Hopp til innhold

Jehovas vitner dømt til å betale Candace 157 mill. etter overgrep

Candace Conti (26) trodde hun var David mot Goliat da hun stevnet Jehovas vitner for retten. Istedet slo dommen fast at trossamfunnet skjuler overgrep.

Candace Conti

– VILLE ENDRE RUTINER VED OVERGREP: Candace Conti gikk til retten med sin historie da hun opplevde at lederne i Jehovas vitner-menigheten ikke ville endre sine interne rutiner for å forebygge overgrep mot barn.

Foto: Privat

– Det er helt horribelt at Jehovas vitners omdømme skal gå foran barns rettigheter i alvorlige saker. Derfor var den følelsen av anerkjennelse da dommen ble lest opp i retten og jeg skjønte at vi hadde vunnet, helt utrolig, sier Candace Conti til NRK.no på telefon fra USA.

Overgriper fikk fortsette

26-åringen fra California ble i sommer historisk, da domstolen i Alamedy county tilkjente henne svimlende 28 millioner dollar – nesten 158 millioner norske kroner – etter at hun som barn ble seksuelt misbrukt i Jehovas vitner. Det er ifølge hennes advokat Rick Simons den største erstatningen i en overgrepssak i trossamfunn i USA noensinne, og hadde et dystert utspring:

Da Conti var åtte og ni år, ble hun ifølge dommen seksuelt misbrukt av en betrodd medarbeider i den lokale Jehovas vitner-menigheten i Fremont, hvor hun vokste opp. Overgrepene var ifølge rettsdokumentene gjentatt over tid, og skjedde ofte mens hun var med mannen på feltarbeid der de to var alene, deriblant mens hun sov.


Det verken hun eller moren da visste, men som allerede var godt kjent innad i menigheten og helt opp i Vakttårnet, var at mannen tidligere hadde forgrepet seg på barn. Bortsett fra en liten reduksjon i sine daglige arbeidsoppgaver, beholdt han sin posisjon i det øvre hierarkiet i menigheten. Heller ikke da Conti gikk til de eldste og fortalte om overgrepene, fikk det noen konsekvenser for mannens posisjon, og saken ble ikke anmeldt.


På den måten bidro Jehovas vitner til at Conti ble utsatt for overgrep, og deres internjustis fører til at trossamfunnet skjuler overgrep mot barn, slo den knusende dommen fast. Lederne neglisjerte misbruket, står det skrevet.

Overgrepene skjedde på midten av 1990-tallet, men det var først i 2009 Conti tok mot til seg og gikk til de såkalte «eldste», menighetens ledere, med saken. Hun sier hun hadde fått høre at flere barn var blitt misbrukt av samme mann, og følte noen måtte ta affære.

– Lederen jeg snakket med sa at han skulle se på saken, ikke vær redd, vi har retningslinjer for å håndtere dette, og så videre. Så konfronterte de gjerningsmannen, men han nektet, forteller Conti.

Hadde ikke to vitner

NRK.no har i flere artikler de siste dagene satt søkelyset på hvordan Jehovas vitners interne regelverk håndterer overgrepsanklager innad i trossamfunnet. Ifølge deres hemmelige regelverk i eldsteboken «Shepherd The Flock of God»,

Den hemmelige "eldsteboken" i Jehovas vitner

HÅNDBOK: Den hemmelige regelboken 'eldsteboken' legger føringer for ledere i Jehovas vitner.

Foto: Skjermdump

skal det være minst to vitner til en ugjerning, ellers legges saken død. Kilder NRK.no har vært i kontakt med mener dette fører til at overgrep mot barn begått i Jehovas vitner aldri blir etterforsket, snarere dysset ned.

Det er hovedsetet Vakttårnet i New York som har utarbeidet boken, og i det sentralstyrte trossamfunnet er reglene universelle for Jehovas vitner over hele verden. Jehovas vitner i Norge avviser dette og sier alle tilfeller hvor det mistenkes overgrep umiddelbart rapporteres til politiet.


Og det var nettopp denne to vitnersregelen de eldste viste til da de skulle forklare hvorfor de ikke gjorde noe overfor Contis overgriper. Fordi han nektet, og det ikke fantes andre vitner til overgrepene, kunne de ikke bevise det. Da var saken i realiteten død, ifølge Conti.

«If the accuser or the accused is unwilling to meet with the elders or if the accused continues to deny the accusation of a single witness and the wrongdoing is not established, the elders will leave matters in Jehovah's hands. The investigating elders should compose a record, sign it, put it in a sealed envelope, and place it in the congregation’s confidential file.»

Utdrag punkt 39, side 72, Shepherd The Flock of God

– Jeg ga dem en rekke andre vitner, tredjepartsvitner som kunne bekrefte unormal omgang mellom en voksen mann som ham og en liten jente som meg, men de snakket aldri med noen av disse. Å bruke et bibelsk prinsipp om straffbare forhold som overgrep mot barn er helt feil. Men den har blitt brukt både mot meg og millioner av andre, hevder hun.

Egentlig hadde ikke den unge kvinnen sett for seg noe annet. Men det som skuffet henne mest var da de avviste forslagene hennes til hvordan menigheten bedre kunne luke ut potensielle overgripere, forteller hun.

Tom Frisvold i jehovas vitner

AVVISER: Jehovas vitners pressetalsmann i Norge, Tom Frisvold, avviser at overgrep dysses ned i Norge. – Vi går alltid til politiet, sier han.

Foto: Bjørn Mikkelsen / Enebakk avis

– Jehovas vitner ønsker alle velkommen, og det er bra, men midt i det hele unnlater man å sjekke bakgrunnen deres. Det fins gode verktøy for dette i dag. Også må slike saker meldes til politiet, så man får kjennskap til det. Det var de ikke interessert i. I det øyeblikket jeg foreslo å endre politikken her, var de ikke interessert i å snakke med meg lenger, sier hun, og legger til:

– Den viktigste oppgaven til lederne i Jehovas vitner, er å beskytte flokken, vitnene. Jeg trodde en god tilnærming var å ta vare på barna, at de ville høre på det. Men nei.

«Må holde tett»

WATCHTOWERBREV

HOLDES INNENFOR: I dette brevet, sendt ut fra Jehovas vitners hovedsetet Vakttårnet i New York i 1989, går det frem at ledere i organisasjonen må være forsiktig med hva man sier utad, i frykt for å trigge søksmål fra utenforstående. Brevet var sentralt bevis i rettssaken.

Etter å ha gått mange runder med seg selv, bestemte hun seg for å stevne Jehovas vitner for retten. Tanken på å møte den mektige eliten i Vakttårnet, overgrepsmannen og de andre lederne fra menigheten hjemme var skremmende.

– Jeg hadde egentlig akseptert for meg selv at denne personen aldri ville bli stilt til ansvar for det han hadde gjort. Men med støtten jeg fikk hjemmefra og fra advokaten min, bestemte jeg meg for å gjøre det for å få Jehovas vitner til å innrømme at de har et problem og innse at de må beskytte barna sine bedre, sier hun.

Jehovas vitner avviste alle anklager om neddyssing av overgrep i retten. Men et internt notat fra 1989, sendt ut fra Vakttårnet til alle tilsynsmenn i amerikanske menigheter, fikk avgjørende betydning i bevisføringen. Der advares det mot å la interne forhold bli kjent utenfor menigheten, da folk i den «verdslige», altså verden utenfor, er troende til å kreve sine rettigheter gjennom legale søksmål. Mange slike søksmål er et resultat av «misuse of the toungue» heter det videre.

Hovedkvarteret til Jehovas Vitner i Brooklyn, New York

HOVEDKVARTERET: Her ved Vakttårnet i New York legges føringene for Jehovas vitner over hele verden. Det var lederne ved hovedkvarteret som ble stilt til ansvar i Conti-saken.

Foto: Sergio Herrera / Wikimedia Commons

– Hvis lederne ikke lykkes med å følge retningslinjene for skånsom behandling av konfidensiell karakter, kan slike feiltrinn resultere i suksessfull rettsforfølgelse av de som føler seg krenket, står det i brevet, som NRK.no har fått tilgang til.

Conti sier hun tror Jehovas vitner er oppriktige når de fordømmer alle former for misbruk av barn. Problemet er bare at trossamfunnets gode navn og rykte står over dette igjen, mener hun.

– Jeg vil ikke si at de eldste dekker over for hverandre, men de gjør det de kan for å beskytte organisasjonen. Alt en eldste gjør, er bestemt ut i fra Vakttårnets regelverk. De gjør sin jobb basert på frykten for Guds vrede, frykten for å miste sin status og posisjon.

– Hva tenker du om den måten å jobbe på?

– Jeg tenker at det er horribelt, alle mennesker bør ha en moralsk refleks som sier at man skal varsle politiet dersom man mistenker noe som et overgrep mot barn. De syns det er en fæl handling, men ikke fæl nok til å skade organisasjonens gode navn og rykte. Og så lenge slike saker forblir i det skjulte, vil flere barn være i fare. Det er politiet, ikke menigheten, som skal håndtere slike saker, sier hun.

Hun understreker at hun ikke har grunnlag for å hevde at Jehovas vitner er verre enn andre lukkede trossamfunn, men at det er visse forhold som gjør det lettere for overgripere å operere der uten at det får konsekvenser.

Ofre i Norge tok kontakt

– De har den interne justisen og skepsisen til myndigheter utenfor, og en stor grad av isolasjon. Samtidig ønsker man alle som vil ta del i Jehovas vitner, velkommen. Det er ikke noe bakgrunnssjekk, sier hun.

Den enorme erstatningssummen førte til medieoppmerksomhet over hele verden. Tilbake fikk Conti meldinger fra ofre fra alle verdenshjørner, som takket henne for å ha gitt problemet et ansikt. Også hennes advokat, Rick Simons, har fått mange tilbakemeldinger – deriblant flere fra Norge.

– Det er ingen tvil om at Candace Contis sak viser at dette er regelen, snarere enn unntaket. Tilbakemeldingene har vært overveldende, flere hundre har tatt kontakt med meg, enda flere med Conti. Responsen understreker det som dommen slår fast: Jehovas vitner har i årevis brukt sitt interne regelverk for å dysse ned mistanker om overgrep mot barn for å beskytte seg selv og sin egen innflytelse, sier Simons til NRK.no.

Jehovas vitner har anket dommen, og mener den har et forvrengt bilde av hvordan indrejustisen i trossamfunnet fungerer. Conti-saken betegnes som en tragisk enkeltsak hvor hele Jehovas vitner har blitt rammet av én manns handlinger, i den grad det i det hele tatt har skjedd noe straffbart, ifølge Vakttårnets forsvarer, James McCabe. Han understreker i likhet med Jehovas vitner i Norge at man ser på overgrep mot barn som noe avskyelig.

– Først og fremst, Jehovas vitner var ikke klar over, dekket ikke over og kunne ikke forhindret det misbruket som kan ha rammet Candace Conti. Ingen andre enn de to vet hva som skjedde, hvis det skjedde noe i det hele tatt, skriver McCabe i en e-post til NRK.no.

Conti forteller at hun fremdeles sliter med mareritt om natten, og sier hun har vært langt nede både mentalt og fysisk. Men nå er hun i gang med å oppfylle sin store drøm – bli veterinær. Og på si vil hun fortsette å kjempe for mer åpenhet rundt seksuelt misbruk av barn i lukkede trossamfunn.

– Jeg elsker å gå på skolen, det var fantastisk å komme tilbake, for det er mange år siden sist. Jeg får ikke tilbake barndommen min, men jeg har endelig klart å gå videre.

AKTUELT NÅ