Fortsatt nedgang i skilsmisser

Norske ektepar holder fortsatt sammen i gode og onde dager. Skilsmissetallene synker for åttende år på rad.

Laster kart, vennligst vent...

ZOOM INN OG KLIKK: Kartet viser hvor mange skilsmisser det var i 2013 i forhold til folketall i den enkelte kommune. Du kan zoome inn for å finne din kommune, holde musen over og klikke for mer informasjon fra SSBs tall.

I løpet av fjoråret inngikk 23.400 par ekteskap i kirken eller hos sorenskriveren.

Samtidig valgte 9.700 ektepar å gå hver til sitt, mens 10.900 tok ut separasjon.

Nedadgående

Frode Thuen

Samlivsekspert Frode Thuen tror barns opplevelser av en skilsmisse har begynt å synke inn hos norske foreldre.

Foto: Mehus, Odd / Aftenposten

Tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram i dag, viser likevel at stadig færre velger å bryte ekteskapet. I 2013 ble det oppløst 200 færre ekteskap og tatt ut 200 færre separasjoner enn året før.

Siden 2005 har skilsmissekurven pekt nedover, og nedgangen har i løpet av denne perioden vært på 12 prosent.

Sjekk situasjonen i din kommune i grafikken ovenfor.

De som skilte seg i 2013 hadde i gjennomsnitt vært gift i 12,9 år.

– Barna er viktig

Samliveskspert Frode Thuen sier det er vanskelig å peke på hva som er årsaken til at stadig flere velger å holde sammen.

– Det forebyggende arbeidet mot skilsmisse bærer nok frukter. Det er en optimistisk måte å tolke disse tallene på, sier Thuen til NRK.

Fra midten av 70-tallet da det var flere skilsmisser enn ekteskap i året, har altså trenden snudd.

– Det er få som holder sammen for enhver pris, men det er mange grunner til å holde sammen. Barna er et viktig moment, men mange føler at økonomi gjør at man prøver en ekstra runde før man konkluderer med at man må gå ut, sier Thuen.

Unge og rike

Harald Mella, daglig leder i Kirkens SOS Østfold

Ferien kan være en vanskelig tid for par som sliter, sier Harald Mella i Kirkens SOS i Østfold.

Foto: Nina Marie Askim

Hvis man ser på tallene for landets ti største kommuner er det Fredrikstad og Sandnes som har den største skilsmisseraten i 2013-statistikken.

Varaordfører i Sandnes kommune Pål Morten Borgli tror innbyggernes gjennomsnittsalder spiller inn på statistikken.

– Det bor veldig mange unge i kommunen vår. Samtidig har vi hatt en økonomisk opptur i vår by. Når folk blir mer økonomisk uavhengige er det kanskje lettere å gi slipp. Det sies jo at i dårlige tider holder folk sammen, sier Borgli.

– Hva gjør dere for å hjelpe folk som har krise i samlivet?

– Vi har et uavhengig familievernkontor i regionen, og vi har et apparat som bistår barnefamilier. Jeg håper at vi kan gjøre alt for at innbyggerne skal trives og ha god helse. Men vi kan ikke gjøre så mye med at folk velger å gå fra hverandre, sier Borgli til NRK.

Daglig leder i Kirkens SOS i Borg Harald Mella sier at spesielt ferietiden kan være vanskelig for par som allerede sliter.

– Det er en forventning om at den skal være hyggelig og god. Hvis man da har det vanskelig fra før, så er det veldig ofte at ferien blir utslagsgivende for irritasjon. Og så går det rett og slett galt, sier Mella som hjelper par med problemer i Fredrikstad.

Fredrikstad kommune har også en stor arbeidsledighet, noe Mella tror kan føre til at folk blir frustrerte og at frustrasjonen går over i parkonflikter.

– Kommunen sliter med å sysselsette folk. Kultur og barnehage blir ikke prioritert. Ting går på sparebluss, både i kommunen og på hjemmebane, sier han.

Færre nye ekteskap

Pål Morten Borgli

Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli tror kommunens unge innbyggere har lettere for å skille seg.

Foto: NRK

Samtidig som det er færre som skiller seg, var det også en nedgang i nyinngåtte ekteskap. 900 færre par valgte å lover hverandre evig troskap i 2013, sammenlignet med 2012.

Gjennomsnittet fra 2001 til 2010 har vært på mellom 23.000 og 23.800 nye ekteskap årlig. Vi må tilbake til år 2000 for å finne forrige topp, da 25.500 par valgte å gå inn i det nye årtusenet som rette ektefolk.

Nordmenn velger også å vente lengre før de slår seg til ro. Gjennomsnittsalderen for førstegangsgifte var i 2013 34,2 år for menn og 31,4 år for kvinner. Her har det vært en jevn økning de siste årene, dog bare en økning på 0,1 år fra 2012 til 2013.

Thuen tror dette kan være kan være noe av årsaken til at ekteskapene holder.

– Da får man kanskje bedre tid til å tenke seg om og gjøre erfaringer i samboerskap før man gifter seg, sier han til NRK.

Skilsmissetall for landets 10 største kommuner

Kommune

Skilte 2010

Skilte 2011

Skilte 2012

Skilte 2013

Skilte pr 10.000 innbygger

Oslo

1330

1255

1309

1294

20,7

Bergen

511

483

503

484

18

Trondheim

317

335

256

284

15,8

Stavanger

275

259

231

270

20,9

Bærum

216

223

216

213

18,3

Kristiansand

194

196

196

196

23,2

Fredrikstad

163

164

163

181

23,6

Tromsø

141

158

133

107

15,2

Sandnes

174

166

122

165

23,6

Drammen

161

158

152

154

23,5

Skilsmisseraten for menn er høyest i aldersgruppen 45 til 49 år. For kvinner er det i aldersgruppen 40 til 44 år at samlivet oftest går i oppløsning.

Statistikken viser også at andelen separasjoner er på sitt laveste nivå siden 1999 da registreringen startet.

Nedgang for likekjønnede

Ved et samlivsbrudd skjer det også ofte at en uskyldig tredjepart blir rammet, dersom paret har felles barn.

– Det har etter hvert kommet fram veldig god dokumentasjon om konsekvensene av skilsmisser overfor barna. Jeg tror det har begynt å synke inn hos par som vurderer å skille seg, sier Frode Thuen.

Av landets ti største kommuner er det i Tromsø at det er lavest andel skilsmisser. Her forklarer tromsøværingene hvorfor.

Av landets ti største kommuner er det i Tromsø at det er lavest andel skilsmisser. Her forklarer tromsøværingene hvorfor.

Ifølge statistikken opplevde 9000 barn at foreldrene skilte seg i 2013, mens 11.900 opplevde at foreldrene tok ut separasjon.

I 2013 ble det inngått 252 ekteskap mellom par av samme kjønn, 90 mannlige og 162 kvinnelige par, en nedgang på 6,3 prosent fra året før.

I samme periode ble 76 likekjønnede par separert og 56 skilte lag, ifølge statistikken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger