Hopp til innhold

Her er 12 endringer du bør vite om som trer i kraft i juli

Vi er halveis i 2021, og med det trer en rekke nye vedtak i kraft. Her får du en oversikt over det som blir annerledes i juli.

Brus på Nordby shoppingcenter i Sverige

BRUS: Brus er noe av det som blir billigere fra 1. juli.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Ferjeprisene kuttes, brus blir billigere, straffen for å dele krenkende bilder skjerpes, BSU-penger kan brukes på oppussing og Lånekassen-renten stiger.

Her får du en oversikt over 12 endringer som du bør være klar over at trer i kraft i juli.

BSU-penger kan brukes til oppussing

Fra 1. juli kan oppsparte midler på BSU-konto «benyttes til påkostninger og vedlikeholdsarbeid på egen bolig».

Det har regjeringen bestemt i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Ferjeprisene kuttes

Ferjeprisene kuttes med 25 prosent fra 1. juli. I utgangspunktet hadde regjeringen lagt opp til et kutt på 10 prosent, men Frp fikk økt kuttet til 25 prosent i forhandlingene om det reviderte budsjettet. Stortinget har vedtatt at prisene skal halveres på sikt.

Brus blir billigere

Avgift på alkoholfrie drikkevarer (sukkeravgiften) avvikles. Endringen innebærer at avgiften på en liter brus reduseres med 2,09 kroner når en tar hensyn til at det er 15 prosent moms på alkoholfrie drikkevarer.

Fastrenten i Lånekassen stiger

Den flytende renten holder seg stabil, men de tre fastrentene i Lånekassen går opp fra 1. juli. Den flytende renten er fortsatt på et historisk lavt nivå på 1,421 prosent. Rentesatser fra 1. juli: 3 år: 1,795 prosent (opp med 0,039 prosentpoeng), 5 år: 2,149 prosent (opp med 0,079 prosentpoeng), 10 år: 2,609 prosent (opp med 0,098 prosentpoeng).

Ny minstelønn

Ansatte i ni bransjer får nye lovfestede lønns- og arbeidsvilkår fra 1. juli. De aktuelle bransjene er byggfag, skips- og verftsindustrien, jordbruk og gartneri, renholdsbedrifter, fiskeindustribedrifter, elektrofag, godstransport på vei, persontransport med turbil og overnatting, servering og catering.

Straffen for deling av nakenbilder skjerpes

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer eller lydopptak av andre, kan fra 1. juli straffes med fengsel i inntil to år. Regjeringens lovforslag er vedtatt av Stortinget og trer trolig i kraft 1. juli.

Nytt krav for elbillader

I alle nye bygg må det fra 1. juli legges til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet bygget. Det betyr at det skal være føringsveier for elektrisk infrastruktur fram til der et ladepunkt kan monteres.

Nye elsparkesykkelregler

Fra 1. juli kan det settes opp parkeringsskilt, skilt om innkjøringsforbud og fartsgrenser som også gjelder for elsparkesykler. Og sparkesyklister kan få bot for å bryte reglene.

10-knopsregelen fjernes

Regelverket for småbåter mykes opp slik at barn og unge mellom 12 og 16 år fortsatt får kjøre båter med inntil 10 hestekrefter, men nå slipper de å holde seg under 10 knop for å kjøre lovlig.

Flere bomprosjekter avvikles

Dette var noe Frp fikk gjennomslag for i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det settes av 713 millioner kroner til å avvikle følgende bomprosjekter fra 1. juli:

  • Fv 255 Jørstad – Segelstad bru (Gausdal/Lillehammer, Innlandet)
  • E6/E18 Østfoldpakken (Østfold, Viken)
  • Fv 311 Presterødbakken (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
  • Fv 34 Grime-Vesleelva (Dokka-Gjøvik, Innlandet)
  • T-forbindelsen (Karmøy-Tysvær-Haugesund, Rogaland)
  • Finnfast (Finnøy-Rennesøy, Rogaland)

Sysselmannen får nytt navn

Sysselmannen på Svalbard blir Sysselmester. Tittelen er blitt endret slik at den er nå kjønnsnøytral.

Forbud mot engangsplast

Fra 3. juli blir det forbudt med bestikk, tallerkener, sugerør, ballongpinner, rørepinner og bomullspinner i plast, samt matbeholdere, drikkebegre og drikkevareemballasje av isopor.

Forbudet gjelder ikke bomullspinner og sugerør til bruk som medisinsk utstyr.

AKTUELT NÅ