Fornøyde med hjemmeabort

Norske kvinner som tar hjemmeabort med piller er godt fornøyd med behandlingen, viser en ny studie fra Ullevål universitetssykehus.

Ullevål sykehus

Ullevål sykehus.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Metoden har vært omstridt, men kvinnene som velger å abortere hjemme er glad for valget

 Konsulentene på Ullevaal sykehus for nok en telefon fra en kvinne som ønsker abort. Det siste året har hjemmeabort blitt et fast tilbud her og noen flere steder i landet. Nå kommer den første norske studien om hvordan norske kvinner selv opplever å abortere hjemme.

- De som velger hjemmeabort de viser seg å være svært godt tilfreds med den måten å gjøre det på, sier sjef på kvinneklinikken på Ullevål universitetssykehus, Bjørn Busund.

90 prosent er fornøyde

Undersøkelsen offentliggjøres i Tidsskrift for den norske legeforening i dag.

90 prosent av de spurte er svært godt fornøyd, og selv om mange fikk vondt er det ingen alvorlige komplikasjoner.

- Vi sykeliggjør abortsøkende kvinne rmindre når de kan foreta svangerskapsavbruddet i sine hjemlige omgivelser og det gir kortere avbrudd fra daglig aktivitet, sier Busund.

Ligner en spontanabort

Ikke alle kvinner kan ta hjemmeabort, men av dem som får tilbudet velger nå halvparten å abortere hjemme istedenfor på sykehus. De får med seg pille hjem som setter igang utstøtingen fra livmoren, ikke ulikt en spontanabort.

Kristelig Folkeparti er sterkt imot praksisen og mener den er både uforsvarlig og ulovlig. Det har ført til at Helseministeren har bedt Sosial- og Helsedirektoratet vurdere om kvinner bør få abortere hjemme.

Viktige resultater

Resultatene fra Ullevaal er viktig for den endelige konklusjonen, forteller divisjonsdirektør Hans Petter Årseth.

 - Vi har jo tidlligere gjort en faglig vurdeling av behandlingsmetoden og funnet at den er god og forsvarlig, men vi har ikke visst hvordan kvinnene vil oppleve et slikt behandlingstilbud, sier Årseth. 

HØR: Hele innslaget om hjemmeabort

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger