Blir det nye 100 år?

I dag er det 100 år siden Bergen og Østlandet ble koblet sammen med togskinner. Samtidig er framtiden til Bergensbanen høyst usikker.

Bergensbanen

Bildet er fra åpningen av hele Bergensbanen-strekningen fra Oslo til Bergen i 1909

Foto: SCANPIX

Midt på dagen den 9. oktober 1907 ble øst og vest koblet sammen med togskinner på Ustaoset. Bergensbanen fra Bergen til Gulsvik i Nes var dermed et faktum, selv om banen helt fram til Oslo ikke var klar før to år senere.

Vedtatt i 1992

Dagen har i dag vært markert på Ustaoset med hornmusikk, nasjonalsang og norske flagg.

Les mer: Bergensbanen runder 100

Men selv om Bergensbanen kan feire seg selv i dag, er det likevel ikke sikkert at persontogtrafikken over fjellet kommer til å eksistere også om hundre år.

For ett år siden varslet nemlig Jernbaneverket at de frykter at persontrafikken mellom Oslo og Bergen ikke kan opprettholdes på kommersielt grunnlag hvis toget bruker like lang tid som i dag. Dette skyldes konkurranse fra ekspressbusser og økt flytrafikk.

Samtidig må det sies at Bergensbanen opplevd en økning i passasjertrafikken i første halvår, til tross for at strekningen Myrdal-Finse var stengt i dagesvis sist vinter.

Den mest aktuelle måten å kutte reiselengden på, er å bygge Ringeriksbanen, noe som ble vedtatt i Stortinget for hele 15 år siden. Dette ble vedtatt 18. juni 1992:

”Stortinget ber Regjeringen forsere arbeidet med innkorting av Bergensbanen (Hønefoss-Oslo) med sikte på oppstart i planperioden 1994-97. Det legges til grunn at prosjektet ikke skal fortrenge prioriterte investeringer på for eksempel Østfold- og Vestfoldbanen, eller i Intercity-sammenheng. Prosjektet innarbeides og vurderes nærmere i Norsk Jernbaneplan for 1994-97”.

Vedtaket ble drevet fram av SV og var et forlik med daværende samferdselsminister Kjell Opseth (Ap).

Ikke på skinner

Men ti år etter vedtaket er det lite som tyder på at jernbanestrekningen, som innebærer tunnel fra Sandvika under Bærumsmarka og Krogskogen og fram til Hønefoss, vil bli bygget med det første. I dag går Bergensbanen i en lang omvei via Drammen og Hokksund, og bruker halvannen time mellom Oslo og Hønefoss. Med Ringeriksbanen vil tiden være 27 minutter.

Status er som følger:

- I inneværende Nasjonal Transportplan, som går fram til 2015, er det satt av noen midler til planlegging mot slutten av perioden. Når det gjelder neste plan, som får fra 2010 til 2019, så skal vi vurdere prosjektet innenfor den tidshorisonten, men dette er avhengig av totalrammene i planen. Departementet har bedt om ekstra kvalitetssikring og utredning av konseptet, sier Anita Skauge, som er utredningsdirektør i Jernbaneverket.

Det er med andre ord en stund til spaden settes i jorda.

Skauge vil ikke gi noen karakteristikker av framdriften på prosjektet, men viser til at alt handler om politiske prioriteringer. Hun sier at andre jernbaneprosjekter har hatt en høyere prioritering enn Ringeriksbanen, som Oslo-Asker og Sandnes-Stavanger, pluss at Vestoldbanen er høyt prioritert.

Bergenstoget

Bergensbanen ved Finse i august i år.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

- Grunn til å frykte for tilbudet

- Tror du Ringeriksbanen i det hele tatt vil bli bygd?

- Det spørs hva politikerne vil satse på. Det blir sannsynligvis ikke plass til den om ikke politikerne prioriterer den høyere.

- Opprettholder Jernbaneverket vurderingen at persontrafikken med tog Oslo-Bergen er i fare om ikke banen blir bygd?

- Det er både vår og NSB sin vurdering at det er begrenset hvor lenge fjerntrafikken kan opprettholdes med såpass lang reisetid hvis man ikke satser.Men jeg tror ikke persontrafikken Oslo-Bergen er truet i veldig nær fremtid. Det er likevel grunn til å frykte for tilbudet dersom folk ikke finner det attraktivt.

Tidligere i år varslet toppsjef Steinar Killi i Jernbaneverket at han vil holde seg til tradisjonelle prioriteringer fram til lyntog eventuelt er i boks, og varlset at han ønsker omkamp om Ringeriksbanen. Ringeriksbanen er beregnet å koste 4,4 milliarder kroner.

Les mer om prosjektet her: Ringeriksbanen

- Manglende vilje

Tidligere stortingsrepresentant Inge Myrvoll (SV), var blant pådriverne for stortingsvedtaket i 1992. Han mener fortsatt at Ringeriksbanen fortsatt er en god idé.

- Grunnen til at det ikke har blitt noe av den, er at vi ikke fikk den jernbanesatsningen som vi hadde ventet. Det var snakk om at det skulle bli jernbanens tiår, men slik gikk det ikke, sier Myrvoll, som i dag er ordfører i Rana kommune.

Han sier at togfjerntrafikken er truet av at folk tenker på tidsbruk og pris, men han tror ikke på noen nedleggelse av persontrafikken på Bergensbanen.

- Men kjøretida må ned, og det har ikke vært politisk vilje til å satse. Vi var ikke ukjent med miljøproblematikken på 90-tallet, og det var mye snakk om jernbane, men det var ikke vilje til å satse penger, sier han.

Det har ikke lyktes nrknyheter.no å få noen kommentar fra Samferdselsdepartementet i dag.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger