Hopp til innhold

Dette er vilkårene i SAS-selskapet pilotene kjemper mot

Lavere lønn, færre fridager og mindre forutsigbarhet. Dette er de nye vilkårene i selskapet SAS-pilotene streiker mot.

SAS-fly

STREIKER: Pilotene i SAS streiker mot opprettelsen av to nye datterselskap, som skal ansette nye piloter på andre vilkår enn før.

Foto: Tore Ellingseter

Mandag var pilotstreiken i SAS et faktum. Rundt 30.000 passasjerer rammes daglig. Samtidig koster streiken selskapet rundt 100 millioner kroner hver dag.

Kjernen i arbeidskonflikten er de to ferske datterselskaper SAS Connect og SAS Link. Disse ansetter piloter og kabinpersonale på nye vilkår. SAS-ledelsen sier dette er nødvendig særlig for å kunne konkurrere om feriereisende. SAS-pilotene sier det handler om å omgå avtalen SAS allerede har med dem.

Sentralt er også om de rundt 450 pilotene som fortsatt ikke ha fått tilbake jobben etter pandemien skal tilbys jobb i samme SAS-selskap de ble oppsagt fra med omtrent samme lønn og arbeidstid som de hadde før, eller om de skal ansettes i SAS Connect med litt lavere lønn og litt flere arbeidsdager.

Dette står striden om i pilotstreiken

Pilotene streiker fordi de frykter tap av opparbeidede arbeidsvilkår dersom de søker jobb i SAS' nye datterselskaper. Slik har utviklingen vært de siste årene.

Her er vilkårene i SAS Scandinavia og SAS Connect, selskapet pilotene nå kjemper mot:

Lavere lønn

Pilotkapteiner i SAS Connect med 10 år og mer i lufta, får lavere lønn, og lønnshopp hvert andre år i stedet for hvert år.

Etter 17 år i lufta treffer man også taket for grunnlønn i Connect.

En flykaptein i SAS Scandinavia med 10 år i lufta tjener 990.506 kroner. En flykaptein med samme erfaring i SAS Connect tjener like over 899.190.

Etter 17 år i lufta som flykaptein i SAS Scandinavia tjener man 1.155.534 kroner. I SAS Connect tjener man 1.078.410. Denne grunnlønna blir aldri høyere for flykapteiner i Connect.

SAS flystreik Gardermoen 4. juli

Pilotstreiken i SAS har fått store konsekvenser for reisende denne sommeren.

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

I SAS Scandinavia tjener man så mye som 1.336.202 kroner etter 25 år i lufta.

Pilotene har sagt at de har tilbudt seg å gå ned 5 prosent i lønn i SAS Scandinavia. Det gjør at lønnsforskjellen mellom Scandinavia og Connect rundt omkring halveres, mot det den er i dag.

NB: De fleste SAS-piloter har minst 10 år på vingene før de blir kapteiner.

Flere jobbdager

SAS Connect har 3–6 ekstra arbeidsdager i året, avhengig av hvilken turnus man inngår i.

Ansatte med forutsigbar turnus i Connect må jobbe 190 dager i året, mot 184 i SAS Scandinavia.

I tillegg ser denne turnusen noe annerledes ut i Connect kontra Scandinavia.

I SAS Scandinavia jobber pilotene fem dager, før de har fire dager fri. Denne turnusen løper gjennom året.

I SAS Connect jobber man fem dager, har fire dager fri, jobber fem dager og har tre dager fri.

SAS Embraer E195

SAS-piloter i Connect må belage seg på å følge folks feriemønster, og fly mer om sommeren enn om vinteren.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I den variable turnusen, som innebærer at man får neste måneds arbeidsliste i midten av måneden før, jobbes det 180 dager i året i SAS Scandinavia, og 183 i SAS Connect.

I tillegg må de som jobber i Connect godta å jobbe mindre om vinteren når det er lavsesong, og mer om sommeren. De har også andre regler for hva som regnes som helgefri. SAS-ledelsen mener disse reglene gjør at de kan gjennomføre flere flyvninger med samme antall piloter.

Les også NRK Svarer: SAS svarte om streiken

SAS-fly på bakken under streiken

Pilotene: Handler ikke om tariffavtaler

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, sier at det ikke er innholdet i tariffavtalene i Connect og Link de reagerer på.

Det vi reagerer på er at man starter SAS på nytt igjen, og sier at Connect og Link er nye selskaper. De flyr samme fly, samme passasjerer på de SAS-rutene vi betjente før pandemien og sier at våre oppsagte ikke har en gjenansettelsesrett i de selskapene. Det mener vi er feil. Det er våre jobber, og det er våre tariffavtaler.

Logg Roger Klokset, Leder Norske SAS -Flygeres Forening

Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening krever at de ansatte som ble sagt opp under pandemien får tilbake jobben med de samme vilkårene som før.

Foto: Astri Husø / NRK

Norgessjef Kjetil Håbjørg i SAS sier at det handler om å restrukturere SAS til å passe et nytt marked.

De nye selskapene er tilpasset et fritidsmarked der man flyr lengre, i helgene og om sommeren. Så er det viktig å ha med seg at lønn og arbeidsvilkår defineres av markedet. Det må pilotene og arbeidsgiver finne seg i.

Klokset avblåser det argumentet.

Det er bare tull og tøys. Alle våre passasjerer har fløyet med SAS både på fritidsreiser og i helgene. En SAS-pilot kan jobbe tre av fire helger i måneden, syv dager i uken, alle helligdager og alle ferier.

Les også SAS-sjefens angrep på fagbevegelsen

SAS CEO Anko van der Werff speaks to the media

SAS-fly skal flys av SAS-piloter

Klokset sier et viktig poeng er at pilotene mister ansienniteten om de begynner i SAS Connect.

En pilot som bytter selskap starter helt på nytt, og det har man nå klart å konstruere ved å starte SAS helt på nytt. Det vil si at alle gamle ansatte som søker jobb i et av de nye selskapene mister all opparbeidet ansiennitet, også lønnsansiennitet.

Ifølge SAS ansettes pilotene med samme vilkår ut ifra erfaring, men ikke nødvendigvis på tilsvarende lønnstrinn de hadde.

Kjetil Håbjørg, norgessjef i SAS

Norgessjef Kjetil Håbjørg i SAS sier Connect og Link er ment til å møte nye typer markeder.

Foto: Trond Lydersen

Håbjørg mener likevel det ikke er de helt store forskjellene mellom SAS Scandinavia og Connect.

Lønna er god, og den er ofte høyere, men det er andre betingelser tilpasset et annet marked. Det trenger vi, fordi markedet endrer seg, sier han.

Klokset er klar på hva som må til for at partene skal komme til enighet.

SAS må komme til oss og si at de respekterer virkeområdet for våre tariffavtaler, og at SAS-fly skal flys av SAS-piloter. Så må vi bli enige om en minnelig ordning for hvordan vi skal få våre oppsagte tilbake i jobb så fort som mulig.

Les også Dansk fagforeining har godtatt avtalen norske SAS-pilotar ikkje vil ha

 Thilde Waast i FPU med sjefer i Ryanair

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ