Flertall i Aps landsstyre for Acer

Et flertall i Arbeiderpartiets landsstyre går inn for norsk tilslutning til EUs energibyrå Acer. Samtidig stilles det klare krav om norsk kontroll over vannkraftressursene.

Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide under Arbeiderpartiets landsstyre mars 2018

BETINGET JA: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her sammen med stortingsrepresentant Espen Barth Eide, har jobbet for at Arbeiderpartiet skal gå inn for EUs tredje energimarkedspakke.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Med 31 mot 16 stemmer gikk Arbeiderpartiets landsstyre inn for at Norge kan slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Dette betyr at landsstyret også åpner for norsk tilslutning til EUs omstridte energibyrå Acer.

– Vi har fått et bredt flertall for denne teksten i landsstyret, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i formiddag.

Dersom Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemmer for, vil Arbeiderpartiet sikre regjeringen flertall i saken. Landsstyrets vedtak åpner for at stortingsgruppa kan gjøre nettopp dette.

Etter det NRK får opplyst satt flertallet langt inne. Redaksjonskomiteen jobbet til langt på natt for å finne en ordlyd som et tilstrekkelig stort flertall kunne støtte.

Zakariasdammen

VIL HA KONTROLL: Aps landsstyre stiller krav om at avtaler med EU sikrer fortsatt norsk kontroll over vannkraften. Bildet viser Zakariasdammen i Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Krav om nasjonal kontroll

Samtidig ber landsstyret stortingsgruppa forsikre seg om at Norge fortsatt beholder nasjonal kontroll over vannkraftressursene. Det stilles opp en rekke krav til en framtidig avtale, blant annet:

  • Nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene
  • Minst to tredjedeler av vannkraften skal være offentlig eid
  • Norsk fornybar kraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge
  • Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge
  • Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler

– Jeg er optimistisk med tanke på å få innfridd disse kravene, på grunnlag av de forhandlingene som pågår i Stortinget, sier Støre.

Partileder Jonas Gahr Støre mener betingelsene er oppfylt

BEROLIGER: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener landsstyrets krav til en avtale har tatt hensyn til bekymringer i parti og fagbevegelse.

Protester i eget parti

Senterpartiet og SV har i lang tid flagget kraftig motstand mot EUs energimarkedspolitikk og energibyrået Acer. De siste ukene har det vært til dels høylytte protester i fagbevegelsen og også i deler av Arbeiderpartiet.

Demonstrasjon i Mo i Rana

OMSTRIDT: Mange er skeptiske til at Norge skal slutte seg til EUs energimarkedspolitikk og energibyrået ACER. Bildet er fra en demonstrasjon i Mo i Rana.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

Kritikerne frykter blant annet at Acers makt over det norske energimarkedet blir for stor. De er blant annet redd for at byrået skal kunne pålegge Norge å bygge flere utenlandskabler og at det skal føre til høyere strømpriser.

Regjeringen mener denne frykten er ubegrunnet.

Den kraftkrevende industrien, som har alt å tape på høyere strømpriser, er for øvrig heller ikke spesielt bekymret.

SV skuffet over Ap-ja

Audun Lysbakken (SV)

SKUFFET: SV-leder Audun Lysbakken liker dårlig at Arbeiderpartiets landsstyre åpner for å si ja til EUs tredje energimarkedspakke og Acer.

Foto: Terje Heiestad / Stortinget

SV-leder Audun Lysbakken var kjapt ute og kritiserte landsstyrevedtaket i Arbeiderpartiet.

– Det er skuffende at Ap går inn for å gi bort en del av Norges selvstyre på energiområdet til EU, og at de velger å trosse fagbevegelsen, motstanden i befolkningen og eget parti, sier Lysbakken i en uttalelse.

Han er spesielt bekymret for at tilknytning til Acer betyr at Norge gir fra seg suverenitet, og at det er uklart hvor mye dette vil bety på sikt.

– Selv om Ap åpner for å trekke støtten om de ikke får innfridd kravene de har stilt, så jeg liten tro på at partiet i fremtiden vil trekke Norge ut av Acer når de først går inn nå, sier Lysbakken.

SISTE NYTT

Siste meldinger