Hopp til innhold

Flere sykmeldte blir ikke trodd - opplever at lønnen stanses

Flere sykmeldte arbeidstakere opplever at lønnen stoppes, selv om de har levert en sykmelding.

Illustrasjonsbilde: En mann utenfor med et NAV skilt.

Illustrasjonsbilde. En mann står utenfor et NAV-kontor.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

NRK har hørt flere historier om sykmeldte ansatte som ikke får lønn i arbeidsgiverperioden. Vi har derfor bedt Nav om tall som kan si noe om utviklingen. Svaret fra Nav er at det ikke finnes en samlet oversikt. De har likevel gitt oss nyttige tall.

Rundt 1000 personer har det siste året klaget til Nav fordi de ikke har fått lønn, selv om de har levert en sykmelding til arbeidsgiver. Helt presist registrerte Nav 994 saker om bestridelse av sykmelding fra juni i fjor til og med juli i år.

– Fortvilende og utidig

2. nestleder i Handel og Kontor, Elisabeth Sundset

2. nestleder i Handel og Kontor, Elisabeth Sundset.

Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Andre nestleder i Handel og Kontor, Elisabeth Sundset, mener dette er alvorlig. De har flere medlemmer som har opplevd at arbeidsgiver har stanset lønnen deres, selv om de har levert sykmelding.

– Det handler om lønnen som folk skal leve av. Det er fortvilende når man ikke får utbetalt lønnen man skal ha, fordi man er syk, sier Sundset.

Mange som klager får medhold

NAV logo
Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nav behandler rundt 600.000 sykefravær hvert år. Antall sykmeldinger er rundt 3 millioner. Det betyr at antallet der arbeidsgiver bestrider sykmeldingen er liten i forhold til totalen.

Nav skriver i en e-post til NRK:
Vi registrerer anslagsvis mellom 60 og 100 bestridelser hos Nav pr. md. Tallene varierer fra måned til måned. Over tid kan vi allikevel se tegn til en svak økning. I 2019 var det registrert 432 saker hvor Nav utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden, altså at Nav godkjente sykmeldingen etter en bestridelse. Tilsvarende tall for 2018 var 365 saker og i 2017 var det 366 saker.

Direktør for Arbeids-og tjenesteavdelingen, Kjell Hugvik

Arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Foto: Espen A. Istad

– Det er et svært alvorlig virkemiddel å bestride en sykmelding. Det bør brukes med varsomhet, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

– Økende problem

Siri Follerås.

Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo.

Foto: Kristin Grønning / NRK

For kort tid siden sa Siri Follerås, leder i Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, til NRK at de stadig oftere hjelper medlemmer der arbeidsgiver ikke tror på den ansattes sykmelding.

– Det har blitt et økende problem, i hvert fall de siste to årene. Tidligere var det veldig sjelden at arbeidsgivere ikke godkjente sykmeldinger, sier Follerås.

Hun tror det har sammenheng med bedriftenes fokus på å få ned sykefraværet – og fokuset på økonomi.

Lavtlønnede i detaljhandelen

Bare hos Handel og Kontors regionkontor i Vest har de hatt sju slike saker i år. Der har arbeidsgiver ikke betalt lønn til de ansatte i arbeidsgiverperioden, selv om det er levert sykmeldinger. I hele fjor hadde de bare en slik sak.

Andre nestleder Elisabeth Sundseth mener det er en alvorlig utvikling.

I hvilke bransjer ser dere flest bestridte sykmeldinger?

– Vi har sett flest slike sykmeldinger blant våre medlemmer i detaljhandelen, sier hun.

Hun sier videre at hennes erfaring er at det stort sett er folk som er lavtlønnet som rammes.

Midlertidig

Oslo kommune er en av arbeidsgiverne som har benyttet muligheten til å bestride sykmeldinger. Kommunen har arbeidet lenge med å få ned sykefraværet blant de ansatte.

Helge Jagmann, etatsdirektør i sykehjemsetaten

Direktør for sykehjemsetaten i Oslo kommune, Helge Jagmann.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Direktør for sykehjemsetaten, Helge Jagmann, har ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK nå, men i forrige uke forklarte han seg for politikerne i Helse- og sosialutvalget i kommunen. Der sa han:

– Vi er av den oppfatning at ledere kan og ledere skal bestride sykmelding, dersom de mistenker at grunnen for sykmeldingen er annet enn reell sykdom eller at den sykmeldte ikke medvirker til at sykefraværsoppfølgingen foregår på en god måte.

Kommunen presiserer i en e-post til NRK:

– Arbeidsgiver stanser bare lønnen midlertidig, i påvente av vedtak fra Nav. Dersom Nav vurderer at arbeidstaker fyller vilkårene for rett til sykepenger, får arbeidstaker tilbakebetalt lønn i den perioden den ble stanset. Det skriver Gro Prøis Tynning, Avdelingssjef i Sykehjemsetaten.

– Nav bør kunne gi bøter

Elisabeth Sundset i Handel og Kontor er opptatt av praksisen med å bestride sykmeldinger bør opphøre.

Hun mener det er utidig og foreslår at Nav får mulighet til å gi bøter til arbeidsgivere som misbruker denne muligheten.

Les også: Helsearbeidere varsler kommunen, sier de ble presset på jobb med symptomer på covid-19

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT