Hopp til innhold

Eksperter avliver Frp-myte: – Vi blir ikke minoritet i eget land

Frp har gjort nordmenns kamp mot å bli minoritet i eget land til en fanesak. Ekspertene ber Siv Jensen & Co ta en ny titt på tallene.

Per Sandberg og Siv Jensen

Ekspertene avviser kategorisk Frps påstand om at vi kan bli minoriteter i eget land. Men partileder Siv Jensen står fast på sitt. Her sammen med nestleder Per Sandberg under en pressekonferanse på Stortinget.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Befolkningsveksten i Norge er nå blant de høyeste i Europa, og antallet innvandrerne kommer til å dobles innen år 2050. Nettoinnvandringen sto for 72 prosent av befolkningsveksten i Norge i 2011.

Likevel er det langt fra det, til at vi kommer til å bli minoriteter i eget land i løpet av noen generasjoner slik, Frp hevder.

Det sier forsker Kristian Rose Tronstad som er koordinator for migrasjons- og integrasjonsforskning ved Norsk Institutt for By- og regionsforskning (NIBR).

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Hvor mange innvandrere som vil bo i Norge i fremtiden varierer med hvilket beregningsalternativ man legger til grunn. Ifølge hovedalternativet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) blir det rundt 1,3 millioner i år 2050, sier Tronstad til NRK.no.

Han avviser at det befolkningsfremskrivningene kan tolkes som at nordmenn vil bli minoritet i eget land.

– Frykten for at nordmenn blir minoritet i eget land ser ikke ut til å bli en realitet verken i vår eller våre barns levealder, sier han.

Det er langt unna påstandene til Frp.

Mangler 4 til 5 millioner innvandrere

Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen i Fremskrittspartiet

Per-Willy Amundsen

Foto: Knut Falch / SCANPIX

Denne uken setter NRK.no fokuset på myter om innvandring. Det har ikke manglet på Frp-politikere som har frontet myten om at nordmenn kommer til å bli minoriteter i eget land i løpet av et par generasjoner.

På partiets egne hjemmesider sier tidligere innvandringspolitiske talsmann og stortingspolitiker Per Willy Amundsen at Norge er i ferd med å bytte ut befolkningen.

Så sent som 3. Januar i år gikk medlem av finanskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde, ut med en kronikk i Aftenposten.

Der begynte teksten slik:

«Arbeiderpartiet har gjennom flere tiår tillatt en innvandring som i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til en minoritet i eget land.»

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Partileder Siv Jensen i Frp mener Amundsen og Tybring-Gjeddes utspill stemmer bra med statistikkene.

– Det er bare å gå inn på SSBs egne hjemmesider og se på de befolkningsprognosene som ligger der. Der viser prognosene at med dagens innvandringspolitikk vil mennesker med minoritetsbakgrunn være i flertall i Oslo i løpet av få år.

– Amundsen og Tybring-Gjedde snakker om hele landet og du om Oslo?

– Oslo er jo den byen i Norge som har størst andel innvandrere, og det er der utviklingen går raskest også i forhold til andelen innvandrere kontra nordmenn. Men dette er jo også et fenomen som sprer seg til andre byer i Norge, dog med lavere fart enn i Oslo.

Ifølge den befolkningsfremskrivningen SSB finner mest sannsynlig, vil det være seks millioner innbyggere i Norge i 2029, syv millioner i 2063 og 7,9 millioner i 2100.

Ifølge samme alternativ rundt 1,3 millioner av disse være innvandrere i Norge i 2050, som vil tilsvare rundt 20 prosent av befolkningen. Etter 2050 vil denne gå ned. Samtidig vil antall personer født i Norge med to innvandrerforeldre øke gjennom hele perioden, til drøyt 500 000 i 2050 og til 750 000 i 2100. I dag utgjør innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn tilsammen 13,1 prosent av befolkningen. I 2100 vil disse andelene utgjøre tilsammen 26 prosent, ifølge hovedalternativet.

Men Siv Jensen står på sitt.

– Hvis vi skal bli minoriteter i eget land må man ha mellom fire og fem millioner flere innvandrere. Det er et stort sprik mellom prognosene og de tallene dere legger til grunn?

Frp-leder Siv Jensen
Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– De viser en utvikling, og utviklingen går bare én vei med dagens innvandringspolitikk. Det store spørsmålet er hvor lang tid det tar. Prognoser er også basert på usikkerhet, for innvandringen blir også helt klart påvirket av hva slags politikk som føres. Derfor sier Frp at hvis vi strammer inn politikken nå, vil prognosene for fremtiden se annerledes ut.

– Det er fremdeles langt igjen til minoriteter i eget land?

– Det er et stykke frem, men utviklingen går i én og samme retning hele veien. Spørsmålet er om vi bare skal sitte og se på at det skjer, eller om vi skal foreta oss noe for å få kontroll på det.

– Tronstad sier det ikke vil skje i uoverskuelig fremtid verken i våre eller våre barns levetid?

– Nei, så da skal vi lukke øynene for det og overlate det til barnebarn og oldebarn da?

– Du mener det er…

– Jeg mener nåtidens politikere har et ansvar for de premissene vi legger fordi det påvirker de kommende generasjoner på alle mulige måter. Det er en faktor vi har tatt inn over oss for eksempel når det kommer til fordelingen av oljerikdommen som alle politikere er opptatt av at skal spres over flere generasjoner. Der har vi tatt det ansvaret, og da må vi også ta det ansvaret når det gjelder andre utfordringstrekk i vårt samfunn.

– Men når man har prognoser som ikke tilsier at man kan bli minoritet i eget land frem til år 2100, blir det da veldig hypotetisk å basere dagens innvandringspolitikk på deres hypotese?

– Nei, jeg mener at alle prognoser peker i retning av en innvandring til Norge som går veldig fort, og som vi er nødt til å ta på alvor og gjøre noe med.

– Dere henviser til SSBs prognoser, men når vi spør SSB sier de at det ikke finnes noen prognoser som tilsier at vi er i nærheten av å bli minoriteter i eget land. Samtidig ber dere oss om å se på prognosene til SSB. Hvem er det som tar feil her? Frp eller SSB?

– Jeg skjønner ikke at SSB kan si det, for deres egne tall viser at vi allerede i 2040 vil ha halvparten av innbyggerne i Oslo med minoritetsbakgrunn. 2040 er ikke så lenge til, så det indikerer jo en retning og en utvikling som er urovekkende, og det går fort, sier Jensen.

– Ingen modeller støtter Frp-påstand

Lars Østby

Lars Østby

Foto: Arne Raanaas / NRK

Seniorforsker Lars Østby i SSB klarer, i likhet med Trondal i NIBR, heller ikke få tallene til å vise at nordmenn skal bli minoriteter i eget land.

– Hvis vi ser på personer uten innvandringsbakgrunn og sammenligner med innvandrere og norskfødte med utenlandskfødte foreldre, så er svaret nei, de blir ikke i flertall i Norge, sier Østby.

Han sier at selv ikke den enorme arbeidsinnvandringen til Norge rokker ved det bildet.

– Det er vanskelig å se når det eventuelt skal skje, men ingen av modellene vi bruker tilsier at det blir slik. Når det er sagt har vi tatt feil før, og jeg lever ikke så lenge at jeg kan bli konfrontert med dette i 2100, sier Østby.

Andre tall fra SSB som NRK.no har tatt ut viser at andelen flyktninger fra ikke-vestlige land har stått relativt stille, og at flyktningeandelen gikk ned med 1000 personer i 2011. Innvandringen fra såkalt muslimske land har utgjort en stadig mindre andel, til tross for at nettoinnvandringen har gått opp.

Samtidig er det arbeidsinnvandringen som driver befolknings- og innvandringsveksten i Norge.

– Er det da riktig å fokusere så sterkt på flyktningedelen av innvandring som Frp gjør i innvandringsdebatten, Siv Jensen?

– Vi er nødt til å fokusere på alle sider av dette, og selv om den siste statistikken viser en liten nedgang, er fortsatt asylinnvandringen til Norge høy. I tillegg sliter vi med mørketall basert på ulovlige innvandrere i Norge som vi ikke vet hvor er. Anslagene peker i retning av mange tusen mennesker som vi ikke har identiteten på, og som vi ikke vet hvor befinner seg. Det kommer jo til syne blant annet på kriminalitetsstatistikken som også politiet er tydelige på. Det vil være galt å feie den problemstillingen under teppet, fordi det representerer en veldig negativ side av innvandringen til Norge. Den rammer selvsagt også alle som er lovlig i Norge, som går på jobb hver eneste dag og som betaler sin skatt.

– Men skaper det et skjevt bilde av innvandringsdebatten?

– Nei

– Vi har undersøkelser som viser at befolkningen i Norge jevnt over overvurderer andelen ikke-vestlige innvandrere i landet til å være det dobbelte av det den er. Bidrar Frp til dette?

– Nei, vi baserer oss på tilgjengelig statistikk, og vi må huske på at ikke-vestlig innvandring til Norge har vært der gjennom mange tiår. Det er selvfølgelig med på å underbygge SSBs egen innvandringsstatistikk, sier Jensen.

AKTUELT NÅ