Hopp til innhold

Slik ville First House «teppebombe» publikum

Politiske motstandere ble kartlagt. Troverdighet skulle reduseres. Media skulle «teppebombes». Slik var First House sin strategi for å få fart på bygging av ny E18 gjennom Asker.

PR-byrået First House anbefalte Asker kommune å svekke troverdigheten til motstandernes argumenter, da kommunen kjempet for ny E-18. Mediene skulle også oversvømmes med kronikker og leserinnlegg til støtte for ny E-18.

Asker kommune hyret inn First House i arbeidet med å lage en kommunikasjonsstrategi for å få lagt E18 i tunnel gjennom Asker.

Når det gjelder de identifiserte motstanderne mot prosjektet, er målet å vaksinere mot eventuelle motargumenter/redusere troverdigheten til disse.

First House, rapport til Asker Kommune

Sitatet over er hentet fra en rapport kommunikasjonsbyrået First House skrev på oppdrag fra Asker kommune i 2012. I løpet av 2011 betalte kommunen 319.000 kroner for det de kalte Kommunikasjonsstrategi for ny E18 i tunnel gjennom Vestkorridoren .

Målet var å få regjering og storting til å få fortgang i byggingen av ny E18, gjennom å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan for 2014–2023.

Kommunikasjonsstrategi for Asker kommune - First House

I rapporten på 21 sider står det beskrevet i detalj hvordan First House mener Asker kommune bør gå frem for å få politikerne til å prioritere bygging av ny E18 i tunnel.

NRK har nå fått tilgang til rapporten, som kan leses i sin helhet ved å klikke på lenken over. Den er ikke tidligere offentliggjort, men ble omtalt i Dag og Tid i februar i år.

Rapporten gir offentligheten et sjeldent innsyn i hvordan kommunikasjonsbyrået arbeider med større prosjekter.

Kartla støttespillere og motstandere

I det 21-siders strategidokumentet som Asker kommune betalte til sammen 319.000 kroner for, beskriver First House i detalj hvordan kommunikasjonsbyrået mener kommunen bør går fram for å få tildelt veipenger over statsbudsjettet.

Sylvi Listhaug

INNFLYTELSE: Nåværende landbruksminister Sylvi Listhaug var en av konsulentene i First House som skulle hjelpe Asker kommune med å få ny E18 inn i Nasjonal Transportplan.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix
Bjarne Håkon Hanssen

MEKTIG: Mange ble overrasket da Hanssen trakk seg fra regjeringen i forbindelse med rokeringene høsten 2009. Han møtte kritikk da han ble partner i rådgivingsselskapet First House.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Blant konsulentene som skulle hjelpe kommunen med råd, var etter det NRK forstår nåværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) og tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Rapporten inneholder en kartlegging av 60–70 personer, organisasjoner og aktører som antas enten å støtte eller være motstandere av prosjektet.

Under et punkt om lokal mobilisering, kartlegges «sentrale politikere som pendler i Vestkorridoren». I rapporten står blant annet:

Martin Kolberg. «Stortingsrepresentant Ap, nestleder i Aps stortingsgruppe. Status: Pendler Lier-Oslo. Meget sterk posisjon i Arbeiderpartiet».

Jan Tore Sanner: «Stortingsrepresentant (H), nestleder i Høyre. Status: Bosatt i Bærum. Må prioritere dette prosjektet fremfor E16».

Lars Arne Ryssdal (H): «Generalsekretær i Høyre. Status: Bosatt i Asker, nærmeste strategiske rådgiver for Erna Solberg i partiorg».

Ola Elvestuen (V): «Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo kommune. Status: Bosatt i Oslo. Må aktivt støtte prosjektet».

Oslo SV, Oslo Rødt, samt deler av Ap ble definert som motstandere av prosjektet lokalt, og SV og miljøbevegelsen nasjonalt.

Også ledelsen i LO og NHO ble foreslått mobilisert, ved å presentere dem for ulike argumenter.

«NHO-ledelsen og John G. Bernander bør mobiliseres gjennom å vinkle saken i retning regional verdiskaping, behov for større innsats og nye investeringsformer», står det i planene.

Skulle «teppebombe» med leserinnlegg

Men det var ikke bare sentrale politikere og organisasjoner som skulle overbevises.

Gjennom en omfattende mediestrategi beskrives det hvordan Asker kommune skal sette dagsorden gjennom oppslag på fortrinnsvis NRK Dagsrevyen, eventuelt TV2.

Vi har aldri anbefalt å svekke troverdigheten til en meningsmotstander, men anbefalt å svekke troverdigheten i argumentene fra motstandere. Det er to vidt forskjellige ting.

Per Høiby, First House

Det anbefales at aktører som antas å være positive til prosjektet presenteres for argumenter, relevante spørsmål og svar, og at de bør få ferdigskrevne leserinnlegg som de kan sende inn i sitt navn.

«Organisasjonen må være svært aktiv i direkte kontakt og oppfølging av aktører som er positive til prosjektet. Disse må få bakgrunnsinfo, Q & A og må få/tilbys utkast til leserinnlegg.»

Dagen etter skal poengterte og tabloide kronikker fra «relevante aktører» publiseres i BT, Aftenbladet, Fædrelandsvennen, Varden og DT, ved hjelp av ekstern bistand.

Som for eksempel First House.

Til VG og Dagbladet foreslår byrået et innsalg av en E18-konferanse som anbefales gjennomført, der budskapet er «Her forsvinner arbeidsplasser i distriktene». Det anbefales at man planlegger regien, og i hvilke medier saken bør følges opp.

NRK og TV2 anbefales saken om at «Denne køen er dårlig distriktspolitikk».

First House: – Går på sak, ikke person

I et punkt over det byrået kaller aktøroversikt, presenteres dem som antas å vise velvilje eller motstand mot ny E18 i Vestkorridoren.

Målet sies å være å engasjere lokale og regionale aktører, slik at de igjen uttaler seg om saken i media og gjør henvendelser til andre pressgrupper, nasjonale myndigheter og beslutningstakere.

Mediefase 2b: «teppebombe» lokal, regional og om mulig riksmedia med leserinnlegg av relevante aktører.

First House, i rapport til Asker Kommune

«Når det gjelder de identifiserte motstanderne mot prosjektet, er målet å vaksinere mot eventuelle motargumenter/redusere troverdigheten til disse», skriver kommunikasjonsbyrået i rapporten.

Det står også at er grunn til å tro at argumentene – presentert av de definerte pressgruppene – kan bidra til å styrke saken og øke presset mot målgruppen og beslutningstakerne.

Målgruppene er definert som statsministeren, samferdselsministeren, og navngitte politikere i regjering og på Stortinget.

First House-sjef Per Høiby sier at selskapet ikke kommenterer kundeforhold og innholdet i disse.

Han avviser at kommunikasjonsbyrået har anbefalt Asker kommune å undergrave troverdigheten til motstandere av prosjektet.

– Vi har aldri anbefalt å svekke troverdigheten til en meningsmotstander, men anbefalt å svekke troverdigheten i argumentene fra motstandere. Det er to vidt forskjellige ting, sier Høiby.

Han sier han ikke har anledning til å stille til intervju.

Kommunen: – Fulgte ikke alle rådene

Ordfører i Asker, Lene Conradi fra Høyre, sier at formuleringene om å svekke troverdigheten til motstandernes argumenter får stå for First House egen regning.

– Vi synes ikke det er en god måte å jobbe på i det hele tatt, sier hun til NRK.

Heller ikke rådene om å få politiske støttespillere til å «teppebombe» media med ferdigskrevne kronikker ble fulgt, sier ordføreren.

– Vi ville få fram fakta. Det står også i rapporten, at det viktigste er å få fram fakta på en god måte, sier Conradi.

– Hva synes du om at man bruker 300.000 av kommunens penger på en slik påvirkningsplan for å få gjennom et politisk syn?

– Vi ba om en kommunikasjonsstrategi, ikke en påvirkningsplan, men det vi fikk var mer i retning av det. Jeg mener at det er legitimt å bruke ressurser på ekstern bistand på det kommunikasjonsfaglige i en stå viktig sak. Vi hadde full åpenhet rundt dette. Oppdraget var også ute på anbud, sier hun.

First House-dokumentet NRK nå har fått tilgang til er ikke offentliggjort på Askers kommunes hjemmesider. Rapporten ble delt med politikerne i det såkalte E18-utvalget. Da Dag og Tid omtalte saken i februar i år, var Venstre-politiker i Asker, Ingvild Tautra Vevatne, kritisk til at saken ikke ble lagt fram for formannskapet.

Conradi sier de ikke så noen grunn til å legge fram First House-strategien som egen sak.

– Det har ikke vært forsøk på å skjule rapporten. Den var vært kjent for hele E18-utvalget, sier hun.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger