SV/Ap/Sp: – Prøvedrilling er uheldig Høyre og Frp: – Ingen ulempe

Frp mener de redder norsk skole fra ideologisk fyllekjøring, Høyre synes det er greit å drille elevene på forhånd, mens de rødgrønne advarer mot prøvepress. Dette mener partiene om nasjonale prøver.

Skole og undervisning

Alle partiene på Stortinget støtter nasjonale prøver, men er uenige i hvordan prøvene skal brukes.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Marianne Aasen (Ap)

Marianne Aasen, Ap.

Foto: Arbeiderpartiet
Tord Lien, Frp

Tord Lien, Frp.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
Elisabeth Aspaker

Elisabeth Aspaker, H.

Foto: Johansen, Erik / Scanpix
Aksel Hagen

Aksel Hagen, SV.

Foto: Stig Weston
Anne Tingelstad Wøien

Anne Tingelstad Wøien, Sp.

Foto: Svein Erik Dahl
Dagrun Eriksen

Dagrun Eriksen, KrF.

Foto: NRK
Trine Skei Grande

Trine Skei Grande, V.

Foto: NRK

NRKs rundspørring blant partiene på Stortinget avdekker store, ideologiske forskjeller i synet på hvordan nasjonale prøver bør påvirke skolene.

I boka «Kunnskapsbløffen» beskylder Magnus Marsdal nasjonale prøver for å skape en skolehverdag der lærere presses til juks og elever gruer seg til å gå på skolen.

Også lærere NRK har snakket med hevder drilling til nasjonale prøver gir et feilaktig inntrykk av kvaliteten og stjeler verdifull undervisningstid.

Prøvene styres nasjonalt, men det er kommunepolitikerne som bestemmer hvordan resultatene skal brukes og hvor store konsekvenser de får for den enkelte skole.

Dermed er striden rundt nasjonale prøver et hett tema, også i lokalvalgkampen.

Arbeiderpartiet:

De er imot skolerangering i mediene, men mener politikere og foreldre bør få innsyn i resultatene av de nasjonale prøvene. Ap synes ikke resultatene skal påvirke lønna til læreren, men mener fremgang på hver enkelt skole kan belønnes på andre måter. De også kritiske til drilling før prøvene. – De nasjonale prøvene bør utarbeides slik at drilling blir vanskelig, sier Marianne Aasen som leder utdanningskomiteen på Stortinget.

Fremskrittspartiet:

De mener nasjonale prøver kan bidra til å redde Norge fra en skolepolitikk «preget av ideologisk fyllekjøring fra grøft til grøft». De støtter full offentliggjøring av resultatene, og mener skoler med svake resultater bør lærer av de som lykkes. Samtidig ønsker de at lærere som løfter elevene mest skal stille sterkere i lønnsforhandlingene. Frp mener det er greit at elevene settes inn i hvordan de nasjonale prøvene foregår. – Men ressursbruken til dette må ikke komme i veien for at elevene når de øvrige kompetansemålene, sier skolepolitisk talsmann Tord Lien.

Høyre:

Partiet er en sterk pådriver for full åpenhet rundt resultatet av de nasjonale prøvene. Høyre åpner også for å belønne lærere som leder klasser som har framgang på de nasjonale prøvene. Høyre ser heller ikke noe galt i at lærerne bruker tid på å drille elevene i hvordan de skal ta testen. – At elevene er trygge på oppgaveformen på nasjonale prøver kan ikke være noen ulempe, sier skolepolitisk talskvinne Elisabeth Aspaker.

Sosialistisk Venstreparti:

SV var i utgangspunktet imot nasjonale prøver, men støtter dagens opplegg. De påpeker at resultatene av testene er offentlig informasjon, men advarer mot rangering av skolene. Samtidig mener SV det er uheldig at lærerne driller elevene på forhånd. – Derimot er det bra at skolene jobber med å forbedre elevenes leseferdigheter, regneferdigheter og engelskferdigheter som prøvene tester, sier skolepolitisk talsmann Aksel Hagen.

Senterpartiet:

De mener det blir helt feil å drille elevene fordi testen da ikke måler effekten av ordinær undervisning. Selv om de sier prøvene gir verdifull informasjon til skoleledelse og lærere, ønsker de ikke at resultatene skal offentliggjøres i media. Sp er også imot at resultatene skal ha noen innvirkning på hva slags lønn læreren får. – Og hvem vil ha elever som en antar er svakere enn andre dersom det spiller inn på lønna di? sier skolepolitisk talskvinne Anne Tingelstad Wøien.

Kristelig Folkeparti:

Partiet frykter et økende prøveregime kan ha en negativ innvirkning på den praktiske undervisningen, men er i utgangspunktet positive til nasjonale prøver som kartleggingsverktøy. De mener resultatene ikke bør påvirke lærerlønna, men heller påvirke hva læreren bør satse mer på. Partiet mener det er nok offentliggjøring av prøvene slik det er i dag. – Vi får ikke en bedre skole av økt rangering mellom skolene, sier skolepolitisk talskvinne Dagrun Eriksen.

Venstre:

De mener bevisst drilling gjør det vanskeligere å bruke testen til å avdekke elevenes egentlige behov. Venstre mener hovedmålet er at elevene skal få tilpasset opplæring, men partiet støtter også full åpenhet om resultater. Selv om Venstre i utgangspunktet mener kompetanse bør få mer å si for lærerlønningene, er de imot at testresultatene skal påvirke lønnsslippen til læreren. – Nasjonale prøver skal være et kartleggings- og forbedringsverktøy, ikke en konkurranse, sier partileder Trine Skei Grande.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger