FHI bekymret for skjult smitte blant innvandrere

Årsaken til den skjulte smitten blant innvandrere kan være at færre tester seg. I Oslo har flere bydeler mye smitte, samtidig som omfanget av testing er lavt.

Mortensrud senter

Nargis Jan fra bydelen informerer om korona og hvor viktig det er å teste seg på Mortensrud senter i dag.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Gjennom hele pandemien har det vært en overrepresentasjon av utenlandskfødte. Både blant dem som er smittet, og blant dem som er innlagt på sykehus.

Nå er 54 prosent av dem som er på intensivavdeling født utenfor Norge, viser FHIs siste ukerapport. Tendensen er økende.

– Når vi ser på andelen innlagte som er født utenfor Norge, så er den høyere enn andelen smittede i samme gruppe. For norskfødte er det omtrent samme andel i de to gruppene, sier overlege Trude Margrete Arnesen i FHI.

Bekymret for mørketall

FHI er bekymret for mørketall og underrapportering om omfanget av smitte i innvandrerbefolkningen.

– Vi er bekymret for at vi ikke fanger opp smitte. I befolkningen generelt regner vi med at vi bare finner ca. 40 % av dem som er smittet. Vi er bekymret for at andelen kan være enda lavere blant noen grupper av utenlandsfødte, sier Arnesen.

Tall på innlagte er en god indikasjon på utbredelsen av smitte hvis andre forhold er like. Når tallet på innlagte i en gruppe er høyere enn andre grupper, kan det være tegn på at smitten er mer utbedt enn det som er oppdaget.

En annen mulig forklaring er at noen innvandrergrupper er eldre eller har høyere forekomst av risikofaktorer. Men FHI tror at uoppdaget smitte er den mest sannsynlige forklaringen, særlig fordi innvandrerbefolkningen generelt er mye yngre.

FHI advarer mot «uthenging»

Hvis det er slik at innvandrerbefolkningen i mindre grad tester seg, må vi se på hvorfor, mener Trude Margrete Arnesen i FHI.

– Det kan være mange barrierer mot å teste seg. Det kan være den digitale innloggingen som er vanskelig, på grunn av språkproblemer Det kan være man ikke har bil og ikke kommer seg til teststasjon. Eller det kan være man er redd for hva som vil skje hvis man tester positivt, sier Arnesen.

– Det at noen grupper blir «hengt ut» fordi de har mye smitte, kan igjen føre til at den enkelte vegrer seg mot å teste seg, sier Arnesen, som advarer sterkt mot dette.

Også det faktum at deler av innvandrerbefolkningen har usikre jobber, særlig de som er i Norge på korte kontrakter, kan bidra til at man ikke tester seg av frykt for å miste jobben, mener forskeren.

Bydelen: – Vi er i en alvorlig situasjon

På Mortensrud senter i bydel Søndre Nordstrand står Nargis Jan fra bydelen. Hun speider etter folk hun kan stoppe for å informere om korona, og oppfordre flest mulig til å teste seg.

– Vi er i en alvorlig situasjon, og vi ser at vi må intensivere kommunikasjonsarbeidet vårt, sier Cindy Empaynado, kommunikasjonssjef i bydelen.

20 år gamle David Champathong har selv testet seg. På spørsmål om han tror noen vegrer seg for å teste seg, fordi de er redd for stigmatisering hvis man har korona, har han et klart råd.

– Selv om det kan være mye stigma rundt det å ha korona, så er det mye mer modig å gå og teste seg. Dette må vi gjøre for folkehelsen, sier Champathong.

David

20 år gamle David Champathong har selv testet seg. – Selv om det kan være mye stigma rundt det å ha korona, så er det mye mer modig å gå og teste seg. Dette må vi gjøre for folkehelsen, sier David Champathong.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Høy smitte, lite testing?

Oslo og Bergen er nå episenteret for smittespredning i Norge. NRK har sett på omfang av testing i Oslo de siste 14 dagene, i forhold til hvor i byen smitten er størst i forhold til innbyggertall.

Omfattende testing er en viktig del av regjeringens strategi for å slå ned viruset.

Vår utregning viser en tendens til at omfanget av testing ikke står i forhold til omfang av smitte i de enkelte bydelene. Sagt på en annen måte: Bydeler som har lite testing, har ofte høy smitte.

Søndre Nordstrand har for eksempel 39.000 innbyggere, mellom 4 og 5 prosent av innbyggerne har testet seg de siste 14 dagene. Samtidig er smitten høy.

Det betyr at statistisk sett er cirka 10 prosent av de testede i bydelen smittet. I bydel Grorud og Bjerke og Stovner er det cirka 8 prosent av de testede som, rent statistisk, er smittet. I bydel Alna er det cirka 10 prosent. Dette er bydeler med en innvandrerandel på mellom 59 og 44 prosent.

Til sammenligning er mellom 3 og 4 prosent av de testede, rent statistisk, smittet i bydelene Ullern, Sagene, Nordre Aker og Østensjø. Innvandrerandelen er mellom 19 og 26 prosent.

Andelen positive tester i hele Oslo de siste sju dagene, er 5,7 prosent.

Cindy

Bydel Søndre Nordstrand har nest høyest smitte i Oslo nå, av bydelene. Bare Stovner har høyere. -– Vi er i en alvorlig situasjon, og vi ser at vi må intensivere kommunikasjonsarbeidet vårt, sier Cindy Empaynado, kommunikasjonssjef i bydelen.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Kulturelle forskjeller

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune sier det er forskjell mellom bydelene når det gjelder hvor mange som tester seg.

– Det kan være mange årsaker til variasjonen i hvor mange som tester seg, blant annet avstand til testsenter, i hvilken grad vi når frem med informasjon om testing, ulik terskel for å bestille test eller kulturelle forskjeller som skam og stigma som gjør at noen vegrer seg for å teste seg. Det siste vet vi ikke nok om, men dette jobber vi med å finne mer ut av, sier Hagen.

Han sier det nå er opprettet en teststasjon på Rommen i Bydel Stovner med tilbud både til kjørende og gående. Det åpnes også en teststasjon på Mortensrud i Bydel Søndre Nordstrand med samme formål i neste uke.

Smittevernoverlegen sier at tallene NRK har fått kan være litt misvisende, en bestilling kan inneholde bestilling om flere tester, for eksempel for en hel familie. Og at testingen i bydeler med mye smitte nå øker mer enn i andre bydeler.

– Men det store bildet er at det er en forskjell i testing mellom bydeler, sier Hagen

NRK har forelagt tallene for Helseetaten i Oslo kommune. Etaten mener tallene er riktige og at de tar høyde for at mange også kan ha testet seg privat

– Dette er ikke nøyaktige tall, men det gir en indikasjon på hvordan situasjonen er i Oslo når det gjelder forskjeller mellom bydelene, sier kommunikasjonssjef i Helseetaten,
Christian Ekker Larsen.

– Flere burde testes i områder med mye smitte

FHI sier NRKs utregning er veldig interessant.

– Testomfanget burde følge smitteraten, flere burde bli testet i områder der det er mye smitte, sier Trude Margrete Arnesen i FHI, som sier vi alle må jobbe for å få opp testraten i områdene med mest smitte.

Hun berømmer ellers Oslo for å ha testet så mange på kort tid.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger