Her er det størst interesse for å bli politi

Rekordmange har søkt om en studieplass på Politihøgskolen i år. De fleste kommer fra hovedstaden.

Oslo

REKORDMANGE: Over 4000 personer fra hele landet ønsker å bli framtidas politimenn- og kvinner. De fleste kommer fra hovedstaden.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I alt 4052 personer ønsker å bli politi. Det er 18 prosent flere søknader enn i 2012.

De fleste søkerne kommer fra Oslo. Nestflest søknader kommer fra Hordaland og deretter Sør-Trøndelag, viser statistikken som Politihøgskolen la ut torsdag.

Interessen for å bli politi ned i seks distrikter

Søkertallene viser også at det er seks av 21 politidistrikter hvor interessen har gått ned.

Færrest søkere kommer fra Vestoppland, deretter Salten, Nordre Buskerud, Sunnmøre, Nord-Trøndelag og Asker og Bærum.

Nytt av året er også at Politihøgskolen har målt andel kvinnelige søkere fordelt på distrikt. Kvinnene utgjør totalt over 40 prosent av alle søkerne til Politihøgskolen i år.

Kvinner fra Helgeland er uten tvil de som sendte inn flest søknader. De stod for nesten 60 prosent av kvinneandelen. Nederst på lista kommer Midtre Hålogaland, der færrest kvinner viste interesse for å bli politi.

Antall søkere til Politihøgskolen 2013

Søkere fra politidistrikt

Antall søkere i 2013

Prosentvis endring fra 2012

Oslo

617

12%

Østfold

216

33%

Follo

167

42%

Romerike

272

23%

Hedmark

179

36%

Gudbrandsdal

71

45%

Vestoppland

74

 -11%

Nordre Buskerud

70

 - 4%

Søndre Buskerud

184

37%

Asker og Bærum

155

 - 2%

Vestfold

212

28%

Telemark

138

5%

Agder

166

11%

Rogaland

199

12%

Haugaland og Sunnhordland

83

5%

Hordaland

328

29%

Sogn og Fjordane

75

25%

Sunnmøre

73

 - 4 %

Nordmøre og Romsdal

71

69%

Sør-Trøndelag

280

10%

Nord-Trøndelag

107

 - 3 %

Helgeland

41

52%

Salten

49

 - 8%

Midre Hålogaland

66

12%

Troms

120

29%

Vestfinnmark

27

17%

Østfinnmark

28

8%

Kilde: Politihøgskolen.

Tror sosiale medier har gitt flere søknader

Ifølge assisterende rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, har de ikke noen forklaring på hvorfor søkermassen har økt eller hvorfor noen kommende politistudenter er mer ivrige i enkelte deler av landet.

– Det kan være noen tilfeldigheter og naturlige svingninger, og noen ktiviteter kan gi uttelling på lengre sikt, sier hun i en pressemelding.

Politihøgskolen tror den enorme pågangen av søknader kan skyldes at de i denne omgang har satset på sosiale medier i tillegg til mer tradisjonelle rekrutteringsmetoder for å nå ut til ungdommen.

De fleste vil studere i Oslo

Etter 22. juli 2011 har det vært mye debatt om politiet.

– Det har vært vedvarende kritikk i rapporter, og mediedekning over lang tid. Men allerede i fjor fikk vi signaler fra studenter om at de så det som viktigere enn noen gang å søke seg til politiyrket, sier sjef og rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad til NTB.

De over 4000 som har sendt inn søknad kjemper om 720 ledige studieplasser ved de fire Politihøgskolene i landet.

Over halvparten av dem vil helst studere i Oslo, men flere holder også muligheten åpen for å kunne studerer ved Politihøgskolen i Bodø, Kongsvinger eller Stavern, hvis muligheten byr seg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger