Bolstad: Det lyttes for lite i POD, det blir for arrogant

Lederen for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener ledelsen i Politidirektoratet ikke har vært flinke nok til å ta inn over seg tilbakemeldingene fra Politi-Norge.

Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund

LYTTES FOR LITE: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund, sier problemene i Politi-Norge ikke burde komme overraskende på POD.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Bolstad har i løpet av dagen fått flere tilbakemeldinger etter NRKs oppslag om tilstanden i Politi-Norge.

– Tilbakemeldingene går på at det er viktig at man får frem hvordan det står til i politidistriktene, og at det som kom frem i går, er veldig gjenkjennbart, sier Bolstad.

Roper varsko

Tirsdag kunne NRK fortelle at tillitsvalgte lokallagsledere i 11 av 12 politidistrikter, roper varsko om lav bemanning, og om saker som hoper seg opp.

Flere av de lokale fagforeningslederne i Politijuristene og Politiets Fellesforbund sier det i mange tilfeller dreier seg om volds- og overgrepssaker.

Også flere politimestre er åpne på at de jobber med å løse betydelige problemer.

Tilbakemeldingene kommer etter at politidirektør Odd Reidar Humlegård i juni slo fast at det står bra til i Politi-Norge.

Uttalelsen kom i forbindelse med et intervju 13. juni om status for politireformen, og problemene med lang ventetid i alvorlige saker i Øst politidistrikt.

– Evalueringsrapporten innenfor straffesaksområdet for ett av politidistriktene gir altså ikke et helhetlig bilde av politireformen nasjonalt sett, sa Humlegård.

Politidirektør

Arrogant

Fagforeningsleder Bolstad sier det kan virke som at ledelsen i Politidirektoratet (POD) ikke får med seg hvordan det står til.

– NRKs saker bør ikke komme som en overraskelse. Det jeg hørte i går, er basert på opplysninger vi har kjent til lenge, som vi har tatt opp med POD, justisdepartementet og politikere.

Han mener POD nå må ta inn over seg den virkeligheten som de tillitsvalgte beskriver.

– Det lyttes for lite i POD, det blir for arrogant. Det er akkurat som man ikke tar innover seg alvoret.

Har du er råd til ledelsen i POD?

– De bør lytte mer til de tillitsvalgte og lederne i politiet. Vi har alle et felles mål om et best mulig politi, sier han.

POD uenig i kritikken

I et tilsvar skriver POD at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Bolstad.

De påpeker at politidirektoratet har en fortløpende styringsdialog med alle distrikt og særorgan, i tillegg til at politimestrene og særorgansjefene sitter i nasjonal ledergruppe hvor alle store saker diskuteres.

De understreker at arbeidet med å bygge ned restanser, som er ubehandlede saker, er blant temaene som har blitt tatt opp i nasjonal ledergruppe, med innspill fra distrikter som lykkes på det området.

– Vi forstår at de som er ofre for kriminalitet har en forventning om raskere avklaring enn i dag. Politiet har utfordringer med restanser, og arbeidet med å bygge disse ned blir prioritert også i tiden som kommer.

Lederen for Politijuristene skriver på Twitter at han deler virkelighetsbildet som blir beskrevet av lokallagslederne i NRKs saker.

Laster Twitter-innhold
Laster Twitter-innhold

Les Humlegårds kronikk: Politiet jobber bedre nå enn før

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger