Hopp til innhold

Dette betyr det justerte budsjettet for deg

Regjeringen foreslår at det skal bli dyrere å gå til legen, barnehagene skal bli billigere og du kan ikke lenger bytte tobakkskvoten i sprit på taxfree.

Taxfree Oslo Lufthavn

MINDRE VIN: Til nå har du kunnet bytte inn tobakkskvoten i alkohol når du kommer fra utlandet. Det vil regjeringen ha slutt på.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Støre-regjeringen leverer i dag sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Slik påvirker budsjettforslaget økonomien din:

Holtekilen i Bærum

Boliger med markedsverdi på over 10 millioner får økt formuesskatt. Her fra Holtekilen i Bærum.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Bolig

 • Regjeringen foreslår kutt i elavgiften for å dempe strømprisen. I vintermånedene januar-mars foreslås det å kutte avgiften med 48 prosent per kilowattime, omtrent 10 øre. Resten av årets måneder foreslås avgiften redusert med 9 prosent.
 • Husbanken får ytterligere 2 milliarder kroner til startlån for dem som skal kjøpe sin første bolig.
 • Regjeringen foreslår å oppjustere alle ligningsverdier på fritidsboliger med 25 prosent.
 • Hus med en markedsverdi over 10 millioner kroner får økt formuesskatt. Mens primærboliger i dag verdsettes til 25 prosent av markedsverdi, foreslår regjeringen at verdsettelsen økes til 50 prosent for den delen som overstiger 10 millioner.

Transport og reise

Bilferja Moldefjord

Ferjeprisene kuttes med 1 milliard kroner i Støre-regjeringens budsjettforslag.

Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Enova får 100 millioner kroner øremerket for utbygging av ladestasjoner for elbiler.
 • Ferjeprisene kuttes med til sammen 1 milliard kroner.
 • CO₂-avgiften økes med 28 prosent.
 • Veibruksavgiften på drivstoff reduseres for å kompensere for økt CO₂-avgift. Literprisen på drivstoff blir dermed redusert med 18 øre, sammenlignet med Solberg-regjeringens budsjettforslag.
 • Regjeringen foreslår at reisende ikke skal få bytte taxfreekvote for tobakk med alkohol.
 • Pendlerordningen styrkes ved at bunnfradraget senkes til 14.000 kroner for pendlere.
 • Ladbare hybridbiler blir dyrere. Regjeringen foreslår å redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres til 15 prosent og kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 kilometer til 100 kilometer.
 • Engangsavgiften økes for bensin- og hybridbiler.
 • Det blir innført omregistreringsavgift for elbiler og full trafikkforsikringsavgift. Fra neste år vil det koste 6681 kroner å omregistrere en elbil som veier over 1,2 tonn. Trafikkforsikringsavgiften reduseres for øvrig med 95 kroner.
 • Det blir også dyrere å ha elbil som firmabil. I dag teller kun 60 prosent av bilens verdi når fordelen beskattes. Denne rabatten vil regjeringen fjerne.
 • Regjeringen har tidligere varslet moms på elbiler som koster over 600.000 kroner, men dette er ikke foreslått i neste års budsjett.
 • Flypassasjeravgiften gjeninnføres: Lav sats blir 80 kroner og høy sats blir 214 kr.

Arbeidsliv

 • Du får mer igjen for å være fagorganisert. Fagforeningsfradraget dobles fra 3850 kroner til 7700 kroner i løpet av to år.
 • Det foreslås en bevilgning på en halv milliard kroner for å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår.
 • Nav får 136 millioner til å opprette 1000 nye tiltaksplasser.
 • Regjeringen skroter jobbskattefradraget for unge. Solberg-regjeringen foreslo jobbskattefradrag for å få flere under 30 år ut i jobb. Tiltaket var ventet å ha en årlig kostnad på 1,5 milliarder kroner.
 • Støre-regjeringen endrer ikke et forslag fra sine forgjengere om å kutte i den midlertidige ordningen med feriepenger av dagpenger. Dermed risikerer mange arbeidstakere som har vært koronapermittert i år, å få mindre eller ingen feriepenger neste år.
Barnehager i Bodø kommune betalte for mye for bedriftshelsetjeneste.

Regjeringen vil gjøre barnehager billigere og kutter maksprisen med 265 kroner i måneden.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Familie

 • Det blir billigere barnehager. Maksprisen reduseres fra 3315 kroner til 3050 kroner i måneden. Det gir en besparelse for en ettbarnsfamilie på rundt 3000 kroner i året.
 • 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.
 • Regjeringen skroter ordningen med fritidskort for barn fra 1. juli neste år. Det gir en besparelse på 300 millioner kroner.
 • Støre-regjeringen kommer ikke til å innføre pensjon fra 1. krone allerede fra nyttår. Det betyr at ordningen ikke kommer før 1. januar 2023.
 • Kontantstøtten får leve videre, men fra 1. august neste år foreslås det at det ikke gis kontantstøtte den måneden barnet begynner i barnehage.

Helse

 • 50 millioner kroner ekstra til psykisk helse. Av dette går 10 millioner kroner til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene. Resten til tverrfaglige og oppsøkende team.
 • 300 millioner kroner til finansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.
 • Regjeringen vil øke frikortgrensen med 461 kroner slik at egenandelstaket fastsettes til 2921 kroner.
 • Det gjøres ingen endringer i brillestøtten eller gratis tannbehandling for unge, slik regjeringen tidligere har lovet.

Alta kommune, bybildet.

Finnmarksfradraget øker med 16 prosent i budsjettforslaget. Altaværinger kan for eksempel glede seg over mindre skatt.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Skatter og avgifter

 • Regjeringen foreslår å øke formuesskatten fra dagens sats på 0.85 prosent til 0,95 prosent av netto formue. Det er en økning på 3,66 milliarder kroner, sammenlignet med budsjettet fra den avgåtte regjeringen.
 • Bunnfradraget økes fra 1,5 til 1,65 millioner kroner. Det dobbelte for ektepar.
 • Personer med inntekt på mellom 250.000 og 700.000 kroner vil få mellom 1000 og 1700 kroner i redusert skatt.
 • De som får økt skatt har en gjennomsnittsinntekt på 1 million kroner og får i gjennomsnitt en skatteskjerpelse på 12.300 kroner.
 • Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent, til 18.100 kroner. Det betyr mindre skatt for alle som bor i Finnmark og Nord-Troms.
 • Totalt reduseres avgiftene med 2,3 milliarder kroner sammenlignet med Solberg-regjeringen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger