Hopp til innhold

Abortnemnd somlet – kvinne tvunget til å føde

Nemndene som skal si ja eller nei til abort etter uke 12 har i flere tilfeller brutt abortloven. I ett tilfelle førte tidssommel til at en kvinne ble tvunget til å føde et barn hun ikke ville ha.

I et brev Helsedirektoratet har sendt til alle primærnemndene i Norge, kommer det frem at nemndene har brutt loven flere ganger.

Blir bedt om å vente

Enkelte nemnder har krevd at kvinner som søker abort skal ta betenkningstid, og noen har bedt kvinnene beholde barnet i stedet for å anke et abortavslag.

Divisjonsdirektør i helsedirektoratet, Knut Inge Klepp

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut Inge Klepp sier noen sykehus har brukt kritikkverdig lang tid på å behandle abortsøknader.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Noen sykehus har også brukt kritikkverdig lang tid på å behandle abortsøknadene, mener divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Knut Inge Klepp.

– Vi vet om ett tilfelle hvor det gikk så lang tid at det var for sent å foreta abort, hvor kvinnen nok ellers ville fått innvilget en abort. Men da var altså fosteret blitt så gammelt at det ikke kunne aborteres, sier Klepp.

– Hva skjedde da?

– Da ble svangerskapet fullbyrdet, sier han.

– Bryter loven

NRK har tidligere fortalt hvordan den sentrale klagenemnda har innvilget aborter på fostre som var så gamle at de kunne vært i stand til å leve.

Knut Fredrik Thorne

Knut Fredrik Thorne er pasientombud i Akershus fylke.

Foto: NRK

Pasientombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, reagerer nå på at flere av de rundt 40 primærnemndene ved norske sykehus også har brutt loven.

– Det virker som om abortsynet til medlemmene i primærnemndene har innvirkning på hvordan kvinnene blir tatt imot. Det er ikke sånn det skal være. Her er regelverket helt klart, og hvis det er medlemmer som holder på slik, må de ut av nemndene snarest, sier Thorne.

Jordmødre ved Rikshospitalet, som utfører mange senaborter, har også reagert på at noen primærnemnder har en svært restriktiv praksis. Rusmisbrukere som for noen nemnder fremstår som åpenlyse kandidater til å få en abort, har fått avslag, og må anke saken. Det kan forsinke aborten med over en uke.

Nå vil pasientombud Knut Fredrik Thorne at det skal bli ført tilsyn med primærnemndene.

– Dette er kvinner som er i en svært sårbar og vanskelig situasjon. Derfor er det viktig at nemndene følger lovverket vi har. Jeg mener det er på tide å se på praksisen til primærnemndene. Avgjørelsene de skal ta, er av stor betydning for de enkelte kvinnene, sier Thorne.

– Ikke oversikt over lovbrudd

I fjor opprettet fire fylkesmenn tilsynssaker mot primærnemnder. Divisjonsdirektør Knut Inge Klepp sier Helsedirektoratet ikke har en fullstendig oversikt over omfanget av lovbruddene.

– Vi har hørt at kvinner er bedt om å ta betenkningstid i enkelte tilfeller. Derfor er det behov for å tydeliggjøre at de ikke har anledning til det. Vi har også eksempler på at kvinner som har fått avslag i en primærnemnd er bedt om ikke å anke saken, sier Klepp.

– Hva er årsakene til at primærnemndene har holdt på med så mange ting som ikke er i tråd med loven?

– Det er mange nemnder, og noen har bare en begjæring i året. Vi ser òg at enkelte nemnder har flere varamedlemmer. Så vi tror at noe av årsaken er at de mangler rutine, sier Klepp.

Nå vil Helsedirektoratet be Helsetilsynet om å føre tilsyn med primærnemndene.

– Det har ikke vært et landsomfattende tilsyn siden 2004. Derfor vil vi be Helsetilsynet om å føre et nytt tilsyn nå, avslutter Klepp.


AKTUELT NÅ