Dette er 22.juli-budsjettet

STORTINGET (NRK.no) Politi og påtalemyndighet får nesten 700 millioner kroner ekstra i neste års statsbudsjett.

Sigbjørn Johnsen

Følg fremleggelsen av statsbudsjettet

Totalt vil regjeringen bruker 675 millioner til rene terrortiltak i neste års budsjett.

Millionene skal først og fremst brukes til økte ressurser til politi- og påtalemyndigheter, voldsoffererstatning, psykososial oppfølging i kommunene og sikring og rehabilitering av skadede bygninger.

Politiet og påtalemyndighetene får totalt 696 millioner kroner ekstra.

Budsjettet er i stor grad preget av 22. juli.

– Dette budsjettet er blitt til i omgivelser av uro og stor usikkerhet. Derfor er stabilitet og forutsigbarhet viktig, sa finansminister Sigbjørn Johnsen under innledningen til finanstalen på Stortinget torsdag morgen.

Les mer om justisbudsjettet her

Millioner på Breivik

I tillegg til å bruke penger på politi- og påtalemyndighet, foreslår regjeringen 291 millioner til ekstrakostnader i Regjeringskvartalet.

På budsjettet er det foreslått bevilgninger på 250 millioner kroner til byggekostnader og aktiviteter knyttet til gjenreisning av Regjeringskvartalet.

Det er også foreslått bevilgninger til nye sikringstiltak på til sammen 26,6 millioner kroner, samt 15 millioner til oppgradering av strømforsyningen

Regjeringen styrker også budsjettet til kriminalomsorgen med 4,8 millioner, for å sørge for tilstrekkelig sikkerhet i tilknytning til fengslingen av terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Misfornøyd budsjettvinner

Video 5ee65a8a-5d07-46e5-956c-d7c94fb6841b.jpg

- Ingen jubeldag for politiet

– Politi og rettssikkerhet prioriteres. Det gir økt trygghet for folk, var budskapet fra finansministeren torsdag.

Totalt økes bevilgningene i justissektoren med 356 millioner kroner.

Budsjettet til Oslo politidistrikt alene økes med 216,3 millioner kroner .

Den nyopprettede etterforskingsenheten ved Oslo politidistrikt videreføres med 55 årsverk i 2012. I tillegg er det lagt vekt på at politidistriktet skal ha mulighet til å ha en bemanning som gjør at andre politioppgaver i Oslo ikke blir skadelidende

I tillegg til å styrke PST, beredskapstroppen og helikoptertjenesten vil regjeringen også bruke penger på å styrke politiets datasystemer.

– Trygghet for den enkelte er viktig. Vi foreslår økte ressurser til politiet til IKT, økt bemanning og annen drift, samt til Politihøgskolen. Bevilgningene til Nødnett økes, og den landsdekkende utbyggingen av dette nettet fortsetter, sier Johnsen.

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets fellesforbund er skuffet over budsjettet, og sier til NRK at det vil føre til svekket beredskap.

LES MER: Dette betyr budsjettet for deg

Bakgrunn: Her er budsjettets hovedpunkter

100 mill til DSS

Regjeringskvartalet

STORE SKADER: Regjeringskvartalet skal bygges opp igjen.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Statsbyggs driftsbudsjett styrkes med 130 millioner kroner, for å ivareta arbeidet med å skaffe lokaler til departementer som ikke lenger kan benytte sine lokaler etter terroranslaget.

Det vil også bli utført omfattende sikringsarbeider i de skadede bygningene, både de som er tatt i bruk og de som ikke lenger benyttes som følge av omfattende skader, ifølge Fornyingsdepartementet.

Direktoratet for samfunnsikkerhet får i tillegg 100 millioner kroner for å dekke merutgifter til fellestjenester i hele 2012.

Se grafikk: Slik fordeles budsjettet


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger