Bondevik: – Viser hvorfor vi ikke har villet sitte med Frp i regjering

KrF-nestor Kjell Magne Bondevik nektet å sitte i regjering med Frp da han selv var statsminister. Nå sier han at Per Sandbergs utspill viser hvorfor.

– Uttalelsene til Sandberg er helt hårreisende, og jeg tror alle som tidligere ikke har forstått hvorfor KrF ikke har sittet i regjering med Frp forstår dette nå, sier den tidligere statsministeren om Per Sandbergs utspill, hvor KrF fikk skylden for blant annet terrorrekruttering.

– Ingen grunn for noen politiker å ta dette inn over seg

Han sier at utsagnene synliggjør det han kaller strømninger i Frp som både han og andre i partiet har kjent til. Utover det ønsker han ikke å kommentere hverken Frp-leder Siv Jensens eller KrF-leder Knut Arild Hareides håndtering av saken.

Angrepet fra Sandberg om at det flerkulturelle Norge har spilt falitt, retter seg ikke utelukkende mot integreringspolitikken til nåværende eller forrige regjering, men også mot den regjeringen Bondevik selv var statsminister i.

– Også den delen av hans uttalelser er bomskudd. Det er ingen grunn til at noen politiker skal ta inn over seg slike grove beskyldninger. Den koblingen Sandberg kom med i går var helt urimelig, sier Bondevik til NRK.

Dette til tross høster Sandberg støtte for uttalelsene sine i egen partigruppe på Stortinget.

Sandberg og Hareide i full krangel i Dagsnytt18

Knut Arild Hareide (KrF) og Per Sandberg (Frp) i full krangel i Dagsnytt 18 på NRK.

– Utspillet er representativt

Jan Arild Ellingsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, går langt på vei i å støtte sin partikollega.

– Det er ikke tvil om at utspillet har skapt debatt. Og at det er nyanser som Per Sandberg kommer med, som jeg kan jeg leve godt med. Samtidig tør Per Sandberg å være tydelig og påpeke ting som ikke alle andre tør. Det tenker jeg er bra for oss alle, selv om det knaker litt i fortøyningene, sier Ellingsen til NRK.

– Er Per Sandbergs uttalelser representativ for hva partiet står for?

Per er utvilsomt representativ for en stor del av velgerne og medlemmene våre. Jeg tror også utspillet er representativt for hva en god del av oss i Fremskrittspartiet mener, sier Ellingsen.

Partileder i KrF sier at gårsdagens var siste sjanse for Per Sandberg til å komme med den type uttalelser.

Knut Arild Hareide (KrF) om gårsdagens uttalelser.

Det provoserer flere i KrF ytterligere, blant annet stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan.

– Er det noen i ditt parti som ønsker at dere skal bryte samarbeidsavtalen?

– Det er ulike synspunkt på det ja. Og jeg syntes det er helt forståelig at folk reagerer så kraftig på denne type uttalelser som Sandberg kommer med, som faller fullstendig på sin egen urimelighet, sier Grøvan.

SISTE NYTT

Siste meldinger