Hopp til innhold

Etterlyser forbud: – Torv er hagens palmeolje

Den vanligste blomsterjorda er ikke miljøvennlig. Nå venter både miljø- og hageaktørene på at regjeringa skal komme med en plan for å kutte ut torv i jord.

Susanne Dertz med spade i hagen

Det er flere år siden Susanne Dertz har kjøpt jord fra hagesentre. Hun tror ikke folk er klare over hva de kjøper.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Torv er hagens palmeolje! sier hageentusiast Susanne Dertz og tar et tak med greipa i den mørke jorda.

I en stor skråning ned mot skogen står plantene tett i tett. Til lyden av fuglekvitter, graver Dertz et hull til en rosa ridderspore hun har dyrket fram selv fra rota.

Ikke en eneste sekk med jord som inneholder torv har gått med til bedet.

Vanlig blomsterjord i sekk på Felleskjøpet

Jord er ikke bare jord. De fleste sekkene med blomsterjord består av torv som er en truet naturart.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Høymyr er en truet naturtype

Jorda som selges i sekker i butikker og på hagesentre inneholder torv, og torven hentes ut fra høymyr som er en truet naturtype.

– Regnskogen har så høy status, men myr er ikke så kjent. Men hadde de helt palmeolje i sekkene med jord, så hadde jo ikke folk kjøpt det, sier Dertz.

Kvinne graver med greip i hagejord

– Det er vanskelig for folk å ta rett valg når de ikke vet hva torv er, sier Susanne Dertz.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I tillegg til at høymyr er en truet naturtype, er det et miljøproblem til med torv. Myrene er effektive, naturlige karbonlagre, og torv er viktig for å binde CO₂ i myrene. Når torven hentes ut, frigjøres CO₂.

Det tar naturen tusen år å bygge én meter myr. Men den våte, tjukke torven fungerer som en karbonsvamp.

Selv om myr bare dekker tre prosent av jordklodens areal, er det lagret like mye karbon her, som i hele atmosfæren.

Når myr graves opp frigjøres dette karbonet, og blir til CO₂. I tillegg slippes klimagassene metan og lystgass ut.

Norsk institutt for bioteknologi (Nibio) beregner at utslippene fra ødelagt myr kan tilsvare syv prosent av alle norske utslipp. Ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina) kan det være så mye som ti prosent.

Det tilsvarer omtrent utslippene fra alle personbiler på norske veier.

Trafikk biler

Årlig slippes det ut 83.000 tonn CO₂-ekvivalenter per år fra torvproduksjon, ifølge Miljødirektoratet. Mesteparten av denne torven, rundt 75 %, brukes i plante- og hagejord som selges til private.

Susanne Dertz fyller vann i en rosa vannkanne. I bakgrunnen hageboden. I forgrunnen to solsenger i oljet tre.

Susanne Dertz ble interessert i hage i 2017.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Krever forbud mot torv

Miljøorganisasjoner og også deler av hagebransjen begynner å bli utålmodige.

31. mai sendte miljøorganisasjonen Sabima et brev til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) hvor de etterlyser planen for når det skal bli forbudt å hente ut torv.

Flere paller med blomsterjord

Det gjelder å velge den rette pallen med jord hvis du skal ha klimavennlig jord.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Allerede i 2016 vedtok Stortinget at en slik plan skulle lages. Da var målet at utfasingen av torv i det private hagemarkedet skulle skje innen 2025, og i proffmarkedet innen 2030.

Miljødirektoratet leverte i 2022 sine anbefalinger. De mener et forbud vil være mest treffsikkert for å hindre nye uttak av torv.

Storbritannia ligger foran oss og forbyr torv allerede i 2024.

Susanne Dertz ordner med sommerblomstene

Helt torvfrie blomsterkrukker på terrassen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ifølge statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) så har Klima- og miljødepartementet saken nå til vurdering.

– Dessverre har det tatt litt lengre tid enn ønskelig på grunn av saksbehandlingskapasitet i departementet, skriver hun i en e-post.

De jobber også med å følge opp Stortingets anmodning om å forby nedbygging av myr.

Flere kjøper torvfri jord

De siste årene har det vært mulig å kjøpe torvfri plantejord på hagesentre og i butikker, og stadig flere typer torvfrie produkter tilbys.

Utvalget av torvfri blomsterjord blir stadig større

Stadig flere tilbyr torvfri jord til hageblomstene

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Felleskjøpet forteller at de så langt har solgt dobbelt så mye torvfri jord i år sammenlignet med i fjor.

De har satt seg som mål å være torvfrie i hagemarkedet innen 2030, ifølge kommunikasjonssjef Veronika Skagestad.

Hos Coop har etterspørselen økt med 17 prosent i år. Også Hageland opplyser at flere kjøper torvfrie alternativer. Det er det 8. mest solgte jordproduktet hos dem så langt i år.

Det finnes per nå ikke produksjoner store nok til å dekke det totale behovet for jord i sekk eller til produksjon, sier Siri Sando, kategoriansvarlig planter i Hageland til NRK.

Hender som holder en neve kompostjord mot bakken

Det er blitt mer populært å lage egen kompostjord.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Siden produksjonen er mindre, er det også litt dyrere å kjøpe den typen jord, men flere av aktørene gir rabatt ved kjøp av flere sekker.

Lager egen blomsterjord

Susanne Dertz heier på et torvforbud. Hun pleide å kjøpe sekker med kompostjord produsert på det lokale gjenvinningsanlegget.

Susanne Dertz vanner en blomsterkrukke på terrassen

Susanne Dertz bruker torvfri jord, eller egen kompost i blomsterkrukkene på verandaen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nå har hun begynt å lage sin egen kompost. Det krever litt innsats og tar minst to år før komposten er klar. I bingen legger hun lag på lag med blant annet blader, gressklipp, eggekartong og kaffegrut.

Susanne Dertz heller en pose med flis oppi kompostbeholderen sin

– Det beste er å lage sin egen kompostjord, synes Susanne Dertz.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er jo avfall som jeg uansett ville kvittet meg med. Det er bra at det kan bli jord, sier Dertz.

Hun synes det er å regne som lavthengende frukt å slutte å kjøpe jord med torv.

– Man må ikke kjøpe en kompostbinge selv. Avfallsanleggene gjør det for deg så du kan kjøpe det ferdig, avslutter Dertz.

Første fabrikk for torvfrie jordsekker

Grønn Vekst er en av aktørene som lager torvfri jord som du kan få kjøpt i butikken.

De ville ikke vente på at myndighetene skulle bestemme seg for et torvforbud. Så i mai åpnet de den første fabrikken som produserer torvfrie jordsekker i stor skala. Den ligger praktisk plassert ved gjenvinningsanlegget til Avfall Sør ved Kristiansand.

Torvfri jord pakkes i sekker på fabrikken utenfor Kristiansand. Den har en kapasitet på produksjon av opptil 3-4 millioner sekker torvfri jord i året.

Torvfri jord pakkes i sekker på fabrikken utenfor Kristiansand. Den har en kapasitet på produksjon av opptil 3–4 millioner sekker torvfri jord i året.

Foto: Grønn Vekst

Ifølge daglig leder Bernd Keller har de lykkes med å kopiere egenskapene til torven.

– Vi har klokkertro på dette. Etter koronaen da alle begynte å pusle i hagene sine, så har det skjedd noe, sier Keller. Så får den politiske prosessen bare gå sin gang!

AKTUELT NÅ