Hopp til innhold

Byttet ut tavla med glosestafett: – Barna lærer mer og har det gøy

Alle skolene som har vært med i et prøveprosjekt der barna lærer gjennom fysisk aktivitet, er så fornøyde at de vil videreføre ordningen. De oppgir at prosjektet har ført til gladere og mer aktive barn som lærer bedre.

Kristin, Thea, Frida og Synne har deltatt i ASK-prosjektet

Fra venstre: Kristin, Thea, Frida og Synne er blant de 1200 elevene ved rundt 30 skoler i Sogn og Fjordane som har deltatt i «Active Smarter Kids»-prosjektet (ASK).

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Geir Kåre Resaland

Geir Kåre Resaland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og koordinator i ASK-prosjektet.

Foto: halvor Farsund Storvik / NRK

I et år har alle 5.-klassingene ved rundt 30 skoler i Sogn og Fjordane vært med i ASK, eller «Active Smarter Kids»-prosjektet.

– Vi har undersøkt om daglig fysisk aktivitet i skolen har en effekt på læring, på folkehelsa og på trivsel, forteller Geir Kåre Resaland som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane og koordinator i ASK-prosjektet.

Hver dag har barna fått én time mer fysisk aktivitet innbakt i undervisningen. Elevene har for eksempel hoppet gangetabellen og alfabetet. De har hatt akebakkestafett med engelske gloser og vinkelmålingstafett i skolegården.

– Lærer mer og har det gøy

Forsøket ble avsluttet før sommeren, men de vitenskapelige resultatene er ikke klare før mot slutten av året. Skolene som var med i prosjektet, har imidlertid ikke brydd seg om å vente på vitenskapen.

Så godt som alle skolene synes resultatene er så bra at de vil fortsette med opplegget på egen hånd når barna nå kommer tilbake fra sommerferie. En av dem er Vassenden skole i Jølster.

– Mange av elevene sier i sine tilbakemeldinger at de har lært mer og de har hatt det gøy. Lærerne opplever at de får jobbe med elevene på en litt annen måte enn inne i klasserommet. Man får kombinert det faglige fokuset med fysisk aktivitet forteller skolens rektor, Anne Cecilie Kapstad.

Hun er så fornøyd med ASK-prosjektet at hun nå har bestemt seg for å innføre mer fysisk aktivitet, ikke bare for 5-klassingene, men for alle elever fra 1.–10. trinn. Hun håper politikerne nå vil stimulere enda flere skoler til å gjøre det samme:

– ASK-prosjektet har vist at det er mulig å få fysisk aktivitet inn i skolen uten at vi da må gå bort fra faglig undervisning, sier rektoren.

Elias, Marius og lærer Mina Rustberggard ved Trudvang skole

Lærer Mina Rustberggard har matteundervisning i skolegården med (fra venstre) Elias, Marius, Johan og Elling ved Trudvang skole i Sogndal.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

Forebyggende aspekt

Det finnes allerede flere studier som tyder på en svært positiv sammenheng mellom læring og fysisk aktivitet.

Den norske undersøkelsen skiller seg ut ved å være en av de mest omfattende. Rundt 1200 elever har vært med og Høgskolen i Sogn og Fjordane har hatt med seg en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Prosjektkoordinator Resaland påpeker at prosjektet er vel så mye rettet mot forebyggende helse. Han viser til økningen i livsstilssykdommer som er et voksende problem i vår del av verden.

– Den eneste plassen i samfunnet der du kan lå mange barn over lang tid er i skolen. Skoleverket har et stort folkehelseansvaret, sier han.

AKTUELT NÅ