Hopp til innhold

Flere innvandrere velges inn i kommunestyrene

Andelen innvandrere i kommunestyrene er på vei opp. Nå er 6 prosent av kommunestyrerepresentantene innvandrere, mot 2 prosent ved forrige valg. Men kvinneandelen står på stedet hvil.

Stemmeseddel og stemmeurne

Innvandrere har fått en større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn tidligere.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er glad for at innvandrere er bedre representert, men skuffet over at ikke flere kvinner er valgt inn i lokalpolitikken.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

MERK: Tallene fra SSB om andelen innvandrere er feil. Andelen innvandrere i kommunestyrene er 2,5 prosent etter årets valg, ikke 6 prosent.

Resultatene etter årets valg viser at 628 av kommunestyrerepresentantene er innvandrere, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en økning på 405 representanter fra 2007-valget.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener dette er et stort steg i riktig retning.

– Dette er en styrke for landets kommunestyrer og for demokratiet, sier hun til NRK.no.

66 prosent, eller 414 representanter, har bakgrunn fra EU/EØS, Nord Amerika og Oseania. 214 representanter har sin bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS.

Sammenlignet med forrige valg innebærer dette en sterk forskyvning i representantenes bakgrunn, da kun 37 prosent, eller 83 innvalgte representerte, tilhørte den førstnevnte kategorien, viser tallene fra SSB.

SV med flest innvandrere

Resultatene fra årets valg viser at det er bedre samsvar mellom andelen stemmeberettigede med innvandringsbakgrunn og andelen representanter med innvandringsbakgrunn.

10,2 prosent av de stemmeberettigede hadde innvandringsbakgrunn ved årets valg. Ved forrige valg var tallet 7,7 prosent. Da hadde kun 2 prosent av representantene innvandringsbakgrunn. SV er det partiet med flest representanter med innvandrerbakgrunn.

Kvinneandel på stedet hvil

Kvinneandelen er omtrent det samme som ved forrige valg. 38 prosent av representanter valgt til kommunestyrene er kvinner.

Sunniva Ørstavik er skuffet over at kvinneandelen ikke er høyere.

– Lokalpolitikken blir fattigere på grunn av dette kvinneunderskuddet. Jeg mener at en økt kvinneandel og mer mangfold i kommunestyrene vil bidra til å få inn flere perspektiver. Det vil være bra for innbyggerne.

– Større mangfold kan bidra til endrede prioriteringer, at andre spørsmål blir stilt, og nye momenter kommer inn i debattene, sier Ørstavik,

Kun SV har et flertall av kvinnelige representanter, med 51 prosent, etterfulgt av Ap med 44 prosent. Som sist har Fremskrittspartiet lavest andel, 27 prosent, ifølge SSB.

Også andelen kvinnelige ordførere er omtrent som ved forrige valg. Ordførervalgene ga 96 kvinnelige ordførere mot 97 ved sist valg. Andelen kvinnelige ordførere er 22 prosent. Ap har flest med 34 kvinnelige ordførere, etterfulgt av Høyres 32.

Kvinner best utdannet

Tallene fra SSB viser også at de kvinnelige representantene er bedre utdannet enn de mannlige. 55 prosent av de kvinnelige representantene har fullført en høyere utdanning av lavere eller høyere grad, mens 41 prosent av de mannlige representantene har gjort det samme.

Av partiene skiller representantene fra SV seg ut med høyest utdanning, hele 75 prosent av disse har fullført høyere utdanning. Tilsvarende tall for Frp-representanter, som ligger lavest av de store partiene, er 23 prosent.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger