Hopp til innhold

Disse får tilbud om barnehage og skole innen forsyningssikkerhet

Barnehager og skoler er stengt, men barna til personell med kritiske samfunnsfunksjoner innen forsyningssikkerhet skal likevel få tilbud om plass. Her er listen over grupper innen matvare- og drivstofforsyning som får skole- og barnehageplass til sine barn.

Årets opptak til høyere utdanning

ÅPNER BARNEHAGER OG SKOLER: Næringsminister Iselin Nybø (V) åpner for å la barna til personell med særlig samfunnskritiske stillinger få gå i barnehager og på skoler.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Dette handler om at vi skal få mat ut i butikkene slik at folk kan handle som normalt.

Slik begrunner næringsminister Iselin Nybø (V) hvorfor regjeringen vil gi tilbud om skole og barnehage til utvalgte grupper innen matvare- og drivstofforsyningen til tross for at disse er koronastengt i resten av landet. Dette er områder som Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for. Tidligere har blant også andre kritiske samfunnsfunksjoner fått liknende tilbud. Dette er blant annet personell i helse- og omsorgstjenester og andre.

– Da er det viktig at sjåfører, lagerarbeidere og andre som er en del av den oppgaven kan gå på jobb og vite at ungene blir ivaretatt. Det er det vi gjør nå, sier Nybø.

Her er listen over kritiske samfunnsroller innen forsyningssikkerhet

Dette er gruppene som kan få barnehage- eller skoleplass:

 • Sjåfører.
 • Lagerarbeidere.
 • Ansatte ved distribunaler og lagre.
 • Ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg.
 • Ansatte i sentrale administrative funksjoner.
 • Ansatte i forindustrien.
 • Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk.
 • Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk.
 • Ansatte i næringsmiddelindustrien.
 • Butikk- og bensinstasjonsansatte.

Tilbudet skal kun gjelde kritisk personell, og virksomhetene må selv avklare hvem det skal gjelde for. Det er kommunene i samarbeid med skolene som skal organisere hvordan tilbudet skal gis i praksis.

Gjelder ikke alle innen gruppene

Næringsminsiteren presiserer at ikke alle som defineres som samfunnskritiske vil få tilbudet.

– Det er slik at hvis disse har en ektefelle eller lignende som har anledning til å være hjemme, så skal ikke ungene i barnehage eller på skole. Dette er kun hvis det er nødvendig for at de skal komme på jobb, sier Nybø.

I tillegg til listen over, anser beredskapsutvalget følgende 15 funksjoner som kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

AKTUELT NÅ