Misfornøyde med mangel på etikk i asfaltbransjen

Asfaltsjefen i Veidekke som nå innrømmer ulovlig prissamarbeid er ikke den første som har signalisert at ikke alt er som det skal være. I fjor meldte flere store selskaper seg ut av bransjeforeningen.

Asfaltering på ring 3, Oslo

Selskapene Skanska og Mesta valgte i fjor å melde seg ut av bransjeforeningen for asfaltselskaper.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

Montasje - asfaltering og prissamarbeid

Asfaltmarkedet i Midt-Norge skulle fordeles med to tredeler til Kolo Veidekke og resten til NCC Roads ifølge en tidligere asfaltsjef som selv var med på det ulovlige prissamarbeidet.

Foto: NRK

NRK kan i dag fortelle hvordan to store entrepenørselskaper skal ha samordnet anbudene sine i Midt-Norge for asfaltarbeider. Målet var å holde konkurrenter ute og dermed kunne ta kunstig høye priser. Det innrømmer en tidligere distriktsleder i Kolo Veidekke som selv var med på å gjennomføre det ulovlige prissamarbeidet.

Les og se intervjuet: – Vi fordelte og gjorde opp markedet mellom oss

Sammen med en av sine største konkurrenter, selskapet NCC Roads, skal Veidekke i Midt-Norge ha hatt hemmelige møter der de ble enige om strategi for anbudsrunder. Avtalen var at asfaltselskapet Kolo Veidekke skulle få to tredeler av markedet i regionen, og NCC Roads skulle ta den resterende tredjedelen.

Prissamarbeidet og kartellvirksomheten kan være lovstridig, og Konkurransetilsynet driver nå en etterforskning av saken. Men allerede i mai i fjor kan aktiviteten ha skapt betydelig uro internt i asfaltbransjen.

– Ikke tilstrekkelig etisk plattform

26. mai 2010 holdt bransjeorganisasjonen Foreningen Asfalt og Veiservice generalforsamling. Møtet endte med at to store aktører meldte seg ut av foreningen.

– Vi mener foreningen ikke har tilstrekkelig etisk plattform, sa administrerende direktør Petter Eiken i selskapet Skanska som valgte å trekke seg ut av bransjeorganisasjonen den gangen til Teknisk Ukeblad.

Petter Eiken

Administrerende direktør Petter Eiken i Skanska Norge valgte å trekke hele bedriften ut av bransjeorganisasjonen Foreningen Asfalt og Veiservice.

Foto: Skanska Norge

I tillegg til Skanska trakk også Mesta seg ut av asfaltorganisasjonen etter det turbulente møtet.

– Årsaken er hendelsen på generalforsamlingen 26.mai, der Mats Rønnbo ble kastet som leder uten noen form for begrunnelse. Mesta ønsker ikke å identifisere seg med organisasjonskultur som aksepterer at sittende ledere blir kastet uten begrunnelse og forutgående debatt, sa kommunikasjonssjef Erik Riste i Mesta til bransjebladet Våre veger.

Kastet leder som så prissammenhenger

Skanska hadde hatt ledervervet i foreningen med sjefen for sin asfaltvirksomhet Mats Rønnbo. På generalforsamlingen ble Rønnbo kastet etter et benkeforslag, og Veidekkes Harald Lausund ble i stedet valgt.

Benkeforslaget skal ha kommet som en mistillitserklæring etter at Rønnbo som sjef for Skanskas asfaltavdeling gjorde kritiske gjennomganger av prisingen fra aktørene i asfaltbransjen. En gjennomgang han skal ha sendt til Statens vegvesen ved vegdirektøren.

Skanskas administrerende direktør bekreftet at styrelederen i bransjeorganisasjonen har tatt opp etikk. Noe som ikke har blitt tatt like godt i mot av alle.

– Vi vet at det har skapt misnøye at Mats har tatt opp etikk i foreningens arbeid, sa Eiken i Skanska om sin asfaltsjef Mats Rønnbo.

Mannen fra Veidekke som tok over vervet i bransjeorganisasjonen etter at både Skanska og Mesta hadde meldt seg ut gikk i ei pressemelding langt i å peke på prisgjennomgangen fra Rønnbo som årsak for etterforskningen Konkurransetilsynet startet.

– Hans henvendelse medførte at vegdirektøren umiddelbart varslet to av FAVs (bransjeorganisasjonen red.anm.) medlemmer om henvendelsen, og at han tolket dette som så alvorlig at det ville ble videresendt til Konkurransetilsynet. Og det er den manglende åpenheten rundt innholdet i Rønnbos henvendelse som av et flertall i styret ble opplevd som vanskelig i forholdet til hans fortsatte posisjon som valgt leder av organisasjonen, skrev styreleder i Foreningen Asfalt og Veiservice, Harald Lausund i en pressemelding.

Vil ikke kommentere nye påstander

Veidekke ikke kommentere detaljene i de nye beskyldningene og henviser til at de venter på resultatet av etterforskningen hos Konkurransetilsynet.

– Det var i forbindelse med en personalsak og avskjedigelse av denne personen, som er deres hovedkilde i denne saken, at vi for et år siden gikk til Konkurransetilsynet og politiet. Vi ba om å få etterforsket påstander om ulovligheter ved vår virksomhet i Trøndelag. Den etterforskningen pågår fremdeles. Før den er ferdig så verken kan eller vil vi uttale oss noe nærmere om saken, sier konserndirektør for kommunikasjon Kai Krüger Henriksen i Veikdekke ASA.

Forelegg til Kolo Veidekke for ulovlig prissamarbeid 2006

I 2006 fikk Kolo Veidekke sammen med flere andre asfaltaktører foretaksforelegg for ulovligheter.

Foto: faksimile

NCC Roads viser også til den pågående etterforskningen og avstår fra å kommentere innrømmelsene om ulovlig samarbeid og markedsdeling.

Tidligere bøtelagt

Det er heller ikke første gangen det oppdages ulovlig kartellvirksomhet i norsk asfaltbransje. Forrige gang Konkurransetilsynet slo til mot asfaltbransjen her i landet var i 2001. Den gangen endte det med at fem selskaper ble anmeldt for ulovlig markedsdeling og prissamarbeid.

Les også: Anmelder fire selskaper
Les også: – Fikk penger for ikke å delta i anbud
Les også: NCC vedgår ulovligheter

Økokrim gav i 2006 millionbøter til: Kolo Veidekke, Skanska, Oslo Vei, Lemminkäinen og NCC Roads. Bøtene mot de to siste selskapene ble til slutt frafalt fordi ulovlighetene var utført av mindre selskaper som de senere hadde kjøpt opp. Høyesterett mente Økokrim hadde gitt bøtene til feil selskaper.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger