Hopp til innhold

Dette er den tryggeste prevensjonen

P-piller er det dominerende prevensjonsmiddelet blant kvinner under 30 år, til tross for at andre alternativer regnes som sikrere og har færre alvorlige bivirkninger.

Spiral, p-sprøyte og p-stav

Hvis unge kvinner hadde byttet ut p-pillene med stav eller spiral, kunne man unngått flere hundre uønskede graviditeter, mener Sex og Samfunn.

Foto: Fotomontasje / Gloecknerd / MSD Norge

Hundretusener av kvinner under 30 år har resept på en eller flere typer prevensjon. Den desidert største andelen i denne aldersgruppen går på p-piller, ifølge tall Reseptregisteret har hentet ut for NRK (se faktaboks).

Marius Johansen, som er medisinskfaglig ansvarlig ved ungdomsklinikken Sex og Samfunn, mener unge kvinner har svært liten kunnskap om prevensjonsalternativer.

Han mener leger og helsesøstre må bli flinkere til å gi unge kvinner tilstrekkelig informasjon om ulike prevensjonsmidler.

– Jeg tror dessverre at det er sånn i en travel fastlegehverdag at hvis en kvinne kommer inn og spør om p-piller, så vil ofte legen eller helsesøster på en helsestasjon tilby p-piller fordi man da er raskt ferdige med konsultasjonen, sier han.

– Tar jentene på alvor

NRK fortalte i august at fire av ti av kvinner som tar gjentatt abort, brukte prevensjon da de ble uønsket gravide. Hovedandelen brukte p-piller eller kondom.

– P-stav og spiral er ufattelig mye sikrere enn p-piller, nettopp fordi man ikke kan gjøre noe feil. Hadde veldig mange flere av de yngste prevensjonsbrukerne i stedet for p-piller begynt på p-stav eller spiral, ville vi unngått minst mange hundre uønskede graviditeter, sier Johansen.

Petter Brelin, som er leder i Norsk forening for fastleger, avviser kritikken fra Sex og Samfunn.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg opplever at både fastleger og helsesøstre tar unge kvinner på alvor, bruker tid når vi snakker om prevensjon, og informerer om de ulike prevensjonsmidlene, sier han, og legger til at mange lar seg påvirke av hvilken type prevensjon venninnene bruker og deres erfaringer.

Anbefaler langtidsvirkende

Sigurd Hortemo

Overlege Sigurd Hortemo.

Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

Statens Legemiddelverk anbefaler langtidsvirkende prevensjon for de som vil sikre seg mot å bli gravide.

– Det er særlig aktuelt hvis det er vanskelig å ta pillene sine. Det er også aktuelt for de som vil unngå den økte risikoen for blodpropp, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

Han anbefaler følgende langtidsvirkende prevensjon:

  • Hormonspiral
  • P-stav

– Begge gir lite bivirkninger, ikke økt fare for blodpropp og veldig høy prevensjonssikkerhet, sier Hortemo.

– Kan ikke gjøre feil

Fordelen med langtidsvirkende prevensjon er at du slipper å måtte ta en pille på samme tidspunkt hver dag.

– Det er veldig sikkert, du kan ikke gjøre feil, og store studier fra USA har vist at det er mange flere som blir gravide når de går på p-pille enn når du går på en av de langtidsvirkende midlene, sier overlegen.

Mange kvinner ønsker likevel å gå på p-piller fordi det gir kontroll over menstruasjon. Da råder Hortemo til å velge en med liten risiko for blodpropp eller en mini-pille som ikke inneholder østrogen.

Han understreker at det viktigste er å finne et alternativ en trives med.

AKTUELT NÅ