Hopp til innhold

Politiet får slakt etter terrorøvelse

Den største terrorøvelsen i Norge noensinne avdekket graverende mangler hos Romerike politidistrikt. Politiet som har ansvaret for Norges hovedflyplass mangler evne til krisehåndtering, slås det fast i ny rapport.

Øvelse Tyr 2012

Øvelse Tyr, der mye foregikk på Gardermoen, avdekket svikt på mange områder for Romerike politidistrikt.

Foto: Politiet/Torgny Alstad

Eirik Rosø

Eirik Rosø fra Politihøgskolen ledet avlueringen etter Øvelse Tyr 2012.

Foto: NRK

Øvelse Tyr 2012 er Norges nasjonale beredskaps- og kriseøvelse. Øvelsen, som ble avviklet i fjor høst, fokuserte på bekjempelse av alvorlig kriminalitet og terror, samarbeidet mellom politiet og Forsvaret, varsling og mobilisering.

Evalueringsrapporten, som Politihøgskolen (PHS) står bak, er svært kritisk til Romerike politidistrikt (RPD), som har ansvaret for Norges hovedflyplass.

«Generelt opplevde PHS mangler i RPDs evne til å krisehåndtere under Øvelse Tyr 2012,» står det i rapporten som ble lagt ut på nett i dag.

– Her er det mange faktorer som sviktet, kommenterer leder for evalueringen, Eirik Rosø på Politihøgskolen.

Her gikk det galt

Dette slår rapporten fast:

  • Svikt hos innsatsleder: «I forbindelse med flykapringen, maktet aldri IL (innsatsleder) å være proaktiv i hendelsen.»
  • Forskjellige kanaler på samband: «Viktig informasjon glapp underveis i hendelsen ved dette ekstra «mellomleddet». I et sikkerhetsperspektiv burde alle vært i samme samtalegruppe på sambandet.»
  • Operasjonssentralen sviktet: «Når de måtte forholde seg til flere akutte hendelser, sviktet operasjonssentralen (OPS) evne til å lede, prioritere og koordinere.»
  • Feil plassering av stab: «RPD etablerte stab i lokaler på Gardermoen politistasjon, mens OPS er lokalisert på politihuset i Lillestrøm. Erfaringer fra reelle hendelser og øvelser har dokumentert at fysisk avstand mellom OPS og staben vanskeliggjør beslutningsprosesser, samhandling og informasjonsflyt. Dette ble også en realitet under øvelse TYR 2012.»
  • Ledelsen sviktet: «Politidistriktets ledelse hadde ikke nødvendig forståelse og bevissthet knyttet til OPS funksjon og rolle i krisehåndteringen.»

– Det er internutfordringer i Romerike, ja, det er det, og det har også rapporten identifisert, sier Rosø.

Terroralarm to uker senere

Mye av Øvelsen Tyr i månedsskiftet oktober/november utspilte seg på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Beredskapstroppen

Beredskapstroppen rykker her ut for å aksjonere mot fly på Gardermoen under Øvelse Tyr.

Foto: Forsvaret/Ole Sverre Haugli

I går ble det kjent at det ble slått hemmelig terroralarm bare et par uker etter øvelsen.

Terroraksjonen skulle, ifølge etterretningsopplysningene, finne sted på en internasjonal flyplass i Norge en gang rundt 17. november i fjor.

Nå viser det seg at øvelsen rett i forkant av terrortrusselen avdekket store problemer ved Romerikes håndtering av en eventuell krise på Gardermoen.

Rosø peker spesielt på det han omtaler som «svikt i rollefordeling og rolleforståelse».

– Her har det ikke vært klare linjer under øvelsen. Man har ledet på feil nivå og tatt avgjørelser på feil nivå, sier Rosø.

– Tilfeldighetene kan råde

Han gir følgende eksempel på hvordan det kan gå galt.

– Under øvelsen var det en «skyting pågår»-situasjon. Ideelt sett vil operasjonssentralen styre ressursene og hjelpe innsatsleder på stedet. Den aksjonen pågikk uten at operasjonssentralen var involvert i spillet.

– Det var faktisk beredskapstroppens innsatsleder som ledet mye av aksjonen, mens Romerikes innsatsleder ikke fikk fylt funksjonen sin, og det gjorde heller ikke operasjonssentralen.

– Hva kan bli konsekvensene av denne type svikt?

– Konsekvensene når vi ikke følger de etablerte handlingsmønstrene og kommandolinjene, kan være at tilfeldigheten vil råde, svarer Rosø.

– Hva tenker du om det?

– Vi har etablerte strukturer for dette her, og når ikke de etablerte strukturene blir fulgt, så er det uheldig i beste fall, og i noen tilfeller også kritisk.

Vil ikke kommentere

Romerike politidistrikt ønsker ikke å kommentere rapporten i dag. De sier til NRK at de vil komme med en uttalelse i morgen.

Journalist og forfatter Kjetil Stormark mener rapporten etter Øvelse Tyr gir grunn til bekymring.

NETT-TV: Journalist og forfatter Kjetil Stormark mener Norge kan gå ned for telling i flere timer ved et stort terrorangrep.

– Ærlig, men bekymringsfull rapport

Den prisbelønte krimjournalisten og forfatteren Kjetil Stormark var den som først omtalte terrortrusselen mot Gardermoen i fjor høst.

Han synes det er godt at evalueringen av Øvelse Tyr er så ærlig mot politiet, men sier samtidig:

– Det er bekymringsfullt at et stort politidistrikt, som har ansvaret for landets største flyplass, får så dårlige tilbakemeldinger etter en stor øvelse.

Han mener kritikken i rapporten rammer svært alvorlige deler av politiarbeidet. Koordinering og kommandolinjer, altså hvordan aksjoner blir ledet, er forskjellen på suksess og fiasko, mener Stormark.

– I ytterste konsekvens kan det føre til at man mister kontrollen over situasjoner, at man mister mange menneskeliv i situasjoner som politiet burde håndtert på en bedre måte, sier han.

Stormark peker på at Romerike er et stort politidistrikt.

– Små politidistrikt vil ha enda dårligere forutsetninger for å gjøre en god jobb, så dette er en tankevekker på mange måter, sier Stormark.

Klippet fra øvelse Tyr viser Beredskapstroppen som utfører en øyeblikkelig aksjon mot et passasjerfly

Her aksjonerer Delta mot et «kapret» fly under Øvelse Tyr i slutten av oktober.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ