneren er anbud på levering av tjenester rettet mot private virksomheter. Selv om relativt få saker er avdekket, gir dette trekket grunn til å være på vakt, står det i rapporten.

Atle Roll-Mathisen

Atle Roll-Matthiesen, nestleder i politifagavdelingen i politidirektoratet.

Foto: Odd Iversen

– Der det er mye penger er det også en betydelig risiko for kriminalitet. Vi ser også at de har beveget seg til helse og omsorgssektoren. Og det er noe vi vil følge med på, sier Atle Roll-Matthiesen, nestleder i politifagavdelingen i politidirektoratet til NRK.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger