Hopp til innhold

Sju personer har søkt erstatning etter koronavaksine

Alle sakene gjelder bivirkninger etter at personene har mottatt vaksinen.

Test av koronavaksine

NPE har fått inn erstatningskrav etter koronavaksinering.

Foto: Ted S. Warren / AP

Det er de første erstatningskravene etter skader på grunn av koronavaksinen som er levert inn til Norsk pasientskadeerstatning. NPE behandler krav fra personer som har fått skader etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

Seks kvinner og en mann har søkt om erstatning etter å ha fått koronavaksine. De er mellom 40–89 år gamle.

– Tre av dem er døde, og der søker de etterlatte om erstatning, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

En av dem som søkte erstatning fikk AstraZeneca-vaksinen og en fikk Biontech/Pfizer. I de fem andre sakene er det foreløpig ikke avklart hvilken vaksine som ble brukt.

Bivirkninger som svimmelhet og blodpropp

– Søkerne beskriver bivirkninger som svimmelhet, hodepine, smerter, blodpropp og psykisk belastning etter å ha tatt koronavaksinen, sier Jørstad.

Rolf Gunnar Jørstad

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

For å ha rett til erstatning må koronavaksinen kunne være årsak til skaden, samtidig som det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

– Det som kan være krevende, er om det faktisk er vaksinen som kan være årsaken til skadene, sier Jørstad.

– Der vi må basere oss på et så bredt og godt oppdatert kunnskapsnivå som foreligger til enhver tid.

I tillegg til de som søker erstatning etter skader på grunn av vaksine, har 83 pårørende etter pasienter som døde etter koronasmitte på sykehjem og sykehus fått erstatning.

Omvendt bevisbyrde for koronavaksine

Koronavaksinene inngår i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det skal være lettere å få erstatning for skader i et slikt program enn ellers. NPE skal faktisk kunne motbevise at skadene kommer fra vaksinen, før de eventuelt avslår søknader om erstatning.

– Det at et vaksineprogram der helsemyndighetene går ut med den type forventninger har en omvendt bevisbyrde, det tror jeg gir en slags trygghet, sier pasientombud Anne Lise Kristensen til NRK.

Christensen anbefaler at vaksinerte skriver en dagbok over bivirkningene de opplever etter å ha fått vaksinen, dersom de opplever noen.

– Skrive om bivirkningene man har, og hvis de varer over tid og framstår som mer alvorlig, så ville jeg tatt kontakt med fastlegen. for selv om det er en omvendt bevisbyrde bør den som klager også kunne legge fram noe om sin egen situasjon, sier Kristensen.

Mener praksis ikke ble fulgt med Pandemrix

Etter svineinfluensaen og bruken av vaksinen Pandemrix for 12 år siden, hevdet mange at denne praksisen ikke ble fulgt.

Pandemrix-vaksinen

Pandemrix-vaksinen som ble brukt mot svineinfluensa i 2009.

Foto: FELIX ORDONEZ / Reuters

– Det vi så i håndteringen av Pandemrix-sakene, var at kunnskapen av mulig sammenheng mellom vaksinen og for eksempel utvikling av narkolepsi, den utvidet seg over tid. Det gjorde at vi gikk tilbake og så på saker på nytt, saker som vi da hadde avslått i utgangspunktet, sier Rolf Gunnar Jørstad.

Det var også mange som søkte erstatning etter å ha utviklet kronisk utmattelsessyndrom, ME, etter å ha blitt vaksinert med Pandemrix. Nesten alle fikk avslag.

Flere mener at koronavaksinen kan gi den samme lidelsen. Blir det lettere å søke om erstatning for ME nå?

– Det tenker jeg kommer helt an på den konkrete kunnskapen som legges til grunn når det gjelder en mulig sammenheng mellom koronavaksinene og for eksempel ME, sier Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Korrigering: NRK.no skrev i første publisering av denne artikkelen at alle som søkte erstatning etter bivirkninger av Pendemrix-vaksinen for ti år siden fikk avslag. Det riktige er at nesten alle fikk avslag. Av over to hundre søknader, fikk sju personer medhold. Rettelsen ble gjort 22.04.2021 kl. 15.30.

AKTUELT NÅ