Eksplosjon i leilighetsbyggingen i Norge

Vi må tilbake til tidlig på 80-tallet for å finne større byggeaktivitet av nye hjem enn det er i dag. Dette vil få boligmarkedet i balanse, ifølge Boligprodusentenes Forening, som håper dette vil bremse prisveksten.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

FRYKTER IKKE BOOM: Boligbyggingen ligger på et rekordhøyt nivå, men det er viktig at vi fortsetter på dette nivået for å holde boligprisveksten under kontroll, mener adm. dir. i Boligprodusentenes Forening , Per Jæger.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Både salg og igangsetting av bygging av nye boliger øker i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016.

– Og størst økning ser vi nå i igangsettingen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Etter årets tre første måneder ligger salget tre prosent over fjoråret, mens igangsettingen har tatt seg kraftig opp og ligger hele 37 prosent høyere enn i fjor.

– De siste 12 månedene er det igangsatt i overkant av 33 000 nye boliger. Ser vi på Norge under ett, nærmer vi oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, sier Jæger.

Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst som igjen fører til et lavere boligbehov. Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, fortsetter han.

– Blir ingen boom

– Vi har hatt et veldig godt salg over tid, og nå gir det seg utslag i mye nybygging. Vi vil ikke få noen boom etter dette, for det meste av dette er solgt til folk som allerede har betalt for å komme inn i markedet, forklarer han.

På spørsmål om å kommentere at enkelte mener at det bygges så mye at det kan bli såkalte irske tilstander svarer Jæger slik:

– Dette har vi prøvd å forklare veldig mange ganger. Heldigvis har vi et veldig godt samarbeid mellom næring, myndigheter og bankvesen om at man må ha solgt 50–70 prosent av leilighetsbygg før man kan igangsette byggeprosessen, og derfor får vi ikke spanske eller irske tilstander her. De bygde bare på spek, og skulle så selge alt etterpå.

Passe byggenivå i pressområdet Oslo

I Oslo har behovet for nybygging vært stor, og i 2016 lå man endelig i balanse med nybygging i forhold til befolkningsvekst. Det gjør man også i 2017 forteller Jæger.

Boligprodusentenes Forening mener at om man bygger rundt 5000 nye boliger i året i Oslo bør det stagge prisveksten framover fordi man bygger nok i forhold til tilflyttingen. En prisvekst på 20 prosent er for mye og vil være ødeleggende for økonomien, og nybyggingen vil kunne bremse denne prisveksten, sier han.

Om man derimot tror at prisutviklingen vil falle om man ligger på dette byggenivået så vil ikke det skje, mener Jæger. Men han håper at prisene vil flate ut og at vi ikke får så sterk vekst som det har vært.

– Men det forutsetter at vi fortsetter og bygge mange boliger, spesielt i pressområder som har hatt et underskudd på boliger, sier Jæger.

SISTE NYTT

Siste meldinger