Hopp til innhold

Dette mener ungdomspartiene om kjernekraft: – Bruken bør økes

NRK har spurt ungdomslederne hva de mener om kjernekraft som virkemiddel for å hindre ødeleggende klimaendringer.

Ina Libak og Sandra Bruflot

Ina Libak (AUF) og Sandra Bruflot (Unge Høyre) er ikke enige om hvordan Norge bør stille seg til kjernekraft.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bruken av kjernekraft var på topp på 80-tallet. Etter ulykkene i Tsjernobyl (1986) og Fukushima (2011) har flere land trappet ned eller kuttet alt.

En analyse i The Lancet viser at kjernekraft er den energikilden som er klart tryggest hvis vi sammenligner antall dødsfall med hvor mye energi som produseres.

Andre undersøkelser viser til og med at flere dør i ulykker knyttet til montering av solcellepanel eller vindturbiner, enn antall døde knyttet til kjernekraft.

Likevel er det stor motstand. NRK har spurt ungdomspartiene om hvordan de stiller seg i saken.

Sandra Bruflot, leder, Unge Høyre:

– Bruken bør økes, men hvis det står mellom en fornybar løsning og kjernekraft, vil vi satse på det helt fornybare først. Kjernekraft er klimavennlig, og vi vil både at det skal forskes mer på, og vurdere å åpne for kjerneproduksjon i Norge. Det beste er selvsagt at vi bygger ut fornybare energikilder som solenergi, vindkraft, vannkraft og solenergi. Men ingen av disse alternativene kan i dag skaffe tilstrekkelig energi for forbruket vi har. Det ville være dumt å skrinlegge kjernekraft som et alternativ. Det er mye bedre at vi bygger ut atomkraft enn at vi bruker kullkraft.

Ina Libak, leder, AUF:

– AUF vil ikke bygge ut kjernekraft, vi vil heller satse på fornybar energi på grunn av både risiko ved kjernekraft, og at det vil være mer lønnsomt å bygge ut hav, vind og så videre. Men vi støtter at forskning som går på sikkerhet på kjernekraft kan skje i Norge.

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann, Fremskrittspartiets Ungdom:

– FpUs syn på kjernekraft er at vi må utvinne mer kjernekraft, ettersom det er en av de reneste former for energiproduksjon, dersom man håndterer produksjon og avfall riktig. Bruk av kjernekraft for å produsere energi bør altså økes, ikke reduseres.

Sondre Hansmark, leder, Unge Venstre:

– I fjor kom FNs klimapanel med en rapport som sa at dersom vi skal klare å nå 1,5-gradersmålet, må vi ha både omstilling til fornybare energikilder, karbonfangst og -lagring, og økt bruk av kjernekraft. Flere steder i verden er kjernekraft per nå det eneste realistiske alternativet til fossile energikilder, og vi i Unge Venstre mener at vi må ta i bruk alle mulige virkemidler for å kutte klimagasser. Utvikling av mer effektiv og sikker kjernekraftproduksjon er et viktig interansjonalt satsningsområde, og vi mener at Norge i større grad bør ta del i dette, blant annet gjennom full deltakelse i Euratom.

Ada Arnstad, leder, Senterungdommen:

– Vi mener atomkraft er uforenelig med bærekraftig forvaltning og fornybar energi, da du etterlater et farlig avfall for kommende generasjoner. I møte med klimautfordringene er det optimale at overgangen fra kull skjer direkte til fornybar energi. Hvis alternativet for å redusere kjernekraft er fossile energikilder, er det selvsagt ikke en god løsning å kutte ut bruken av atomkraft i verden umiddelbart.

Hulda Holtvedt, talsperson, Grønn Ungdom:

– Grønn Ungdom mener at eksisterende kjernekraftverk kan være en del av klimaløsningen. Det er viktigere å fase ut kull, olje og gass enn å legge ned kjernekraftverk. Når det er sagt: Nye kjernekraftverk er ekstremt dyrt og tar lang tid å bygge ut. Den raske og massive energiutbyggingen som er nødvendig for å løse klimakrisa, må være fornybar.

Andreas Sjalg Unneland, leder, Sosialistisk Ungdom:

– Det haster å vri kraftbransjen vekk fra fosillebrennstoff og over på fornybarkraft som sol og vind. Atomkraft vil alltid utgjøre en sikkerhetsrisiko og et avfallsproblem, derfor er det viktig at denne bransjen heller ikke utvides, men fases ut. Men i et kort perspektiv haster det mye mer å fase ut fossilbransjen og derfor er det den viktigste kampen.

Martine Tønnessen, leder, KrFU:

– KrFU har ikke diskutert dette inngående, men saken ble løftet av KrFUere på KrFs landsmøte, og det er blitt varslet at det kommer til å komme forslag til politikk på området til landsmøte vårt i oktober.

Tobias Drevland Lund, leder, Rød Ungdom:

Rød Ungdom er motstandere av at Norge skal drive med atomkraft og vil heller ikke være med på å finansiere prosjekter der atomkraft inngår. HBO-serien Chernobyl er en god nok påminnelse på hvorfor det ikke er veien å gå inn i framtida. Samtidig er det store problemer med kjernekraft når det kommer til lagring av det farlig avfallet som oppstår i produksjonen. Bruken på verdensbasis bør utfases.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger