Hopp til innhold

Øker strømforbruket tilsvarende 40.000 eneboliger

På to år har Enovas støtte til utslippskutt økt strømforbruket i Norge like mye som forbruket i over 40.000 eneboliger.

Biler kjører inn på ferga i Moss før overfart til Horten.

Snart er de fleste avgangene på fergesambandet mellom Horten og Moss elektriske. Det gir store utslippskutt, men krever samtidig mye strøm.

Foto: Lars Håkon Pedersen

– Selv om det kan være gode klimatiltak, så sparer de ikke strøm. Og det er først og fremst det vi trenger nå, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt.

Hun sendte et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Espen Barth Eide om hvor mye Enova har bidratt til å øke strømforbruket siden tidlig i fjor, da en ny avtale mellom staten og Enova trådte i kraft.

Sofie Marhaug

– Problematisk at Enovas pengestøtte gjør mye mer som øker strømforbruket enn som reduserer det, mener Sofie Marhaug (Rødt).

Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Bidro til kraftig økning i strømforbruket

Svaret fra klima- og miljøministeren er at tilsagn om støtte fra Enova til særlig transport, skipsfart og industri fra 1. januar i fjor til august i år vil øke strømforbruket med 900 GWh.

Det er like mye strøm som 42.000 gjennomsnitts eneboliger bruker på et år.

(Ifølge SSB bruker en enebolig i gjennomsnitt 25.700 kWh energi i året. Av dette utgjør strøm ca. 21.000 kWh. Tallene er fra 2012).

Overgang til elektriske ferger er ett av tiltakene Enova støtter. Det reduserer utslippene av klimagasser, men øker samtidig strømforbruket.

Sofie Marhaug understreker at hun ikke er imot elektriske ferger, men mener Enova må legge større vekt på tiltak som sparer strøm.

Samtidig støtter Enova tiltak i husholdningene for strømsparing gjennom støtte til for eksempel væske til vann-varmepumper. Foretaket støtter også og lokal energiproduksjon (særlig solceller), som bidrar til mindre behov for «kjøpestrøm». Men innsatsen på dette feltet førte bare til en reduksjon i strømbruken på 50 GWh, tilsvarende forbruket til 2.300 husstander.

Ferga fra Horten til kai i Moss. I løpet av året skal fergene gå på strøm på 75 prosent av avgangene på strekningen.

Når 75 prosent av avgangene mellom Horten og Moss er elektriske, kuttes utslippene fra forbrenningen av seks millioner liter diesel. Men fergene vil bruke omtrent like mye strøm som 1000 eneboliger.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– For lite vekt på strømsparing

Sofie Marhaug mener at selv om Enova støtter mange fornuftige klimatiltak, så legger foretaket for lite vekt på tiltak for å redusere strømforbruket i bolighus og andre bygninger.

Enova ønsker ikke å kommentere dette selv, men viser til klimaministerens svar til Marhaug.

Statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet bekrefter at klimatiltak øker bruken av elektrisitet.

Sigrid Hagerup Melhuus

– Strømforbruket kommer til å øke på grunn av klimatiltakene, sier statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Vi er nødt til å erstatte fossil energi med fornybar energi for å klare å kutte utslippene i den klimakrisen vi står i, sier hun.

Hva er viktigst: Å kutte utslippene eller å redusere energiforbruket?

– Begge deler er like viktig. For vi har en veldig alvorlig energisituasjon nå. I tillegg har vi en klimakrise, og vi er nød til å jobbe med begge deler samtidig, sier Sigrid Hagerup Melhuus.

Solcelleapanel på bolighus på Sola i Rogaland.

Enova gir støtte til boligeiere som vil ha solcellepanel på taket. Det reduserer behovet for strøm utenfra.

Foto: Adan Tassamma / NRK

– Sug etter fornybar energi

I Cicero, senter for klimaforskning, sier seniorforsker Asbjørn Torvanger at det ikke er overraskende at strømforbruket øker på grunn av klimatiltakene.

– Det blir et voldsomt sug etter fornybar energi i årene framover, både i Norge og Europa.

– Hva skal vi gjøre da?

– Da kan du enten bygge ut mer fornybar energi, og det er vanskelig og ofte dyrt og konfliktfylt. Eller du kan bruke den energien vi har mer effektivt, altså energiøkonomisering.

Asbjørn Torvanger

Cicero-forsker Asbjørn Torvanger mener det kommer til å bli et enda sterkere sug etter fornybar energi i årene framover.

Foto: Cicero

Torvanger mener Enova må prioritere annerledes:

– De bør prioritere energiøkonomisering sterkere i forhold til innovasjon, for det er her de får mest igjen for pengene og antakelig også resultater raskest, mener Torvanger.

– Bør prioritere annerledes

I 2020 inngikk den forrige regjeringen en ny styringsavtale med Enova der det ikke lenger er noe fastsatt et konkret mål for energieffektivisering. Hovedvekten skal i stedet legges på å fremme teknologi som kutter utslippene av klimagass.

– Vi må reforhandle avtalen med Enova eller lage en tilleggsavtale som inkluderer energisparing og forsyningssikkerhet, mener stortingsrepresentant Sofie Marhaug.

– Kan ikke sette klimaet på vent

SVs energitalsmann Lars Haltbrekken reagerer på uttalelsene fra Marhaug.

Etter den varmeste sommeren på over 500 år og den dramatiske flommen i Pakistan kan vi overhodet ikke ta noen pause i klimakampen, slik Rødt nå faktisk foreslår. Dessuten ser de helt bort fra at vi får en kraftig reduksjon i energiforbruket ved å gå fra dieseldrevne til elektrisk drevne ferger.

Lars Haltbrekken (SV)

Lars Haltbrekken (SV): – Vi kan ikke ta pause fra klimakampen.

Foto: Berit Roald

Haltbrekken er enig i at det trengs en kraftigere satsing på energieffektivisering i husholdningene.

Det kommer SV til å foreslå førstkommende mandag på Stortingets ekstraordinære strøm-møte. Men dette må komme i tillegg til den jobben Enova gjør med å kutte utslipp, sier Haltbrekken.

– Mener ikke SV at varmepumper og etterisolering er en del av klimakampen? Det er en del av klimakampen, svarer Marhaug.

AKTUELT NÅ