Hopp til innhold

Fortsatt lav valgdeltakelse blant innvandrere

53 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget i 2013, viser en oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kommunevalget 2011

Valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn er fremdeles lav. Illustrasjonsbilde.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Ved stortingsvalget i 2013 deltok 78 prosent av de stemmeberettigede i Norge.

Blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, det vil si innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, var valgdeltakelsen bare 53 prosent - en forskjell på 25 prosentpoeng.

Det viser en valgundersøkelse som SSB har utført blant innvandere.

Kvinner benyttet sin stemmerett mer enn menn. Valgdeltakelsen blant de yngste økte sammenlignet med valget i 2009.

Også ved tidligere stortingsvalg har deltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn vært langt lavere enn i befolkningen ellers.

Valgdeltakelsen blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn har vært stabil på rundt 50 prosent ved de fire siste stortingsvalgene.

Valgdeltagelse varierer etter landbakgrunn

SSB skriver at valgdeltakelsen varierer mye etter hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har landbakgrunn fra.

Vi finner både den høyeste og laveste deltakelsen blant personer med europeisk landbakgrunn.

Samlet deltok 55 prosent av dem med europeisk bakgrunn, men blant dem fra Sverige, Danmark og Tyskland var valgdeltakelsen omtrent den samme som i befolkningen ellers.

Av dem med bakgrunn fra Kroatia, Makedonia og Kosovo deltok bare rundt en tredel av de stemmeberettigede. Utenfor Europa var det høyest valgdeltakelse blant dem med bakgrunn fra Sri Lanka, Somalia og Eritrea, alle med om lag 60 prosent.

Høyere deltakelse blant kvinner – og særlig blant kvinner fra Somalia

Videre skriver SSB at 55 prosent av kvinnene med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget sist høst, til sammenligning med 50 prosent av mennene.

Ved valget i 2009 var det ingen forskjell mellom menns og kvinners valgdeltagelse, begge kjønn hadde en deltakelse på 52 prosent. For noen enkeltland er forskjellene særlig store.

Blant personer med innvandrerbakgrunn fra Somalia deltok 66 prosent av kvinnene, mot bare 51 prosent av mennene.

Høyere valgdeltakelse blant de yngste

Tall fra valgundersøkelsen for hele befolkningen viste en økning i valgdeltakelsen på henholdsvis 10 og 8 prosentpoeng blant de yngste aldersgruppene (18-21 og 22-25 år) sammenlignet med stortingsvalget i 2009.

For aldersgruppen 18-25 år økte deltakelsen med 4 prosentpoeng, opp fra 40 prosent i 2009 til 44 prosent i 2013.

Valgdeltakelsen øker fortsatt med botid og med alder, men denne tendensen er nå mindre entydig enn ved tidligere valg.

For personer med innvandrerbakgrunn samlet gjelder dette fortsatt. Men for personer med afrikansk bakgrunn har de med kortest botid høyest valgdeltakelse.

213.000 personer med stemmerett

Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 6 prosent av de stemmeberettigede

Tallet på stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn har økt med 50 000 personer sammenlignet med stortingsvalget i 2009.

Tilsammen hadde 213.000 personer med innvandrerbakgrunn stemmerett i 2013. Dette utgjorde 6 prosent av alle med stemmerett ved fjorårets stortingsvalg.

Illustrasjonsbilde Valg

Valgdeltakelsen varierer mye etter hvor innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har landbakgrunn fra. Illustrasjonsbilde.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

AKTUELT NÅ