Hopp til innhold

FHI-rapport om epidemi i Norge: «Sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året»

Mens regjeringen har som mål å slå ned koronaepidemien, advarer Folkehelseinstituttet om at det er stor risiko for at smittetallet vil øke.

JGOAQBVilwI
Foto: Ole Berg-Rusten / Ole Berg-Rusten

– Jeg har sterkt behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene. Vi skal videreføre «slå ned-strategien», sa Erna Solberg på tirsdagens pressekonferanse.

Samtidig varslet regjeringen en gradvis oppmykning av flere tiltak, blant annet vil de åpne barnehager 20. april og ha alle elever tilbake på skolen før sommeren.

Denne oppmykningen kommer samme dag som Folkehelseinstituttet (FHIs) ferskeste anbefaling til regjeringen ble offentliggjort.

Der står det svart på hvitt at de regner med en «oppstart» av en covid-19-epidemi i løpet av året:

«Vi regner med at Norge vil gjennomgå en covid-19-epidemi med sannsynlig oppstart for alvor i løpet av året. Helsekonsekvensene og belastningene på helsetjenesten blir store», står det i FHIs oppdaterte risikovurdering idag.

I rapporten anbefaler FHI også at regjeringen «styrker risikokommunikasjonen» og forbereder befolkningen på at epidemien vil komme, og «mange vil da bli syke og noen alvorlig syke».

– Det betyr at vi ikke er sikre på om vi klarer å holde smittespredningen nede på det nivået vi har nå. Vi er ikke sikre på om det kan komme overraskelser, for en slik epidemi har stor grad av uforutsigbarhet i seg. Dette er en sykdom som smitter lett, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Stor risiko

Hun understreker at situasjonen på kort sikt har bedret seg, og fastholder at regjeringens plan for oppmykning i koronatiltakene ikke skiller seg stort fra rådene fra FHI.

– Nå har man med veldig omfattende tiltak greid å få til ting som ikke var åpenbart at var mulig for noen uker siden. Og så kan det komme nye utfordringer videre fremover.

– Hvor stor er risikoen for at det kommer en ny topp senere i år?

– Det er stor risiko for at smittetallet vil gå over 1 igjen. Planen nå er å oppdage det veldig tidlig. På den måten kan vi teste, spore og isolere de syke slik at vi klarer å få smittetallet ned igjen.

Usikkerhet om vaksine

Også Helsedirektoratet ser store usikkerheter i regjeringens virus-strategi, og er ikke sikker på om den er gjennomførbar.

«Det store usikkerhetsmomentet er at vi per i dag ikke vet om det vil bli mulig å bekjempe denne pandemien med en vaksine. Uten vaksine vil noe av fundamentet for slå-ned-strategien være borte. Da må tiltakene videreføres i ubestemt tid, eller til det kommer en effektiv medisin», skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling publisert idag.

«Slå ned»-strategien forutsetter at man greier å holde smitten nede innenfor egne landegrenser til en vaksine eller effektiv behandling er klar. Begge deler kan ligge flere år frem i tid. Uansett vil strategien kreve strenge karanteneregler for innreise i lang tid fremover.

Direktoratet anbefaler likevel at «slå ned»-strategien fortsetter en stund til, om ikke annet for å vinne tid. Det er nemlig betydelig enklere å slippe opp enn å stramme inn:

«I løpet av noen få uker vil vi trolig ha et langt bedre beslutningsgrunnlag enn vi har i dag. Det vil være mye lettere å gå fra en slå-ned-strategi enn motsatt vei. Slipper vi opp på for mange av tiltakene i tråd med en bremse-strategi nå, må landet stenges ned på nytt hvis det senere blir nødvendig eller ønskelig å gå tilbake til en slå-ned-strategi», skriver direktoratet.

Kan bli isolert på hotell

Sterkere karantene- og isolasjonstiltak er også noe Folkehelsedirektoratet ser på som nødvendig. Det kan bety at smittede i byene får tilbud om å isolere seg på hoteller.

– Det vil fortsatt være aktuelt med isolering hjemme der det er mulig. Men der det ikke er mulig å få til, må det bli et annet tilbud. Men det skal skje med frivillighet, understreker Stoltenberg.

På «Dagsnytt 18» forsvarte helseminister Bent Høie dagens oppmykning:

– Det har kostet å få kontroll, men det er lett å miste kontrollen igjen, sa Bent Høie på Dagsnytt 18, og gjentok at strategien er å "slå ned" viruset.

– Vi har tro på at vi kan gjøre dette uten å få en økt smittespredning, men vi må følge veldig nøye med.

Camilla Stoltenberg sa i samme sending at hun ikke syns det var for tidlig å åpne opp nå:

– Jeg mener det er klokt at vi gjør dette sammen, kontrollert og over tid. Når det gjelder skoler og barnehager, så vet vi for eksempel ikke om det er dårligere for smittespredning at vi ikke har åpne skoler og barnehager. Hvis vi gradvis åpner opp, så kan vi få testet ut dette systematisk.

AKTUELT NÅ