Hopp til innhold

Disse skal dømme Breivik

Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng er dommerne som skal dømme Anders Behring Breivik i Oslo tingrett.

Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng

Wenche Elizabeth Arntzen (f.v.) og Arne Lyng er blitt oppnevnt som hovedforhandlingsdommere i rettssaken mot terrortiltalte Anders Behring Breivik.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Det ble offentliggjort i Oslo tingrett i formiddag.

– Jeg ble spurt mandag denne uken og takket ja til oppgaven. Jeg var ikke i tvil, sier Arne Lyng.

Wenche Elizabeth Arntzen ble spurt om å være dommer i terrorrettssaken for knappe to uker siden, og heller ikke hun var i tvil da hun svarte ja til oppgaven med en gang.

Sjekket habiliteten

Før de to tingrettsdommerne ble spurt om å påta seg oppgaven om å dømme i den største rettssaken i Norge siden krigen, ble det gjennomført undersøkelser av flere dommere for å unngå habilitetsspørsmål i ettertid.

– Det var ingen innsigelser mot habiliteten til disse to, sa sorenskriver Geir Engebretsen da han presenterte de to dommerne i dag.

Han påpekte også at tingretten hele tiden hadde ment at dommerne i terrorrettssaken burde være en mann og en kvinne.

I tillegg til de to fagdommerne, skal det finnes tre lekdommere. Det blir dermed såkalt forsterket rett. Det normale i en tingrett er at man har én fagdommer og to lekdommere.

Arbeidet med å finne tre lekdommere tar til på nyåret.

– Vi er påvirket av mediedekningen og handlingen

Arne Lyng befant seg på ferie i Hellas da terroren rammet Norge 22. juli. Også han er rystet over det som skjedde.

Er det mulig å se på 22. juli-saken objektivt?

– Nei, vi er påvirket av mediedekningen og påvirket av handlingens helt spesielle karakter. Der skiller vi oss ikke fra andre innbyggere i Norge, sier Lyng.

Arntzen legger til at de som dommere imidlertid har en profesjonell erfaring i å legge vekt på det som skjer under selve hovedforhandlingen, rettssaken, og at det er det som skal avgjøre dommen.

– Vi går til oppgaven med ydmykhet, ikke med en oppfatning om at det skal være enkelt og avklart, sier Arntzen.

Wenche Elizabeth Arntzen sitter i Stortingets EOS-utvalg, utvalget som skal kontrollere de hemmelige tjenestene, PST. Det har vært rettet kritikk mot PST etter terrorangrepet, men Arntzen avviser at koblingen er problematisk for hennes rolle som dommer i terrorrettssaken.

– Det første jeg gjorde etter å ha blitt spurt om å være dommer i denne saken, var å redegjøre for mitt medlemskap i EOS-utvalget. Utvalgets oppgave er å påse at de hemmelige tjenestene ivaretar rettssikkerheten til den enkelte, det er ikke EOS-utvalgets oppgave å sikre at PST er tilstrekkelig effektiv. PSTs rolle skal vurderes av 22. juli-kommisjonen, det er ikke EOS-utvalgets oppgave, sier hun.

Omfattende tiltale

Terrorrettssaken starter 16. april neste år, og det er ventet at den vil gå over ti uker i Oslo tingrett.

Tiltalebeslutningen blir trolig klar først i månedsskiftet februar-mars, men statsadvokat Inga Beyer Engh har sagt til NRK at alle hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya skal bakes inn i tiltalen.

Tingretten avgjorde i begynnelsen av november at rettssaken mot Anders Behring Breivik skal gå i en sal i Oslo Tinghus, og ikke i midlertidige og større lokaler for å få plass til flere tilhørere.

Tidligere har blant annet Oslo Spektrum vært lansert som et alternativt rettslokale.

Rettssalen i Oslo tingrett som saken skal gå i, har ikke plass til flere enn 200 tilhørere, noe Breivik har uttalt at han er glad for. På grunn av den enorme medieinteressen og de mange berørte skal rettssaken derfor videooverføres til blant annet tingretter over hele landet.

AKTUELT NÅ