Går inn for fortsatt pelsdyrdrift

REGJERINGSKVARTALET (NRK): Et flertall i utvalget som har gjennomgått pelsdyrnæringen, går inn for bærekraftig utvikling av næringen. Et mindretall går inn for styrt avvikling.

Fylkesmann Anne Karin Hamre t.v overleverte mandag en rapport om pelsdyrnæringa.

Fylkesmann Anne Karin Hamre overleverte i dag en rapport om pelsdyrnæringen til landbruksminister Sylvi Listhaug.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I dag kom rapporten fra pelsdyrutvalget som det har vært knyttet stor spenning til. Utvalget skulle vurdere om vi fortsatt skal drive med produksjon av pelsdyr i Norge, noe de sa ja til.

– Pelsdyrnæringen i Norge er i dag både lønnsom og konkurransedyktig internasjonalt. Men den er også svært omstridt, slo leder for pelsdyrutvalget fast, Anne Karin Hamre, da hun innledet pressekonferansen klokken 10.

Et flertall i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels. Fem medlemmer råder til en videreutvikling av næringen, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å gå inn for det ene eller det andre.

– Utvalget mener det først og fremst er næringen selv som har ansvar for å ivareta konkurransekraften, sa Hamre.

Bekymret for dyrevelferden

Men det kom også anbefalinger til hvordan pelsdyrbønder kan bedre dyrevelferden, blant annet ved å bruke andre typer bur enn de kritiserte nettingburene. Utvalget var bekymret for flere aspekter ved dyrevelferden.

– Det ligger et forbedringspotensial i å aktivisere dyrene i større grad. Mange rev og mink er ikke tillitsfulle nok. Det er også problemer knyttet til overvekt hos blårev, sier Hamre.

Utvalget var bedt om å vurdere både de etiske spørsmålene rundt husdyrhold, rammevilkårene for næringen og muligheten for en styrt avvikling eller fortsatt drift.

Stortinget ber om forbud

Tilhengerne av pelsproduksjon mener at det at noen pelsdyrgårder blir tatt i å bryte reglene og behandle dyrene dårlig, ikke bør ødelegge for alle andre som driver forsvarlig.

Motstanderne mener det er uetisk å holde dyr i bur for å produsere et luksusprodukt. Dessuten mener mange at det er avdekket så mange brudd på reglene at pelsdyrholdet i Norge ikke kan forsvares.

Tirsdag viste NRK Brennpunkt dokumentaren Pels hvor Frank Nervik gikk undercover for å gjøre skjulte opptak fra pelsdyrgårder. I etterkant har et betydelig flertall på Stortinget bedt regjeringen om å vurdere et forbud. Samtidig har landbruksminister Sylvi Listhaug kalt bruddene på dyrevelferdsregelverket som kommer frem i filmen for uakseptable.

Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Se Brennpunkt-dokumentaren Pels.

SISTE NYTT

Siste meldinger